2011 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 12 Oca 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2011 değerli kağıt ücretleri
  Değerli Kağıt Bedelleri 2011


  210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, ”Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

  Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

  1 – Noter kağıtları:

  a) Noter kağıdı: 5,40

  b) Beyanname : 5,40

  c) Protesto, vekaletname, re’sen senet : 10,80

  2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

  3 – Pasaportlar: 54,00

  4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri: 149,00

  5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

  6 – Nüfus cüzdanları: 5,00

  7 – Aile cüzdanları: 50,00

  8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

  9 – Sürücü belgeleri: 67,00

  10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 67,00

  11 – Motorlu araç trafik belgesi: 67,00

  12 – Motorlu araç tescil belgesi: 50,00

  13 – İş makinesi tescil belgesi: 50,00

  14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı): 3,30

  Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

  Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Kaynak: gib.gov.tr​
   

Yükleniyor...