A ile başlayan erkek isimleri

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 29 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. A harfiyle başlayan erkek isimleri
  A harfiyle başlayan erkek isim ve anlamları
  A harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

  ABAD: (FAR) Şen, bayındır. (AR) Sonsuz gelecek zamanlar.

  ABADÎ: (FAR) Şen, bayındır, mamurlukla ilgili.

  ABAKA HAN: (TR) İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.

  ABAY (TR) Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat.

  ABAZA: (TR) Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk.

  ABBAD: (AR) Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren.

  ABBAS (AR) Sert, çatık kaşlı kimse. Arslan

  ABBAZ: (FAR) Yüzgeç, yüzücü.

  ABDİ: (AR) Kulluk ve itaat eden.

  ABDULLAH: (AR) Allah'ın kulu.

  ABDURRAHMAN: (AR) Rahman'ın kulu. Rahman; Allah'ın isimlerindendir.

  ABDURRAUF: (AR) Rauf olan Allah'ın kulu.

  ABDUSSABUR: (AR) Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden

  ABDÜDDAR: (AR) Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmet için yaratan Allah'ın kulu.

  ABDÜLAFUV: (AR) Geniş af ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu.

  ABDÜLALİ: (AR) Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu.

  ABDÜLALİM (AR) Alim ve mükemmel bilgiye sahip olan Allah'ın kulu.

  ABDÜLAZİM: (AR) Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu.

  ABDÜLAZİZ: (AR) Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu.

  ABDÜLBAKİ: (AR) Sonsuz, ebedi olan Allah'ın kulu

  ABDÜLCEBBAR: (AR) Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu.

  ABDÜLCELİL: (AR) Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu.

  ABDÜLCEMAL: (AR) Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.

  ABDÜLCEVAT: (AR) Cömert olan Allah'ın kulu.

  ABDÜLFETTAH: (AR) Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden açan Allah'ın kulu.

  ABDÜLGAFFAR: (AR) Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu.

  ABDÜLGAFUR: (AR) Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. ABDÜLGANİ: (AR) Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.

  ABDÜLHAK: (AR) Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. ABDÜLHALİM: (AR) Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. ABDÜLHAMİD. (AR) Hamdolunmuş, övülmüş, Allah'ın kulu.

  ABDÜLKADİR: (AR) Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan,Allah'ın kulu

  ABDÜLKERİM: (AR) Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah'ın kulu.

  ABDÜLLATİF: (AR) Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan Allah'ın kulu.

  ABDÜLMACİD: (AR) Şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu.

  ABDÜLMALİK: (AR) Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu.

  ABDÜLMECİD: (AR) Şanı büyük ve yüksek olan, Allah'ın kulu.

  ABDÜLMENNAN: (AR) Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu.

  ABDÜSSAMED: (AR) Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu.

  ABDÜSSELAM: (AR) Barış, rahatlık, selamete çıkaran, Allah'ın kulu.

  ABDÜSSETTAR: (AR) Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu.

  ABER: (AR) Hz. Nuh'un erkek torunu.

  ABGUN: (FAR) Mavi renk. Gök. Parlak. Nişasta.

  ABHER: (AR) Nergis çiçeği. Yasemin. Dolu kap.

  ABILAY HAN: (TR) Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, karşı ustaca savundu

  ABIŞKA NOYAN: (TR) İlhanlı komutan. (XIII-XIV. yy.)

  ABHİZ: (FAR) Er. Büyük dalga. Kaynak. Su yolu.

  ABİD: (AR) Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid.

  ABİDE: (AR) Anıt. Önemli ve değerli yapıt.

  ABİDİN: (AR) İbadet edenler. Zeynel Abidin'den kısaltma isim.

  ABUZER: (FAR+AR) Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli.

  ABUZETTİN: (AR) Din yolunda çabuk, hızlı giden

  ACA: (TR) Amca, ağabey. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren.

  ACAHAN: (TR) (bkz. Aca).

  ACAR: (TR) Becerikli. Atılgan, ele avuca sığmaz. Halk.

  ACARALP: (TR) Yiğit, becerikli, cesur kişi.

  ACARBAY: (TR) Becerikli. Atılgan yiğit

  ACARER: (TR) Becerikli. Atılgan yiğit

  ACARKAN: (TR)Yiğit, becerikli, cesur kişi.

  ACARMAN: (TR) Çevik, becerikli, girişken.

  ACARÖZ: (TR) Özünde yiğitlik bulunan.

  ACARSOY: (TR) Yiğit, soylu.

  ACEM: (AR) Arap olmayan milletlerin hepsi. İranlı, İran halkından biri.

  ACLAN: (AR) Hızlı, çabuk, telaşlı.

  ACUN: (AR) Dünya, varlık.

  ACUNAL: (TR) Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden.

  ACUNALP: (TR) (bkz. Acunal).

  ACUNMAN: (TR) Dünyaca tanınmış, ünlü.

  ADAHAN: (TR) Adanın hakimi, yöneticisi.

  ADAL: (TR) "Adın yayılsın, ün kazan" manasında.

  ADALETTİN : (AR) Dinin adaleti

  ADEM: Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. Adam.

  ADİL: (AR) Doğruluk gösteren. Doğru. Eşit, eş, müsavi. Adaletli davranan.

  ADİLHAN: (AR+TR) Adil yönetici.

  ADNAN: (AR) Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.

  AFFAN: (AR) Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, temiz.

  AFGAN: (AR) Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. AFŞAR: (TR) Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. Çabuk iş gören, çevik, atılgan

  AFŞİN: (TR) Zırh, silah.

  AGAH: (FAR) Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı.

  AĞAR: (TR) Beyaz renkli. Açık tavırlı, samimi. Asil, onurlu, şerefli.

  AHAD: (AR) Bir, kişi, kimse.Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

  AHFEŞ: (AR) Küçük gözlü, zayıf bakışlı. Yalnız gece gören kimse.

  AHİD: (AR) Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. Söz vermek.

  AHMER: (AR) Kırmızı, kızıl.

  AHVER: (AR) Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. Zeki, akıllı.

  AHMET : (AR) Övülmeye değer. Beğenilmiş. Allah'a şükreden

  AKABE: (AR) Sarp geçit, çıkılması zor yokuş. Tehlike. Atlatılması zor güçlü.

  AKAD: (TR) Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.

  AKALP: (TR) Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

  AKALIN: (TR) Alnı açık, suçu olmayan, onurlu.

  AKANSEL: (TR) Akarsu. Uzun mesafeler geçerek denize dökülen akarsu.

  AKAR: (TR) Akıp geçen. Gelir getiren.

  AKASOY: (TR) Sevilen, sayılan soydan gelen

  AKBATU: (TR) Yiğit erkek.

  AKBATUN: (TR) (bkz. Akbatu).

  AKCEBE: (TR) Beyaz zırh sahibi yiğit.

  AKGÜN: (TR) Mutlu, sevinçli gün.

  AKHAN: (TR) Dürüst hakan.

  AKALP: (TR) Cömert, eli açık yiğit.

  AKIMAN: (TR) Cömert, eli açık kimse.

  AKIN: (TR) Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip. AKINALP: (TR) Akın yapan yiğit. Yiğit.

  AKINCI: (TR) Osmanlılarda ileri karakol. Ani vurkaçlarla düşmanlarının moralini bozan uç süvarileri. Hafif süvari.

  AKINTAN: (TR) Tan yeri ağarırken yapılan akın

  AKİF: (AR) Bir şeyde sebat eden. İbadet eden. Direnen.

  AKİL: (AR) Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.

  AKMAN: (TR) Temiz, beyaz, güzel insan. Yaşlı kimse.

  AKMANER: (TR) (bkz. Ak*man).

  AKSIN: (TR) Temiz, doğru, dürüstsün.

  AKSOY: (TR) Temiz soylu.

  AKSUN: (TR) (bkz. Aksu).

  AKSUNGUR: (TR) Doğan cinsinden bir tür av kuşu.

  AKŞİT: (TR) Kutlu uğurlu. Ak. Güneş, nur, aydınlık.

  AKTAY: (TR) Beyaz tay.

  AKTAÇ: (TR) Beyaz taç.

  AKTAN: (TR) Aydınlık, mehtaplı gece.

  AKTAR: (TR) Parlak, aydınlık sabah.

  AKTAŞ: (TR) Mermer.

  AKTEKİN: (TR) Parlak, görkemli, temiz huylu yiğit.

  AKTEMÜR: (TR) Akdemir.

  AKYOL: (TR) Dürüst, doğru ve iyi yol.

  AKAD: Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

  AKIN: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

  AKİF: Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah'a yönelen

  AKİL: Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan

  ALAATTİN: (AR) Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

  ALATAY: (TR) Derisinde be*nekler olan tay.

  ALEMDAR: (AR+FAR) Bayrak veya sancak tutan, taşıyan, bayraktar, sancaktar.

  ALGIN: (TR) Güçlü, iyi, güzel, sıcakkanlı, sevimli. Sevdalı, aşık, vurgun. Hızlı akan su.

  ALİ: (AR) Yüce, ulu, yüksek.

  ALİCAN: (AR+FAR) Ali ve can isimlerinin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir.

  ALİM: (Ar.) Çok okumuş, bilgin.Çok bilen. Sonsuz. İlim sahibi.

  ALİŞAN: (AR+FAR) Şan ve şerefi yüce ve yüksek olan çok değerli.

  ALİYAR : (AR+FAR) Yar, dost, sevgili. Alinin dostu, sevgili adı. Yüce dost.
   
Yükleniyor...