Abdest Alırken Okunacak Dua

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 23 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Abdest Alırken Okunacak Duaları

  Abdest Alırken Okunacaklar


  1. Abdeste başlarken şu duâ okunur:
  Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî cealelmâe tahûren ve cealel-islâme nûren.

  “Azamet ve celâl sahibi Allahın adiyle başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allaha hamdederim. Suyu temizleyici. İslâmı da nur kılan Allaha hamdolsun.Sonra, eller bileklere kadar üç defa yıkanır.

  2. Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken şu düâ okunur:
  “Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike kesen lâ ezmeu badehü ebeden. “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım. 3- Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:
  Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min niamihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

  “Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.

  3. Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu düâ okunur:
  Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü adâike.

  “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

  4. Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar (üç defa) yıkanırken:
  Allahümme atınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

  5. Sağ ile sol kol (üç defa) dirsek dâhil yıkanırken:
  Allahümme lâ tutinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma.

  6. Her iki kolu yıkadıkdan sonra, elleri tekrâr yıkar ve o yaşlıkla başı mesh ederken:
  Allahümme harrim şarî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike,düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arşının gölgesi altında gölgelendir. Allahım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.

  7. Dahâ sonra sağ ve sol elin şehâdet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:
  Allahümmecalnî minellezîne yestemiûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyib de en güzeline ittiba edenlerden kıl.

  8. Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken:
  Allahümme atık rakabetî minen-Nâr, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et.

  9. Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağı üç defa yıkarken:
  Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

  10. Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmakdan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikde yıkarken:
  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi adâike. Allahümmec-al sayî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalışma, ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

  11. Abdest bitince: Allahümmecalnî minet-tevvâbîn, vecalnî min-el-mütetahhirîn, vecalnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vecalnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

  “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.  alıntı

   
Yükleniyor...