2011 Zümre

'Güncel Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 1 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 zümre örnegi,2010-2011 zümre örnekleri

  2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRE İLKÖĞRETİM OKULU
  SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ
  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

  TOPLANTI TARİHİ : 16.09.2010
  TOPLANTI SAATİ : 09:00
  TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
  TOPLANTI NO : 1
  TOPLANTIYA KATILANLAR : Müdür Yardımcısı ........., Bilişim Teknolojileri Ders Öğretmeni Kübra BATI

  GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,
  2. Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,
  3. Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,
  * Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,
  * Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,
  4. İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,
  5. Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,
  * Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,
  6. Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,
  7. Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,
  8. İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,
  9. Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,
  10. Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,
  * Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok sınav sayılarının, yapılma zamanlarının, türlerinin ve yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İY. 35, 36)
  * Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınav esaslarının belirlenmesi,
  11. Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,
  12. Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,
  * Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)
  13. Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması
  Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,
  * Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (M.E.B. 2002/ 18 nolu Genelge),
  14. Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,
  15. Dilek, temenniler ve kapanış.


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1- Ders öğretmeni Kübra BATI’ nın yoklamada hazır olduğu tespit edildi ve İzzet ERDEM’in başkanlığında toplantı başladı.

  2- Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenerek dersin genel amaçları gözden geçirildi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi hazırlandı.

  3- Bir önceki yıl ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin başında kalabalık sınıf mevcutları gelmektedir. Dersin işlenişi ve konular bakımından sıkıntı olmamasına rağmen öğrencilerle bire bir değerlendirme fırsatı olmamaktadır..

  4- İlköğretim kurumlarında seçmeli derslerde not ile değerlendirme olmadığı için Bilişim Teknolojileri dersinden sınav yapılmayacaktır.

  5- Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günlerde aksama olacak konular yıllık plana not edilmesine ve sonraki haftalarda telafi edilmesine karar verildi.

  6- Yıllık plan hazırlanırken, programdaki çizelge incelenecek ve plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi disiplin, ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirileceğinin plana yazılmasına karar verildi.

  7- Yıllık plan hazırlanmadan kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinlikler, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve teknikler tespit edilmesine ve ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmasına karar verildi.

  8- Ünitelendirilmiş yıllık planda etkinliklerin yanına kullanılacak kaynak, araç-gereçlerin yazılmasına karar verildi. Okul imkanlarına bakıldığı zaman etkinliklerin uygulanmasında eksik araç gerecimiz bulunmamaktadır.

  9- Yıl içinde ilçemiz veya ilimiz içinde açılacak olan Bilişim fuar ve sergilerine imkanlar doğrultusunda gidilmesine karar verildi.

  10- İlköğretim kurumlarında seçmeli derslerde not ile değerlendirme olmadığı için Bilişim Teknolojileri dersinden sınav yapılmayacaktır. Ayrıca öğrencilerin gerekli ciddiyeti göstermediği için proje görevinin de verilmemesine, bunun yerine ders esnasında uygulamalarla öğrencinin pratik yapmasının sağlanmasına karar verildi.
   
 2. Cevap: 2011 Zümre

  11- Atatürkçülükle ilgili konuların yıllık planlarda belirtilip derslerimizde işlemesi ve 2488–2551–2109–2504–2588 sayılı tebliğler dergilerinden okundu. Buna göre yıllık planların hazırlanması gerektiği tekrar vurgulandı. Bütün sınıflarda, yeri geldikçe Atatürkçülükle ilgili konuların gereği gibi işlenmesi ve Atatürk’ün söz, görüş ve davranışlarına atıfta bulunulması kararlaştırıldı.

  12- Performans Ödev konuları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
  • Ailenizin 2 haftalık harcamalarını (Yiyecek, Giyecek, Eğitim, Sağlık) tablolaştırarak hesaplayınız
  • Gitmek istediğiniz bir ülke, beğendiğiniz bir yazar, sevdiğiniz bir yemek konularından birini seçerek bu konu ile ilgili bir slayt hazırlayınız.
  • Okul kütüphanesindeki kitapların bir kısmını kapsayan bir veri tabanı dosyası oluşturunuz.
  • İstanbul’un Fethi hakkında, MS Powerpoint sunu yazılımı ile 5 dakikadan az olmayacak şekilde, animasyonlar, sesler ve resimler ile desteklenmiş sunu (slayt gösterisi) hazırlanacak..
  • Balon nasıl uçar, uçak nasıl uçar? uçurtma nasıl uçar? kuşlar nasıl uçar? Helikopter nasıl uçar? İlk uçak nedir, mucidi kimdir? konuları hakkında MS Powerpoint sunu yazılımı ile 5 dakikadan az olmayacak şekilde resimler, animasyonlar, videolar ile desteklenmiş biçimde sunu hazırlanacaktır.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesini kronolojik biçimde resim, ses ve video destekli bir biçimde MS Powerpoint sunu yazılımı ile sunum haline getirerek sunulacaktır. Aşırı detaylara inilmeyecektir. Özellikle fotoğraflarla desteklenecektir.
  • En az 20 adet sportif dal ile ilgili, kısaca kuralları, ilgili fotoğrafları, tarihçesini içeren en az 20 slaytlık MS Powerpoint sunusu
  • Bitkilerin yararları, insan sağlığına etkileri, şifalı bitkiler, ülkemizde yetişen bitki türleri, bitkilerden elde edilen ürünler ve ilaçlar vb. ile ilgili bir sunum MS Powerpoint yazılımı ile hazırlanacaktır.
  • Burdur ili tarihçesi, yetişen önemli insanlar, başarıları, tarihi ve turistik yerleri, yeraltı ve yer üstü kaynakları ve coğrafi durumu-iklimi ve diğer bilgileri hakkında bir sunum MS Powerpoint yazılımı ile hazırlanacaktır.
  • Güneş sistemindeki gezegenlerin resimleri, uzaklıkları ve uzaydaki diğer bilgiler hakkında bir sunum MS Powerpoint yazılımı ile hazırlanacak.
  • Güneş sistemindeki gezegenlerin uzaklıkları, atmosfer şartları, uydu sayıları, güneş etrafında dönüş günleri hakkında bir sunum MS Powerpoint yazılımı ile hazırlanacak.
  Öğrencilere verilen ödevlerin değerlendirilmesi, aşağıdaki çizelgeye göre olması
  kararlaştırıldı:

  a. Sunum 30 puan
  b. İçerik 30 puan
  c. Genel görünüm 10 puan
  d. Kaynak kullanımı 10 puan
  e. Zamanında teslim 10 puan
  f. Ara kontrol 10 puan
  Toplam : 100 puan


  13- Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istedikleri belirli zamanlarda okul idaresince belirlenmekte ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

  14- Kübra BATI tarafından Bilişim Teknolojileri dersi öğretim programının vizyonu ve temel yaklaşımı okundu. Bilişim Teknolojileri dersinin basamaklara göre ayrıldığı ve şu üniteleri içerdiği görüldü:

  a. 1. Basamak :
  • Ünite 1: Çevremdeki Bilgiler
  • Ünite 2: Bilgisayarım
  • Ünite 3: Renkli Dünyam
  • Ünite 4: Yazmaya Başlıyorum
  b. 2. Basamak :
  • Ünite 1: Teknoloji ve Ben
  • Ünite 2: Resim Yapıyorum
  • Ünite 3: Kelimelerin Dünyası
  • Ünite 4: Teknolojik Araçlar
  c. 3. Basamak :
  • Ünite 1: Bilgi ve Teknoloji
  • Ünite 2: Sayfalarımı Düzenliyorum
  • Ünite 3: Uzaktaki Bilgiler
  • Ünite 4: Veri Topluyorum
  d. 4. Basamak :
  • Ünite 1: Bilgisayar Sistemi
  • Ünite 2: Tablo Oluşturma
  • Ünite 3: Bilgilerimi Sunuyorum
  • Ünite 4: Bilgilerimi Paylaşıyorum
  • Ünite 5: Veri Topluyorum

  e. 5. Basamak :
  • Ünite 1: İnternet Adresleri
  • Ünite 2: Yayıncılığa Başlıyorum
  • Ünite 3: Hesaplamalarım
  • Ünite 4: Verileri Düzenliyorum
  • Ünite 5: Sunu Yapıyorum
  f. 6. Basamak :
  • Ünite 1: İletişim
  • Ünite 2: Adres Defterim
  • Ünite 3: Bilgilerimi Sunuyorum
  • Ünite 4: Okulumu Tanıtıyorum
  • Ünite 5: Hesaplama Yapıyorum
  g. 7. Basamak :
  • Ünite 1: On Parmak
  • Ünite 2: Hesaplamalarımı Karşılaştırıyorum
  • Ünite 3: Veritabanım
  • Ünite 4: İnternet Sitesi Yapıyorum
  h. 8. Basamak :
  • Ünite 1: Bilişim Sistemleri
  • Ünite 2: İnternet Sitesi Yapıyorum
  • Ünite 3: Program Yapıyorum


  Her sınıfta tek basamak okutulmaya karar verildi. Buna göre;
  4. sınıflarda 2. basamak ünitelerinin işlenmesine
  5. sınıflarda 3. basamak ünitelerinin işlenmesine
  6. sınıflarda 5. basamak ünitelerinin işlenmesine
  7. sınıflarda 5. basamak ünitelerinin işlenmesine
  8. sınıflarda 6. basamak ünitelerinin işlenmesine
  karar verildi


  Yıllık planlar sınıf seviyelerine göre her yıl 1 basamak işlenecek şekilde hazırlanmasına karar verildi. Buna göre;
  - 4. sınıflar 2. basamağı
  - 5. sınıflar 3. basamağı
  - 6. sınıflar 5. basamağı
  - 7. sınıflar 5. basamağı
  - 8. sınıflar 6. basamağı işlenmiş olacak.

  BT Sınıfının düzeni ve bakımıyla ders öğretmeni Kübra BATI’nın ilgilenmesine karar verildi. BT Sınıfına önce öğretmen girecek ve öğrencilerin koşmadan içeri alınması sağlayacak. Her öğrenci yıl boyunca aynı bilgisayara oturacak ve oturma planı hazırlanacak. Kesinlikle BT Sınıfına yiyecek ve içecek getirtilmeyecek, BT Sınıfına öğrenciler çantalarıyla gelmeyecekler. Ders bitiminde öğrenciler masa ve sandalye düzenini sağladıktan sonra sınıftan yine koşmadan çıkacaklar ve sınıftan en son öğretmen çıkacak.

  Okul yönetiminden istenecek araç ve gereçlerin listesi aşağıdaki gibidir.

  Sıra No Araç-Gerecin Adı / Cinsi İstenen Miktar
  ......... .................... ..................


  15- 2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılının hayırlı ve başarılı olması dilekleriyle toplantı bitirildi.

  ALINAN KARARLAR

  1- Öğrenci çalışma kitapları ve etkinlikler öğrenci bilgisayarlarına yüklenecek.
  2- Herhangi bir sebepten dolayı aksama olacak konular yıllık plana not edilecek ve sonraki haftalarda telafi edilecek.
  3- Kazanımlar ünitelendirilmiş yıllık plana yazılacak.
  4- Yıl içinde yapılacak etkinlikler, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve teknikler tespit edilecek ve ünitelendirilmiş yıllık plana yazılacak.
  5- Yıl içinde açılacak Bilişim fuar ve sergilerine imkânlar doğrultusunda gidilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak.
  6- Proje görevi verilmeyecek. Derslerde uygulamaya ağırlık verilecek.
  7- Yıllık planlar bir basamağı kapsayacak şekilde hazırlanarak, her sınıfta, öğretim yılı içerisinde 1 basamak okutulacak.
  - 4. sınıflar 2. basamak
  - 5. sınıflar 3. basamak
  - 6. sınıflar 5. basamak
  - 7. sınıflar 5. basamak
  - 8. sınıflar 6. basamak
  8- Belirli gün ve haftaların yıllık planda gösterilmesine ve zamanı geldiğinde öğrencilere o günle ilgili kısa bir bilgilendirme yapılacak.
  9- Ölçme ve değerlendirme işlemi; performans görevleri ve sınıf içi performansa göre yapılacak.
  10- BT Sınıfının bakımı ve temizliğinden ders öğretmeni sorumlu olacak.
  11- Diğer zümre öğretmenleri ile sık sık bilgi alışverişinde bulunulacak.

  OKULA ÖNERİLER :
  1. Bir bilgisayara bir veya iki öğrenci düşecek şekilde sınıf mevcutlarının azaltılması veya bilgisayar sayısının arttırılması.
  2. Bilgisayarlar için gerekli yazılımların temin edilmesi ve güncellenmesi.
  3. Bilgisayar laboratuarının tam donanımlı olması. Eksik malzemelerin temin edilmesi.

  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖNERİLER :

  1. Bilgisayar konusunda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere hizmet içi eğitimler sağlanmalı
  2. Öğrenci mevcutlarının azalması için yeni okul açılmalı.
  3. Okullardaki bilgisayar sayıları arttırılmalı


  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖNERİLER :

  1. Bilişim teknolojisi dersinin notla değerlendirilmesi
  2. Öğrenci mevcutlarının azalması için yeni okul açılması.
  3. Laboratuarlarda bilgisayar sayısı yetersiz olduğundan çoğaltılmalı  ALINTIDIR:Kaynak Bilgisayarbilişim