2012 vergi cezaları

'Haberler' forumunda ZeuS tarafından 27 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2012 vergi cezası
  2012 yılında vergi ve cezalar zamlı

  Yeni Yılda Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi cezaları 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artacak.Buna göre; 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak.

  Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.
  En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

  Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

  1 Ocak 2012 den itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak had ve miktarlar şöyle;

  HAD VE CEZALAR 2012 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR (TL)


  Tahakkuktan vazgeçme 20,00

  Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

  -Yıllık alış tutarı 140.000,00

  -Yıllık satış tutarı 190.000,00

  -Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000,00

  -İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının

  toplamı 140.000,00

  Fatura kullanma mecburiyeti 770,00

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,00

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 770,00

  En az ceza haddi

  -Damga vergisinde 8,80

  -Diğer vergilerde 18,00  Usulsüzlük cezaları

  1. derece usulsüzlükler

  -Sermaye şirketleri 105,00

  -Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest

  meslek erbabı 66,00

  -İkinci sınıf tüccarlar 33,00

  -Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

  vergisine tabi olanlar 16,00

  -Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80

  -Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00

  2. derece usulsüzlükler

  -Sermaye şirketleri 58,00

  -Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve

  serbest meslek erbabı 33,00

  -İkinci sınıf tüccarlar 16,00

  -Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

  vergisine tabi olanlar 8,80

  -Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,00

  -Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30


  -Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest

  meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 180,00

  -Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin

  olarak kesilecek toplam ceza 88.000,00  Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,

  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,

  taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri

  listesi ile Maliye Bakanlığınca

  düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin

  düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00

  -Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit

  için 8.800,00

  -Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde
  kesilecek toplam ceza 88.000,00

  -Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt
  edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması,
  günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
  edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
  uyulmaması 180,00

  -Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
  planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
  muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine
  ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.000,00

  -Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce
  yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
  vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar 220,00

  -Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya
  kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 660,00

  -Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilenkuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve zamanlarda yerine getirmeyenler 880,00

  -Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin
  ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660,00  Bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine uymayanlar için

  -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 1.170,00

  -İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler 580,00

  -Bunların dışında kalanlar 280,00

  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 880.000,00