18 mart çanakkale zaferi ile ilgili yazılar

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 18 Mar 2014 tarihinde açılan konu

 1. 18 mart çanakkale zaferi ile ilgili kısa yazılar

  Çanakkale Zaferini, büyük Türk Ulusuna, Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiştir.Türk bağımsızlık savaşının temelleri, Çanakkale'nin sularında, Conkbayırı'ndave Anafartalar'daatılmış, bu zaferler Türk Kurtuluş Savaşınamayaçalmıştır.

  Türk Ulusu İstanbul'u kurtaran Anafartalar kahramanı MustafaKemal Paşayı Çanakkale'den tanımış 19 Mayıs 1919'daO, Samsun'açıktığı Gün Suriye ve Filistin cephelerinden terhis olarak Anadolu'yadönen Türk halkı, "bu benim kahraman komutanımdı" diyerek O'nun etrafındakenetlenip İstiklal Savaşı'nakatılmıştır.

  Türk Ulusu ve dünyaO'nu böylece tanırken, O daConkbayırı'nın, Kocaçimen'in kan deryası can pazarındaulusunun ve Türk askerinin asıl cevherini yakından tanıyarak dahasonragirişeceği Bağımsızlık Savaşını kesin zaferle sonuçlandıracağı kanaatini dahao zamandan edinmiştir.18 Mart zaferi kazanılmasaydı, düşman donanması, daha1915'in Mart ayındaİstanbul'agirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertebilecekti.

  Çanakkale Boğazı'nı denizden aşıp İstanbul'agiremeyen İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915'ten başlayarak 8-9 Ocak 1916'yakadar süren Çanakkale karasavaşlarındaMustafaKemal tarafından durdurulamasaydı, Birinci DünyaSavaşındaÇarlık Rusyası en kısayoldan müttefiklerinin yardımlarınakavuşacağı için yıkılmayacak, muhtemelen Ekim 1917 Bolşevik İhtilali de olmayabilecekti.Bu durumdaAlmanya'nın yenilgisi hızlanacak ve 1.DünyaSavaşı belki de 1915'te sonaerecekti.Çanakkale Zaferi harbin 4 yıl sürmesine, üç imparatorluğun (Osmanlı, Çarlık ve Avusturya/Macaristan İmparatorlukları) tarih sahnesinden silinmesine neden olmuştur.Gelibolu Yarımadası'ndadüşmanakesin darbeler vurarak onları yenilgiye uğratan Alb.MustafaKemal'in Anafartalar tepesinde yaktığı zafer meşalesi, Kurtuluş savaşımızın dayolunu aydınlatmıştır.

  Böylece 18 Mart deniz zaferimizi taçlandıran 25 Nisandan sonraki karasavaşlarında, MustafaKemal'in etkin liderliği sayesinde kazanılan zaferlerin, ulusal tarihimize ve dünyatarihine yön veren etkin rolünü yukardabelirtilen noktalardatoplamak mümkündür.

  18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı ve ÖncesiBoğaz savunması, girişten itibaren "Dış-Orta-İç Tabyalar" olmak üzere üç savunmagrubu halinde tertiplenmişti.Boğaz kıyıları boyunca20 tabyamızda, çoğunluğu kısamenzilli ve eski model, 170 adet top mevzilendirilmişti.İtilaf Devletlerinin savaş gemilerinde çoğunluğu büyük çaplı uzun menzilli 247 adet en modern toplar bulunmaktaydı.

  İtilaf Devletlerinin Akdeniz Başkomutanı Amiral Carden, Boğazı geçerek İstanbul'agirmek için üç aşamalı saldırı planı yapmıştı.İstanbul'abir Ay içinde ulaşacağını hesaplamıştı.Plan gereğince, 3 Kasım 1914 Günü 7 zırhlı ile Boğazabir keşif taarruzu yaptı.Girişteki tabyalarımız zarar gördü.İkinci saldırıyı 19-25 Şubat 1915 tarihleri arasında7 gün süreyle devam ettirdi.Türk topçusunun atış menzili dışından yapılan bombardımanlar etkili oldu.19 topumuz ve Boğaz girişindeki tabyalarımız kullanılamaz hale geldi.26 Şubat günü düşman donanması Boğazagirdi ortakesimdeki tabyalar 8 saat süreyle kesintisiz bombardımanatabi tutulup sarsıldı.Bu başarılar üzerine Amiral Carden, Londra'yaçektiği bir telgrafta, 14 gün içerisinde İstanbul'aulaşabileceğini müjdeliyordu.Amiral, hazırlıklarını tamamlamaktaydı.Son darbe 18 Marttaindirilecekti.Ne var ki, Kağıt üzerinde yapılan bu savaş planında, Türk'ün kahramanlığı ve savaş azmi hesabakatılmadığı için evdeki hesap çarşıyauymayacaktı.
   
Yükleniyor...