2015 zabıt katibi alımı olacak mı

'Haberler' forumunda Demet tarafından 28 Ara 2014 tarihinde açılan konu

 1. 2015 zabıt katibi alımı olacak mı

  Son olarak 13 Eylül 2014 tarihinde yapılan zabıt katipliği sınavının 2015 yılında ne zaman tekrarlanacağı ve ne kadar personel kadrosu açılacağı henüz açıklanmamıştır.
  KPSS sınavında yeter puan aldıktan sonra klavye sınavı ve sözlü mülakata giren adaylar başarılı olurlarsa göreve başlayacaklardır.
  Bir diğer husus ise sadece KPSS puanı üstünlüğüne göre atama yapılmamasıdır. 70 puan temel şarttır. Ancak bunun yanında "Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak" gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak ayrıca sözlü sınav yapılacaktır.

  ARANAN ŞARTLAR
  I)Genel Şartlar:
  a-Türk vatandaşı olmak,
  b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
  c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
  f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  II)Özel Şartlar:
  a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumları ya da üniversitelerce düzenlenen kurslar sonuncu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
  c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (1- Bu şart hem (a) hem de (b) fıkrasında belirtilen adayları kapsamaktadır. 2- Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)
  d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
   
Yükleniyor...