2012 Halk Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 12 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. [​IMG]
  Halk Bankası Uzman Yardımcılığı Sınav Tarihi 2012

  Halk Bankası Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 4 Mart 2012 tarihinde 14 Sınav Merkezinde Yapılacak.

  Sınava Katılma Koşulları

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiyede çalışma izni almış olmak,

  -Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak,

  - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  -Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, 5. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak, 6.1.

  Uzman Yardımcısı için;

  - Yazılı sınav tarihi itibariyle, üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak,


  Uzman Yardımcısı (Mühendis) için;

  - Yazılı sınav tarihi itibariyle, Mühendislik Fakültelerinin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak,

  Başvuru formunda Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecektir.

  Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.

  -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

  - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya mülakat tarihinde erteletmiş olduğunu belgelemek ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

  - Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir.

  Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar, gerekli belgeleri sözlü sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.  Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı (Mühendis) Giriş Sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Yazılı sınavlara ilişkin bilgiler şöyle;

  Yazılı Sınav Tarihi: 4 Mart 2012 Pazar

  Yazılı Sınav Saati: 10.00

  Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon.

  Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)

  Oturum Sayısı: Tek oturum

  Soru Sayısı: 120

  Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

  Başvuru ilanına ulaşmak için tıklayınız
  Sınava Başvurmak için tıklayınız
  (Bu linke sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren giriş yapılabilecektir.)


  Başvuru Şekli ve Süresi

  Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen iki aşama sonucunda tamamlanacaktır.
  Bu iki aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması, Gazi Üniversitesi tarafından 04 Mart 2012 Pazar günü yapılacak olan Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına başvuran adaylardan, sınav maliyeti olan 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi'ne gönderilmektedir). Sınav ücreti 11 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 17.00ye kadar T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

  2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması, İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış adaylara açık olacaktır. Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren 13 Ocak 2012 Cuma günü saat 17.00ye kadar Bankamız internet sayfasından da (TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.) erişilebilen basvuru.gazi.edu.tr adresinden yapacaklardır. Başvuru için “Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

  Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade edilecektir.

  Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Yine aynı şekilde başvurulan unvan bölümüne de tek tercih yapılabilecektir. Yani, Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar ya Uzman Yardımcısı sınavı için ya da Uzman Yardımcısı (Mühendis) sınavı için başvurabileceklerdir.

  Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir ile tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
   
Yükleniyor...