Abbasiler Döneminde Bilim

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 3 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Abbasilerde Bilim


  Abbasi Devletinde Bilim


  750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.

  Abbasiler Dönemi İslamiyetin bilim çağıdır. Her bilimde dünyaya örnek bir bilimcinin yetiştiği dönem, İSLAMİYET in bir medeniyet dini olduğunu ispatlamıştır.

  Memun, 832de Beytül-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapçaya çevrildi.

  Abbasiler döneminde itibaren Müslümanlar Hint ve Çin uygarlığından da yararlandı Hintlerden Matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yenıden düzenleyip kullandılar ve astronami cetvellerini hazırlanmasını örgendiler Ayrıca Coğrafya , Tıp , Eczacılık alanlarında da önemli bilgiler edindiler Çinlilerden öğrendikleri kağıt yapımını Semerkant ta kurdukları kağıt atölyelerinde geliştirdiler Daha sonra başta Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de kağıt üretimini başlattılar.

  Mısır, Suriye, Filistin ve Güney Anadolunun fetihleri sırasında Müslümanlar, Yunan kültürüyle karşılaştı Önemli bilim merkezleri olan Urfa , Antakya , İskenderiye de eski yunan medeniyetine ait yazma eserler buldular Eflatun , Aristo gibi filozofların , Öklid gibi matematikçilerin , (Ptolemyos)gibi tıp bilginlerinin eserleri , Yunancadan Süryaniceye den Arapçaya çevrilerek İslam dünyasında bilimsel çalışmalar geliştirildi Bu çalışmalar , özellikle Harun Reşid, Memun ve Mutasım zamanında en ileri boyutlara ulaştıHarun Reşid döneminde zengin bir kütüphaneye sahip Beytü!l Hikme adıyla ilim merkezi kuruldu.