18. yüzyıl ıslahatları

'Ders notları' forumunda Masal tarafından 4 Kas 2010 tarihinde açılan konu


 1. 18.yüzyıl ıslahatları genel özellikleri nelerdir?

  18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİAÇIKLAMA:
  17. yüzyılda II. Osman(1618-1622), IV.Murat(1623-1640), Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve
  Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmiştik. Daha çok iç isyanları
  bastırmak, asayişi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi düzeltmek, Tımar sistemini
  düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek şeklinde gelişen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel
  kaldığından istenen sonuçlara tam olarak ulaşılamamıştı. Daha çok eski devirlerdeki uygulamaların
  devamı şeklinde olan ve çok sert tedbirlerle kötülükleri önleme düşüncesine dayanan bu ıslahatlar
  kalıcı sonuçlar getirmedi. Devletin eski gücüne ulaşmasını sağlayamadı.

  18. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL KARAKTERİ:
  18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğü
  görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelişme sağlanmaya çalışıldı. Bu yüzyıldaki Islahatları şöyle
  sıralayabiliriz:

  1)-LALE DEVRİ ISLAHATLARI(1718-1730):
  1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki “Patrona Halil
  İsyanı”na kadar geçen döneme Lale Devri denir.
  Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

  Lale Devrinin Özellikleri:
  Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı
  Devleti Avrupa’yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu
  devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:
  a)- Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727′de İstanbul’da kuruldu.
  Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı’dır.)
  b)- Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
  c)- Yalova’da kağıt, İstanbul’da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.
  d)- Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.
  e)- Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.
  f)- Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
  g)- Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

  2)- I.MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI(1730-1754)
  Patrona Halil İsyanı sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III.
  Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.
  Önemli Siyasi Olayları:
  a)- 1736-1739 Osmanlı-Rus+Avusturya Savaşları sonucunda BELGRAT Antlaşması imzalandı.
  b)- 1740 Yılında Fransızlara verilen Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
  c)- 1746 yılında İran’la Kasr-ı Şirin Antlaşmasındaki sınırları kabul eden antlaşma imzalandı.
  Islahatlar:
  a)- Humbaracı Ahmet Paşa, Topçu ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yaptı.
  b)- Üsküdar’da KARA MÜHENDİSHANESİ (Mühendishane-i Berri Hümayun) adlı bir subay okulu açıldı.

  3)- III.MUSTAFA DEVRİ ISLAHATLARI (1757-1774):
  III.Mustafa döneminde Lehistan meselesi yüzünden 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı yapıldı. Savaş Osmanlı
  Devleti için felaketle sonuçlandı. III. Mustafa kederinden öldü.(1774)
  Islahatlar:
  a)- “Baron Dö Tot” Sürat topçuları adlı bir birlik kurdu, topçu ve istihkam sınıflarını
  yetiştirdi.
  b)- Hendeshane adlı okulda denizcilik ve topçuluk eğitimi verildi.(Mühendishane-i Bahri Hümayun)
  c)- Maliyede düzenlemeler yapıldı.

  4)- I.ABDÜLHAMİT DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):
  III. Mustafa’nın ölümüyle yerine I.Abdülhamit geçti.
  Önemli Siyasi Olayları:
  a)- Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.(1774)
  b)- 1783′de Ruslar Kırım’ı işgal etti.
  c)- 1787-1792 Osmanlı-Rus+Avusturya savaşı başladı. 1789′da ölümüyle yerine III.Selim geçti.
  Islahatlar:
  a)- İstanbul’da bir istihkam okulu açıldı.
  b)- Maliye’de ve askeri alanda ıslahatlara devam edildi.

  4)- III.SELİM DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):
  Önemli Siyasi Olayları:
  a)- Başa geçtiğinde Osmanlı Devletiyle Rusya+Avusturya savaşı devam ediyordu.(1787-1792)
  b)- 1789′da Fransız ihtilali çıktı.
  c)- Bunun üzerine Avustuya 1791′de savaştan çekilerek Ziştovi Antlaşmasını imzaladı.
  d)- Tek başına kalan Rusya da 1792′de YAŞ antlaşmasını imzaladı.
  e)- Napolyon 1798′de Mısır’ı işgal etti. Nizamı Cedit Fransız ordusunu AKKA’da yendi. Fransızlar
  Mısır’dan çekildi.
  f)- Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı Devletinde görülmeye başlandı. 1804′de Sırp İsyanı çıktı.
  g)- 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı başladı.
  h)- 1807′de Kabakçı Mustafa Olayı ile tahttan indirildi.
  Islahatlar:
  III. Selim Döneminde yapılan Islahatlara genel olarak Nizam-ı Cedit(Yeni Düzen) denilmiştir.
  a)- Nizam-ı Cedit Ordusunu kurarak, yeniçeri ocağını geri plana düşürdü.(İsveçli subayların
  eğittiği bu ordu, Akka’da Napolyon’u yenmeyi başardı.)
  b)- Islahat hareketlerine ve Nizam-ı Cedit ordusuna gelir sağlamak amacıyla İRAD-I CEDİT adıyla
  yeni bir hazine kurdu.
  c)- Kara ve deniz mühendishaneleri genişletildi.
  d)- Yeniçeri ve diğer Kapıkulu Ocakları düzene sokuldu.
  e)- Tersaneler yenilendi, modern toplar döküldü.
  f)- Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de devamlı elçilikler açıldı.
  g)- İlmiye sınıfında ve devlet dairelerinde düzenlemeler yapıldı.
  h)- Bilim ve sanat eserleri batı dillerinden Türkçe’ye çevrildi.
   
Yükleniyor...