29. özel güvenlik sınav soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda Dark tarafından 1 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. 29. özel güvenlik sınav soru ve cevapları,
  29. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları,

  2010 yılının 4. Özel Güvenlik Sınavı, 29nci sınavı 1 Ağustos Pazar günü yapıldı.

  Sınav soruları;

  1) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
  a) Polise
  b) Jandarmaya
  c) Mülki amire
  d) Savcıya
  e) Bağlı olduğu kuruma

  2) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Görüntüyü zoom yapar
  b) Koyu bölgelerin içini tespit eder
  c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
  d) Görüntüyü karartır
  e) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar

  3) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
  a) Cumhurbaşkanı
  b) Milletvekili
  c) İçişleri Bakanı Müsteşarı
  d) Milli Eğitim Bakanı
  e) Hiçbiri

  4) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
  a) Zorla aranır
  b) İçeri alınır
  c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
  d) Sadece eşyaları aranır
  e) Hepsi

  5) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
  a) Su
  b) Kum
  c) Karbondioksit
  d) Köpük
  e) Hepsi

  6) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  a) Etkileşim
  b) Öğretim
  c) Öğrenim
  d) İletim
  e) İletişim

  7) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
  a) Organizatörlerle diyalog kurma
  b) İkna edici olma
  c) Taviz vermeme
  d) Profesyonel olma
  e) Caydırıcılık

  8) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
  a) Soğuk uygulama
  b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
  c) Isırılan bölgenin emilmesi
  d) Suyla yıkanması
  e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

  9) Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
  a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
  b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
  c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
  d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
  e) Hepsi

  10) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere denir. Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a) Panik
  b) Duygu
  d) Öfke
  c) Motivasyon
  e) Heyecan

  11) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
  a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
  b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
  c) İyi iletişim kurmalıdır
  d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
  e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

  12) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
  a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
  b) Zor kullanma yasal olmalıdır
  c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
  d) Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
  e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

  13) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
  a) Empati
  b) Enformasyon
  c) Beden dili
  d) Yaşantı
  e) Öğrenme

  14) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
  a) Maç seyreden insanlar
  b) Banka kuyruğundaki insanlar
  c) Bir derneğin üyeleri
  d) Yangın seyreden insanlar
  e) Bilet kuyruğundaki insanlar

  15) Yabancıların Türkiyede özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?
  a) Yabancılar Türkiyede özel güvenlik şirketi kuramaz
  b) İçişleri Bakanlığından izin alınması
  c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması
  d) Mütekabiliyet esası
  e) Hiçbiri

  16) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
  a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIPin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
  b) 360 derecelik bir koruma sağlar
  c) Bu bir refakat korumasıdır
  d) VIPin her türlü ihtiyaçlarını karşılar
  e) VIPi utandırıcı durumlardan korur

  17) I Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
  II Uyarı hemen anında verilmelidir
  III Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
  IV Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
  Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
  a) 1-2-4
  b) 2-3-4
  c) 1-3-4
  d) 1-2-3
  e) Hepsi

  18) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
  a) Konuşma yapmak
  b) Yaygın propaganda yapmak
  c) Eyleme geçiş
  d) Heyecanı artırma
  e) Hepsi

  19) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
  a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlı
  b) Görevli olduğu alan içerisinde 24 saat süreyle
  c) Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
  d) Görevli olduğu alan içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
  e) Belediye sınırları içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

  20) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
  a) Anahtar sistemleri
  b) Dış kap
  c) Kablo
  d) Kundak
  e) Bant

  21) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
  a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
  b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
  c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
  d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
  e) Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarıda tutulur

  22) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
  a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
  b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
  c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
  d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
  e) Hiçbiri

  23) Suni solunum ne zamana kadar yapılır?
  a) 30 dakika
  b) 1 saat
  c) Tıbbi yardım gelene kadar
  d) 3 dakika
  e) Kendi kararımıza bağlı

  24) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
  a) Isı-Oksijen-Karbondioksit
  b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit
  c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen
  d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde
  e) Alev-Yanıcı madde-Azot

  25) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIPin ve..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik..ortadan kaldırmak veya indirmektir.
  a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
  b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
  c) Mekân / yol / riski / maksimuma
  d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
  e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

  26) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  a) Enformasyon
  b) Davranış
  c) Komünikasyon
  d) Empati
  e) Tutum

  27) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
  a) Devam eden olaya müdahale etmek
  b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak
  c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
  d) Sanık ve tanıkları belirlemek
  e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek

  28) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
  a) Hapis ve idari para cezası verilir
  b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
  c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
  d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
  e) Para cezası ve İhtar verilir

  29) Pan-Tilt ne için kullanılır?
  a) Hareket algılamak için kullanılır
  b) Kartlı geçiş için kullanılır
  c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
  d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
  e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır

  30) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
  b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
  c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
  d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
  e) Jandarma – Belediye Zabıtası – Sahil Güvenlik

  31) ÖGGnin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
  a) Özel güvenlik komisyonu
  b) C.Savcısı
  c) Kaymakam
  d) Emniyet müdürü
  e) Vali

  32) Aşağıdakilerden hangisi VIPin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
  a) VIP oto sürücüsü VIPin kapısını açmalıdır
  b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
  c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
  d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
  e) Hiçbiri

  33) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
  a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
  b) Sakin ve kararlı olmalıdır
  c) Hızlı karar verebilmelidir
  d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
  e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

  34) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?
  a) İleti
  b) Empati
  c) Sempati
  d) Saygı duymak
  e) Yardımseverlik

  35) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
  a) Kafa ve boyun
  b) Eklem yerleri
  c) Kol ve bacakların etli kısımları
  d) Karın ve kasıklar
  e) Göğüsler

  36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
  a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama
  b) Olay yerini ve delilleri koruma altına alma
  c) Suça el koyma
  d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
  e) Olay yerindeki delilleri toplama

  37) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
  a) Yüz yapısı
  b) Boyu
  c) Görülebilir yara izleri
  d) Saç rengi
  e) Eğitim durumu

  38) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
  a) Valilik
  b) İlgili komisyon
  c) Emniyet müdürlüğü
  d) İçişleri Bakanlığı
  e) Jandarma komutanlığı

  39) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?
  a) 06.00
  b) 09.00
  c) 12.00
  d) 03.00
  e) 24.00

  40) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
  a) Binanın çökme olasılığı
  b) Dökülebilecek tehlikeli yada parlayıcı maddeler
  c) Duman zehirlenmesi
  d) Yüksek ısı tehlikesi
  e) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması

  41) Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?
  a) İğne izleri
  b) Hareketlilik
  c) Krize girme
  d) Fiziksel bağımlılık
  e) Davranış bozukluğu

  42) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
  a) X-Ray cihazı
  b) Metal algılama detektörü
  c) Proximity okuyucular
  d) Bomba algılama cihazı
  e) Kapı tipi metal algılama detektörü

  43) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
  a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
  b) 360 ° bir korumayı kapsar
  c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
  d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
  e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

  44) Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
  a) Bilinç durumu
  b) Solunum olup olmadığı
  c) Dolaşımın olup olmadığı
  d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
  e) İç kanamanın olup olmadığı

  45) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  a) Öğrencileri mutlu etme
  b) Yasal bir zorunluluğa uyma
  c) Öğrencileri motive etme
  d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
  e) Başarılı öğrencileri belirleme

  46) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?
  a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
  b) 120 / İnsan Hakları
  c) 80 / Temel İlk Yardım
  d) 120 / Güvenlik Sistem ve Cihazları
  e) 60 / Kalabalık Yönetimi

  47) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
  a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
  b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
  c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
  d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
  e) Hiçbiri

  48) Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
  a) Motivasyon
  b) Stabilizasyon
  c) Elibrasyon
  d) Gramaj ayarı
  e) Kalibrasyon

  49) “Koruma şekilleri korunan kişinin .. göre belirlenmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a) Yaşına
  b) Medeni durumuna
  c) Çocuk sayısına
  d) Tehdit seviyesine
  e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

  50) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
  a) Görev alanında suça el koyma
  b) Suçun devamını engellemek
  c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
  d) Sanığı muhafaza etmek
  e) Suç delillerini muhafaza etmek

  51) 5188 sayılı yasanın 23. maddesinde ÖG görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?
  a) Ceza M uhakemeleri Usulü Kanunu
  b) Ceza M uhakemesi Kanunu
  c) Türk Ceza Kanunu
  d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  e) 4857 Sayılı İş Kanunu

  52) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?
  a) Muhtemel tehlikenin varlığı
  b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
  c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
  d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
  e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

  53) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine . denir.
  a) Enformasyon
  b) Bildirişim
  c) İletişim
  d) Komünikasyon
  e) Hiçbiri

  54) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?
  a) Çarpıntı
  b) Öfke ve sinirlilik
  c) Uykusuzluk
  d) Baş ağrısı
  e) Nedensiz mutluluk

  55) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
  a) Hat düzeni
  b) Çember düzeni
  c) Kama düzeni
  d) Yarma düzeni
  e) Hiçbiri

  56) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
  a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
  b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
  c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
  d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir
  e) Hepsi

  57) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?
  a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
  b) Yara temiz bir bezle kapatılır
  c) Kanamalar durdurulur
  d) Yaralı organ istirahata alınır
  e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

  58) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
  a) Kapalı ortamlarda boğulmaya sebep olur
  b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
  c) Havadan hafiftir
  d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
  e) Hiçbiri

  59) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ..denir.
  a) Özel güvenlik şirketi
  b) Özel eğitim kurumu
  c) Alarm merkezi
  d) Özel güvenlik görevlisi
  e) Özel güvenlik birimi

  60) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
  a) Motor ve bant kısmı
  b) Konveyör
  c) Motion detektör
  d) Yürüyen aksam
  e) Hareketli aksam

  61) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
  a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
  b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
  c) Suça el koymak
  d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
  e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

  62) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
  a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
  b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
  c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
  d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
  e) Hiçbiri

  63) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?
  a) Tolerans
  b) Yoksunluk
  c) Madde bağımlılığı
  d) Manevi bağımlılık
  e) Psikolojik bağımlılık

  64) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?
  a) Organize aktif kalabalık
  b) Organize pasif kalabalık
  c) Organize olmayan aktif kalabalık
  d) Organize olmayan pasif kalabalık
  e) Hiçbiri

  65) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?
  a) Uzun menzilli silahlarla saldırı
  b) Bomba ile yapılan saldırı
  c) Zehirler ile yapılan saldırı
  d) Kimyasal silahla yapılan saldırı
  e) Bıçak ile yapılan saldırı

  66) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
  a) Kroki ve plan ile
  b) Tutanak ile
  c) Fotoğraf ve kamera ile
  d) Sanık beyanı ile
  e) Hiçbiri

  67) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
  a) Solunum sistemi
  b) Damarlar
  c) Omurga ve omurilik
  d) Karaciğer
  e) Hiçbiri

  68) ÖGGnin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Teslim-tesellüm tutanağı
  b) Salıverme tutanağı
  c) El koyma tutanağı
  d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
  e) İhbar tutanağı

  69) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  a) 187-155-112
  b) 110-155-112
  c) 110-155-177
  d) 112-177-155
  e) 155-112-110

  70) Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan cihaza .denir.
  a) Metal detektör
  b) El detektörü
  c) X-ray cihazı
  d) Kontrol paneli
  e) Hiçbiri

  71) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
  a) Valiliğe
  b) Adliyeye (C.Savcılığına)
  c) Özel güvenlik komisyonuna
  d) Yetkili özel kolluğa
  e) Yetkili genel kolluğa

  72) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı
  TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel
  Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
  a) Öğüt vermek
  b) Yargılamak
  c) Teşhis ve tanı koymak
  d) Güven verme, teskin etme
  e) Araştırmak, incelemek

  73) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?
  a) 80
  b) 90
  c) 100
  d) 110
  e) 120

  74) Temel hak ve hürriyetler ;
  a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
  b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
  c) Valinin takdirindedir
  d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
  e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

  75) Küçük dolaşım ne demektir ?
  a) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi
  b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması
  c) Kanın kalpten beyne gitmesi
  d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması
  e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması

  76) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
  b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
  c) Bu konudaki karar işverene aittir
  d) Komisyonun kararı gerekir
  e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

  77) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
  a) Var ise kontak lensler çıkarılır
  b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
  c) Normal nefes almaya gayret edilir
  d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
  e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

  78) Halk içinde “biber gazı olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar, insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
  a) Gözlerde yanma ve yaşarma
  b) Burunda yanma hissi
  c) Mide yanması
  d) Öksürme
  e) Baş dönmesi ve sersemleme

  79) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Derhal alev söndürülmelidir
  b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır
  c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir
  d) Su ile söndürülmelidir
  e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir

  80) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
  b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
  c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
  d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
  e) Hiçbiri

  81) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
  a) Toplardamar kanamaları
  b) Kılcal damar kanamaları
  c) Atardamar kanamaları
  d) Kanamalı kırıklar
  e) Hepsi

  82) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar . olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, karşılığı teslim edilir
  a) Namlusuz-tutanak
  b) Şarjörsüz-söz
  c) Şarjörsüz-imza
  d) Tetiksiz-imza
  e) Horozsuz-tetik

  83) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
  a) CCTV
  b) EDS sistemi
  c) Eğitilmiş köpekler
  d) X-ray cihazları
  e) Tomografi cihazları

  84) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından bir tanesidir?
  a) Klişelere başvurmak
  b) Kendisiyle meşgul olmak
  c) Konuşmaya aşırı değer vermek
  d) Bir konuda odaklanamamak
  e) Karşınızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissetmek

  85) Özel güvenlik görevlisi “Hayvanları Koruma Derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Üye olamaz
  b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
  c) Mülki amir izin verirse
  d) Üye olabilir
  e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

  86) Nokta nerelerde kurulur?
  a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
  b) Mâli, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında
  c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
  d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
  e) Hepsi

  87) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?
  a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
  b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
  c) Mutlaka el ile atılmalıdır
  d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
  e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

  88) Bir özel güvenlik görevlisi, İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
  a) 45
  b) 84
  c) 90
  d) 100
  e) 168

  89) Saniyeli fitillerin içerisinde hangi patlayıcı madde bulunur?
  a) Petn
  b) Tetril
  c) Kara barut
  d) Kurşun azadür
  e) Kibrit başı eczası

  90) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde yer almamaktadır?
  a) Özel güvenlik birimleri
  b) Özel güvenlik şirketleri
  c) Alarm merkezleri
  d) Özel koruma şirketleri
  e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

  91) X-RAY cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
  a) Açık yeşil
  b) Sütlü kahve
  b) Sarı
  c) Mavi
  e) Kırmızı

  92) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?
  a) Korku
  b) Üşüme
  c) Titreme
  d) Hızlı nabız
  e) Aniden acıkma

  93) I X ışınları bölümü
  II Ekran
  III Soğutma bölümü
  IV Kontrol paneli
  Yukarıdakilerden hangileri X-ray sisteminin bölümlerindendir?
  a) I ve II
  b) II ve III
  c) I ve IV
  d) I, II ve IV
  e) Hepsi

  94) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?
  a) Kesici aletler
  b) Delici aletler
  c) Uyuşturucu madde
  d) Silah
  e) Ezici aletler

  95) Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?
  a) Patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri
  b) Bodyscanner
  c) X – ray cihazları
  d) El tipi metal tarama detektörü
  e) Hiçbiri

  96) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
  a) Bilgisayar
  b) Kamera
  c) Video
  d) Bodyscanner
  e) Hiçbiri

  97) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
  a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
  b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
  c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
  d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
  e) Hiçbiri

  98) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
  a) Patlayıcı detektörü
  b) X Ray cihazı
  c) Gizli ses alma cihazı
  d) Cop
  e) Metal el detektörü

  99) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen idari cezalarına karşı nereye itiraz edebilirler?
  a) Kendisine ceza veren makama
  b) Valiliğe
  c) Cumhuriyet savcılığına
  d) O yerde bulunan sulh mahkemesine
  e) Yetkili idare mahkemesine

  100) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
  a) Kısa, öz, anlaşılır
  b) Ayrıntılı
  c) Yazılı
  d) Şifreli
  e) Hiçbiri
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 29 Nis 2012
 2. Cevap: 29. özel güvenlik sınav soruları

  SİLAH SORULARI

  1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
  a) Yerine getiren yay pimi
  b) Yerine getiren yay
  c) Rampa
  d) Sürgü tutucu pimi
  e) Tırnak

  2) Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye “şarjör “denir.
  a) Kilidi
  b) Kapağı
  c) Tüpü
  d) Tutucusu
  e) Yuvası

  3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
  a) Şarjör gövdesi
  b) Şarjör kapağı
  c) Şarjör yayı
  d) Şarjör iğnesi
  e) Şarjör kapak kilidi

  4) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
  a) Ağır ateşli silahlar
  b) Ateşsiz silahlar
  c) Kimyasal silahlar
  d) Biyolojik silahlar
  e) Hafif ateşli silahlar

  5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Tabanca dolduruş yapamaz
  b) Fişek ateşlenemez
  c) Tabanca emniyete alınamaz
  d) Horoz düşmez
  e) Tetik çalışmaz

  6) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
  b) Havanın yoğunluğu
  c) Atıcının uzmanlığı
  d) Havanın ısısı
  e) Rüzgâr

  7) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
  a) Hazne
  b) Sürgü
  c) Hatve
  d) Şarjör tüpü
  e) Şarjör kapak takımı

  8) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
  a) Sürgü
  b) Namlu
  c) Gövde
  d) Fişek yatağı
  e) Hazne

  9) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
  a) Kapsül
  b) Ateşleme pimi
  c) Barut
  d) Kovan
  e) Çekirdek

  10) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
  a) Yiv
  b) Set
  c) Çap
  d) Hazne
  e) Rayyür

  11) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar.dur?
  a) Boştur
  b) Hazır
  c) Kurulu
  d) Dolu
  e) Emniyette

  12) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
  a) Kabza
  b) Gövde
  c) Şarjör yuvası
  d) Tutma kolu
  e) El kundağı

  13) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
  a) Yiv
  b) Set
  c) Rampa
  d) Hazne
  e) Hiçbiri

  14) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İğnesi kırıktır
  b) Tetik arızalıdır
  c) Haznede fişek olmayabilir
  d) Fişek arızalı olabilir
  e) Hepsi

  15) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
  a) Top yuvaları
  b) Çıkarıcı yıldızı
  c) Tırnak
  d) Horoz örsü
  e) Top kilidi

  16) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
  a) Şiş
  b) Tel fırça
  c) Harbi
  d) Kontrol çubuğu
  e) Hiçbiri

  17) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
  a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
  b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
  c) Her zaman yapılan bakımdır
  d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
  e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

  18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kovan
  b) Barut
  c) Kapsül
  d) Çekirdek
  e) Mermi

  19) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
  a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
  b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
  c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
  d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
  e) Hepsi

  20) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
  a) İğne
  b) Arpacık
  c) Tırnak
  d) Kabza
  e) Gez

  21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
  a) Alev gizleyen
  b) Gez- arpacık
  c) Namlu
  d) Sürgü
  e) Şarjör

  22) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne .denir.
  a) TNT
  b) Mermi
  c) Silah
  d) Fişek
  e) Biyolojik silah

  23) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ... denir.
  a) Fişek yatağı- hazne
  b) Fişek yatağı-namlu
  c) Namlu –hazne
  d) Hazne-şarjör
  e) Rampa-fişek yatağı

  24) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
  a) CZ 75
  b) Toplu tabanca
  c) MP 5
  d) Kırıkkale
  e) Böyle bir emniyet yoktur

  25) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
  II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
  III Şarjörü çıkar
  IV- Ölü noktaya tut
  V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
  Tabancada söküm işleminin sırası yukarıya göre nasıl olmalıdır?
  a) I-II-III-IV-V
  b) IV-III-I-V-II
  c) I-III-IV-V-I
  d) III-I-II-V-IV
  e) IV-III-V-I-II
   
Yükleniyor...