2. Mahmut Islahatları

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 24 Şub 2014 tarihinde açılan konu

 1. II. Mahmut Islahatları Nelerdir?  Askeri Alandaki Islahatlar

  Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.

  Eşkinci Ocağı kuruldu.

  İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı, sadece erkekler sayıldı. (1831).

  Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (1826). Tarihte bu olaya “Vaka’yı Hayriye/Hayırlı Olay” denir.

  Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” (Muhammed’in Övülmüş Askerleri) ordusu kuruldu.

  Tıp Okulu ve Harp Okulu kuruldu.

  Yönetim Alanındaki Islahatlar

  Divan kaldırılarak yerine nazırlılar bakanlıklar kuruldu.

  Memurlar, iç işleri/dâhiliye ve dış işleri/hariciye memurları olmak üzere ikiye ayrıldı.

  Askeri ve idari işleri düzenlemek için danışma meclisleri kuruldu.

  Dirlik sistemi (tımar ve zeamet) kaldırıldı, memurlara maaş bağlandı.

  Sened-i İttifak” imzalandı (Sened-i İttifak; II. Mahmut ile ayanlar [büyük toprak sahipleri] arasında imzalandı. Sened-i İttifak’a göre, ayanlar devlet otoritesini tanıyacak, ıslahatları benimseyecek, buna karşılık bulundukları bölgede vergi toplama hakkını elde edeceklerdi).

  Kültür ve Eğitim Alanındaki Islahatlar

  Ortaokul seviyesinde Rüştiye okulları açıldı.

  Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. Bu da kültür ikiliğine neden oldu.

  Enderun kaldırılarak yerine devlet adamı yetiştiren okul kuruldu.

  İlköğretim zorunlu oldu.

  İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

  Harp Okulu, Tıp Fakültesi ve Bando Okulu açıldı.

  Takvim-i Vakayi” adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.

  Sosyal Alanda Yapılan Islahatlar

  Müsadere Usulü, yani devletin vatandaşların mallarına el koyması uygulaması kaldırıldı.

  İlk Posta ve Polis örgütü kuruldu.

  İlk Karantina Sistemi ve Sağlık Örgütü oluşturuldu.

  Kıyafette değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. Memurlara fes ve pantolon uygulaması getirildi.

  Devlet dairelerine padişah portresi asılması uygulaması getirildi.

  Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

  Yerli malı kullanımı teşvik edildi, memur ve asker elbiselerinin yerli kumaştan yapılması emredildi.

  Yerli üretimi arttırmak amacıyla yerli üreticiye gümrük kolaylığı sağlandı.
   
Yükleniyor...