Açık Cezaevi İzin Şartları

'Güncel Bilgiler' forumunda Belinay tarafından 2 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Açık Cezaevi İzin Şartı
  Açık Cezaevi İzin Şartları Nelerdir

  647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanununun 14/b maddesi, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair Tüzüğün 119. maddesi ve 02.01.1997 tarihli hükümlülerin mazeret, özel ve iş arama izinleri ile hastalık veya zorunlu nedenlerle izin süresinin uzatılması hakkındaki genelgeye göre açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere hükümlülük süresinin dörtte birini iyi hal ile geçirmiş olanlara özel izin verilebilmekteydi.

  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 95. maddesinde “açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla yılda en çok üç kez özel izin verilebilir hükmü bulunmaktadır.

  Görüldüğü gibi özel izin verebilmek için kanun koyucu hükümlülük süresinin dörtte birini iyi halle geçirmiş olma koşulunu düzenlememiştir. Mazeret izni verebilmek için kanun koyucu yine önceden olduğu gibi hükümlülük süresinin beşte birini iyi halle geçirmiş olma şartını aramaktadır. Kanun koyucunun koşul olarak aramadığı bir hususu başka bir mevzuatta da düzenlemek mümkün olmayacaktır.

  Bu nedenle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere cezalarının dörtte birini infaz etmiş olma şartı aranmaksızın özel izin verilebilecektir. 5275 sayılı Kanunun 93/2. maddesi İzinlerin kullandırılmas ı ile ilgili ayrıntılar tüzükte gösterilir hükmünü içermektedir.
   
Yükleniyor...