2011 veteriner alımı

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 2 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 veteriner alımı şartları
  2011 veteriner alımı


  2011 veteriner hekimi memur alımı ilanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarım danışmanı adı altında 5 bin ziraat mühendisi ve veteriner hekimi köylerde istihdam ettiklerini, 2 bin 500 kişiyi daha alacaklarını ve danışman sayısını 7 bin 5 olacağını açıkladı.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 28 Nis 2012
 2. Cevap: 2011 veteriner alımı

  Tarım Bakanlığı Personel Alımları İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  a) Türk vatandaşı olmak.

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak

  üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin

  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya

  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından

  dolayı hükümlü bulunmamak.

  d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi

  sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

  f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki

  başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla

  birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak

  pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi

  gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

  a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim

  kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı

  pozisyonların karşısında yer almaktadır.

  b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali

  bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

  c) KPSSye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az

  50 puan almış olmak.

  2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim

  pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

  Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından

  yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri

  taşıyan adayların, ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile

  bölümlerini ve yerleştirme yapılacak köy ve beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir.

  Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla

  yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM

  Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

  ÖNEMLİ NOT:

  Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B

  maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken,

  ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih

  işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme

  işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun

  47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.