2011 zümre toplantı tutanağı

'Güncel Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 1 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 zümre toplantı tutanağı örnekleri,2011 zümre toplantı tutanağı taslağı,2011 zümre toplantı tutanağı örnek


  2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .............. İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİ ...DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.  Toplantı Tarihi : ../../2011

  Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

  Toplantıya Katılanlar: ................. (Zümre Başkanı, Okul Müdürü.),

  ................. (Matematik Öğretmeni)

  Toplantı No :1  Gündem Maddeleri:

  1. Açılış ve yoklama.

  2. Yazman seçimi

  3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.

  4. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması.

  5. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

  6. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.

  7. Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.

  8. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

  9. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.

  10. Yeni İlköğretim Kurumları Yöneltmeliği’nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi.

  11. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.

  12. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

  13. Dilek ve temenniler.  Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

  1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı ................ başkanlığında başladı. Yapılan yoklamada Matematik Öğretmeni .............. nın toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

  2. ........... zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.

  3. Zümre Başkanı .............. tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:

  Genellik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.,Yöneltme.

  Eğitim hakkı.,Fırsat ve imkan eşitliği,Süreklilik,Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği.

  Demokrasi eğitimi,Laiklik.,Bilimsellik.,Planlılık.,Karma eğitim.,Okul aile işbirliği.,Her yerde eğitim.

  4. Zümre Başkanı ........ tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.

  5. Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni .......tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

  6. Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir. Aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılmalıdır. Tüm sınıflarda 2521 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre yıllık planın değişen programa uygun hazırlanmasına karar verilmiştir.

  7. Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ilköğretim okulu matematik ders programı”nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alınarak sbs ye yönelik derslerin işlenmesine karar verildi.

  8. Ünitelendirilmiş yıllık planlar eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda hazırlanmasına karar verildi.

  9. Matematik Öğretmeni ..............tarafından matematik dersinde kullanılan teknikler tümevarım, tümdengelim, problem çözme, anlatım, örnek olay ve soru cevap olarak sıralandı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici, günlük yaşamdan örneklerin seçilmesine, alıştırmaların kolaydan zora doğru seçilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca derslerde yapılandırılmış grid, kavram haritası, ve diyagramı ve tanılayıcı ağaç modeli ölçeklerinin de uygulanması karalaştırıldı.

  10. Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2010/2011 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere sondan başa doğru azalan bir grafikteki konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir. Bir dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılmasına karar verilmiştir.

  Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda üç adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

  11. Sınavların zamanları 6. ,7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  I. Dönem I. Yazılı


  Ekim ayının 4. haftası


  II. Dönem I. Yazılı


  Mart ayının 3. haftası

  I. Dönem II. Yazılı


  Kasım ayının 4. haftası


  II. Dönem II. Yazılı


  Nisan ayının 3. haftası

  I. Dönem III. Yazılı


  Ocak ayının 1. haftası


  II. Dönem III. Yazılı


  Mayıs ayının 4. haftası  12. Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler .............. tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Buna göre projelerini Ocak ayının 2. haftasına kadar verenler birinci dönem değerlendirilecektir.1. dönem projelerini teslim etmeyenler ise 2. dönem Nisan ayının son haftasına kadar projelerini teslim edeceklerdir. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın aşağıdaki ölçekte belirtilen nitelikler doğrultusunda istenecektir.

  Proje Değerlendirme Ölçeği:

  · Kapak düzeni %5

  · İçindekiler sayfası %2

  · İçerik

  o Araştırmanın niteliği (okuma, görsel, gözlem, sözlü yardımlar) %10

  o Akıl yürütme, neden sonuç ilişkileri %10

  o Fikirlerin iyi bir düzende sunumu %10

  o Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması %10

  · Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı) %10

  · Diğer alanlarla matematiğin ilişkisini gösterme, diğer alanlarla işbirliği %10

  · Yaratıcılık-özgün fikirler %10

  · Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu %8

  · Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma %5

  · Sunum (Projenin bir topluluk önünde anlatılması, sunuş biçimi, kullanılan dil, kendine güven, topluluğa kendini dinletebilmesi, benden dili) %10

  olarak belirlenmiştir.

  13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Matematik Öğretmeni ...........öğrencilerin başarısının artması için öğretmenlerin daha çok çalışması

  gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Zümre Başkanı .......... .... dönemin de başarılarla geçmesini dileyerek toplantının son bulduğunu söyledi.  Matematik Okul Müdürü Öğretmeni
  ............. .....................
   
Yükleniyor...