1. Murat'ın Hayatı

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 23 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Murat Hüdavendigar Hayatı

  1. Murat kimdir

  1. Murat yani Murat Hüdavendigar 1326 yılında Bursa'da doğmuştur. 3. Osmanlı padişahı olan 1. Murat'ın babası Orhan Gazi annesi Nilüfer Hatundur.İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde ilim ve sanat adamları ile beraber yaşadı.

  [​IMG]

  Sultan 1.Murata, Hükümdar, Hakim,Bey anlamlarına gelen Hüdavendigar ünvanı verilmiştir. Osmanlı Devletinde Sultan ünvanı ilk kez 1.Murat tarafından kullanıldı.

  I.Murat küçük yaşından itibaren dönemin önemli alimleri tarafından yetiştirildi. İdari ve harp bilgileri konusunda donanım sahibi oldu. Ağabeyi Süleyman Paşanın yanında Rumeli fetihlerine katıldı. 1359 yılında kardeşi Süleyman Paşanın Ölümü ile Rumelideki ordunun başına geçti ve Rumeli fetihlerini devam etti. Bütün hayatı harp meydanlarında geçti.

  Babası Orhan Gazinin vefatından sonra tahta geçti.

  I.Murat, ağabeyi Süleyman Paşanın vefatından sonra Rumelide ki fetihleri büyük bir başarı ile sürdürdü. Balkan fetihlerinin önüne geçmek isteyen Bulgarlar ve Macarlar birlik olarak Sazlıderede Osmanlı Ordusunu durdurmak istediler bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Bulgarlar arasında savaş çıktı. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti galip çıktı ve bu sayede Edirne fethedildi ve başkent Edirneye taşındı. Sazlıdere savaşının sonucunda Edirne nin alınması ile Bizans İmparatorluğunun Balkanlar ve Avrupa ile bağlantısı koparılmış oldu ve Balkanlara açılma politikası başladı. Osmanlı Devletinde başkentlerin özellikle batı yönünde seçilmesi fetih bölgelerine yakın olma isteğiydi.

  I.Murat fetihlere devam ederken diğer tarfatan ülke içinde çıkabilecek mali,askeri ve idari ihtiyaçları karşılamak amacıyla Orhan Gazi döneminde kurulan yaya ve müsellem ordularına ilaveten yeniçeri ocağınında içinde yer aldığı Kapıkulu ocağını kurdu.

  Sırpsındığı Savaşı (1362):

  I.Muratın Edirneyi alması Trakya ve Balkanlarda hızla ilerleyişi Avrupanın önemli stratejik noktalarını tehdit altına sokmuştu. Papa V. Urbanın teşvikiyle Sırplar, Bulgarlar, Macar, Bosna ve Eflaklılar, büyük bir haçli ordusu hazirladılar. Haçlılar Sırpsındığı Savaşında(1362) mağlup edildi. Bu savaş Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında yapılan ilk savaştır.

  Sırpsındığı Savaşı Sonuçları:

  Sırpsındığı Savaşının sonucu olarak:

  - Osmanlı Devleti sınırlarının batıya doğru ilerlemesi hız kazandı

  - Bulgarlar Osmanlı Devletine vergi ödemeye başladı.

  Çirmen Savaşı (1371):

  1362 yılında yapılmış olan Sırpsındığı savaşının intikamını almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında Çirmen savaşı başladı (1371). Çirmen mevkiinde yapılan savaşı, Osmanlı Devleti yendi.

  Çirmen Savaşı Sonuçları:

  - Çirmen Osmanlı hakimiyetine girdi,

  - Sırplara doğudan sınır olan Makedonyanın fethi kolaylaştı,

  - Sırplar vergiye bağlandı.

  I.Murat döneminde yine türk siyasi birliğini sağlamak amacı ile Anadoludada fetihler gerçekleştirildi.

  I. Kosova Savaşı:

  Osmanlının Balkan fetihlerini durdurmak amacıyla Balkan hükümdarları güçlerini birleştirdi ve bu ilerleyiş Haçlı seferlerine neden oldu. I. Kosova Savaşı, I.Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu arasında 1389 yılında gerçekleşti. Haçlılar bu savaş sonunda mağlup edildi. Osmanlı Devleti ilk kez 1. Kosova savaşında top kullanmıştır. Bu savaştan sonra Balkanlardaki türk hakimiyeti güçlendi. Ancak bu savaşın kazanılmasının ardından yaralıların arasında dolaşan I.Murat bir Sırp tarafından şehit edildi.

  1.Murat dönemindeki diğer önemli gelişmeler ise;

  I. Murat döneminde “Devlet hükümdar ve sülalesinin ortak malıdır anlayışı yerine “Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. anlayışı gelmişti.

  Yine I.Murat zamanında ilk kez, mali konularda divana açıklamada bulunan , devletin mali işleri ile ilgilenen Defterdar atandı.

  Göçmen yaşayan Türkmenler fethedilen Balkan topraklarına yerleştirildi.

  1. Murat'ın 7 çocuğu vardı.

  Erkek çocukları: Yakub Çelebi, Yahşi Bey, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim

  Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun

  1. Murat 1389 yılında vefat etmiştir.