Abdullah Bin Zeyd Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 3 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdullah Bin Zeyd Kimdir
  Abdullah Bin Zeyd Hayatı
  Abdullah Bin Zeyd Biyografisi


  Abdullah Bin Zeyd (591 - 652)
  Ezan-ı Muhammediyyenin okunuşunu rüyasında görüp, Peygamber efendimize haber veren ve Sahib-ül-ezan lakabı ile meşhur olan sahabi. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbihtir. Künyesi Ebu Muhammed, annesinin ismi Sade binti Küleyb bin Yesaf bin İnebe bin Amrdır. Medinenin ileri gelen kabilelerinden Hazrece mensup olduğu için Hazreci, Medineli ilk Müslümanlardan olduğu için Ensari nisbeleriyle bilinir. Miladi 591 senesinde Medinede doğdu. 652 (H.32)de 64 yaşındayken Medine-i münevverede vefat etti.

  İslamiyetten önceki Araplar arasında okuma ve yazmayı bilen az kimselerden biri olan Abdulah bin Zeyd radıyallahü anh, sevgili Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medine-i münevvereye hicretlerinden üç ay kadar önce vuku bulan İkinci Akabe biatında bulunup, müslüman olma şerefine kavuştu.
  Bedr, Uhud ve Hendek savaşlarında ve diğer bütün savaşlarda bulundu. Hicretin birinci senesinde (M.623) Abdullah bin Zeyd radıyallahü anh Peygamber efendimize gelerek; “Ya Resulallah! Bu gece rüyamda, üzerinde iki parçadan yeşil elbise bulunan ve elinde bir çan taşıyan kimse yanıma gelip beni dolaştırdı.
  -Ona; Ey Allahın kulu! Bu çanı satar mısın? deyince,
  -Ne yapacaksın? dedi.
  -Onunla namaza davet edeceğiz, dedim. Bu sözüm üzerine;
  -Ben sana ondan daha hayırlı olanı tarif edeyim mi? dedi.
  -Olur. Nedir o? dedim.
  -Kıbleye karşı durdu ve yüksek sesle ezanın mübarek kelimelerini okudu. Biraz durduktan sonra aynı kelimeleri tekrar ederek, sonuna doğru, “Kad kamet-is-salatü cümlesini ilave etti dedi.
  Bunun üzerine Resulullah efendimiz; “İnşaallah bu rüya haktır! Bilal ile birlikte kalk da, gördüğünü ona öğret. Ezanı okusun. Çünkü, onun sesi seninkinden daha yüksek ve daha gürdür. buyurdu. Hazret-i Bilal kalktı. Mescid-i şerifin yakınında bulunan yüksek bir dama çıkarak, ilk ezanı, öğretilen kelimelerle okudu.

  Abdullah bin Zeyd bütün servetini ve hayvanlarını fakirlere sadaka olarak dağıttı. Kendisine, sadece binek olarak bir kısrak alıkoydu. Hazret-i Osmanın hilafeti sırasında, 64 yaşındayken Medine-i münevverede vefat etti. Cenaze namazını Hazret-i Osman kıldırdı. Cennet-ül Baki Kabristanında defnedildi.

  Orta boylu olan Abdullah bin Zeyd, cömertliği ile tanınmıştı. Sıkıntı ve zaruret içinde yaşadığı halde, mallarını Allah yolunda sarf ederdi. Arazisi az olduğundan, hayvan besler ve bunları çoğu kere fakirlere tasadduk ederdi. Abdullah bin Zeydin, Müslüman olduktan sonra doğan Muhammed adında bir oğlu vardı.

  Resulullah efendimize karşı muhabbeti ve bağlılığı çok fazla olan Abdullah bin Zeyd, pek az hadis-i şerif rivayet etmiştir. İmam-ı Buhariye göre, sadece ezan hakkındaki hadis-i şerifi; İbn-i Hacer-i Askalaniye göre ise, altı veya yedi tane hadis-i şerif bildirmiştir.

  Abdullah bin Zeyd şöyle buyurdu: Dünyada olup da ahiret hayatı yaşıyan insan, saadet içindedir. Bir insan yaşadığı müddetçe Allahü Tealayı hatırından çıkarmayıp, Ona hep yalvarırsa, ahirette merhametine sebep olur. Böylece ahiret hayatı yaşamış olur.
   
Yükleniyor...