Abdulhak Şinasi Hisar Kimdir

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 30 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Abdulhak Şinasi Hisar biyografi
  Abdulhak Şinasi Hisar hayatı
  Abdulhak Şinasi Hisar hakkında bilgi

  Roman yazarı. İstanbulda doğdu. Mahmud Celâleddin Beyin oğludur. Galatasaray Lisesİni bitirdi. Pariste Siya*sal Bilgiler Fakültesinde okudu (1905-1903). Bu okulda Yah*ya Kemâl ile tanıştı. Yurda dönünce önce yabancı şirket*lerde çalıştı; sonra Hariciye Bakanhğında Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliğinde, Merkez İdaresinde görev yaptı. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1948′den sonra kendini tamamen yazı hayatına verdi. İstan*bulda öldü. Kabri Merkezefendl Mezarlığındadır.
  İlk yazıları tenkid, şiir, mensur şiir ve hâtıra türündedir. Bu yazılar Dergâh ve Yarın dergilerinde çıkmıştır (1921). CHP Hikaye ve Roman Yarışmasında Fehim Bey ve Biz ro*manı ile üçüncülük kazanınca tanındı (1941). Romanların*da, mutluluk içinde geçen çocuktuk ve gençlik yıllarına ait hâtıralarını anlattı. Kahramanları dâima âiie içinde yakın*dan tanıdığı tiplerdir. Onların huylarını, düşünce ve duygu*larını başarılı olarak canlandırır. Üslupçu bir yazardır.

  Romanları:

  1. Fehim Bey ve Biz (1941),
  2. Çamlıcadaki Eniştemiz (1944),
  3. Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyh*liği (1952).

  Hâtıraları:

  1. Boğaziçi Mehtapları (1943),
  2. Boğa*ziçi Yalıları (1954),
  3. Geçmiş Zaman Köşkleri (1956),
  4. Geç*miş Zaman Fıkraları (1958),
  5. İstanbul ve Pierre Lotl (1958),
  6. Yahya Kemâle Veda (1959),
  7. Ahmet Hâşfm- Şiiri ve Ha*yatı (1963),
  8. Aşk İmiş Ne Var Alemde (1955, seçmeler).
   
Yükleniyor...