2012 Kara Harp Okulu Öğrenci Alımları

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 6 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. 2012 Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı
  Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı Başvuru Tarihi 2012

  Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu 2012

  Kara Harp Okuluna Girmek İsteyen Adaylar için Kara Harp Okulu Genel Başvuru Koşulları yayımlandı.
  Kara Harp Okulu Öğrenci Alımı Başvuru Tarihi ve Başvuru Kılavuzu 2012


  Genel Başvuru Şartları şunlardır;
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak.
  3. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
  4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
  5. 2012 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,


  Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
  • 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  • 11058 Fen Lisesi
  • 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  • 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  • 11066 Özel Fen Lisesi
  • 11025 Özel Lise
  • 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  • 30028 Lise Programı
  • 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  • 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
  • 50019 Öğretmen Lisesi
  • 11122 Sosyal bilimler Lisesi (Sadece Kara Harp Okulu için)

  Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanından mezun olmak,

  7. En fazla 20 yaşında olmak (1992 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),


  8. Haziran 2012 yılında mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2011 yılında mezun olmak,


  9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90ını alanlar, 2'nci Seçim Aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.


  10. Harp Okulları Yönetmeliğinin 44üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını taşımak,


  11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


  12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,


  13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),


  14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,


  15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,


  16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.


  17. Kara Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.  BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

  1. Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2012 yılı ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî okullara girme isteği alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki internet adresinden 02 Nisan-25 Mayıs 2011 (saat 17.00) tarihine kadar ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.

  2. Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı belirlenecektir.

  3. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylar aşağıda belirtilen İnternet adresi vasıtasıyla kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.

  4. Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHOna girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYS-2012 Başvuru Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi K.K.K.lığınca yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

  5. KHOna öğrenci alımı hakkında daha detaylı bilgiler, 2012 Yılı KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır. KHO Başvuru Kılavuzuna Nisan-Mayıs aylarında internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

  İnternet adresi : www tsk.tr
  Kara Harp Okulu
  İletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)
  Dahili : 2111-2112-2113
   
Yükleniyor...