Açık ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 26 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Açık tohumlu bitkiler,açık tohumluların genel özellikleri
  Kapalı tohumlı bitkiler.kapalı tohumlu bitkilerin genel özellikleri

  Kapalı Tohumluların Genel Özellikleri

  [​IMG]

  Kapalı tohumlu bitkiler evrimsel bakımdan en iyi gelişmiş, en büyük bitki grubudur.
  Günümüzde yaklaşık olarak 300 000 üyesi bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.
  Kapalı tohumlu bitkilerin kültürü yapılmakta olup ekonomik değeri fazladır. Bu bitki
  grubu oluştukları andan beri diğer bitki gruplarına oranla daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
  Çünkü vegetatif ( kök, gövde, yaprak v.b. ) kısımları ortam koşullarına daha rahat uyum
  sağlayabilmektedir. Kapalı tohumlu bitkilerin organları arasında iyi bir iş bölümü söz
  konusudur. Döllenme ve tozlaşma güvence altındadır. Kapalı tohumlu bitkilerde erkek
  gametin dişi gametle birleşmesi önce tozlaşma sonra da döllenme olayı ile gerçekleşir.
  Tozlaşma, çiçek tozunun dişi organının üzerine konması olayıdır. Bu işlem için rüzgâr,
  böcek, kuş, su gibi faktörlerden yararlanılır.
  Kapalı tohumlu bitkiler için kısaca şu özellikleri sıralayabiliriz:

  - Tohumları meyve içerisinde bulunduğundan ovaryum tarafından örtülmüştür.
  - Odunsu ve otsu çeşitleri vardır.
  -Çok yıllık olanların bazıları yaprağını dökerken bazıları yaprak dökmezler.
  - Çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli diye ikiye ayrılırlar.
  -Tohum oluşurken çift döllenme görülmektedir.

  Kök

  Bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve suda çözünmüş tuzları bitkiye sağlayan
  kısımlardır. Kökler, bitkilerin toprak altındaki kısımlarıdır.

  Gövde

  Bitkinin yapraklarını ve çiçeklerini taşıyan organlardır. Bitkinin toprak üstünde
  büyüyen esas destekleyici ve üst kısmıdır. Yapraklar, özümleme organlarıdır ve
  düğümlerden (boğum) çıkar. Gövde üzerinde yaprakların bağlandığı noktaya düğüm (nodus),
  iki düğüm arasına da düğümler arası (inter nodus) adı verilir. Koruyucu pullarla kaplı olan
  tomurcuklar dal uçlarında tepe tomurcuğunu, yaprak koltuğunda ise yan tomurcukları
  oluşturur. Gövde, bitkinin iletim sisteminin bir parçasıdır. Kapalı tohumlu bitkilerde gövde
  çoğunlukla düz ve yüksek bir yapıda iken bazen de toprağa paralel yönelmektedir. Ayrıca toprak altında gelişen ve kökeni gövde olan organlar da mevcuttur. Bunlar rizom, yumru, soğan gibi adlarla anılırlar. Çok yıllık otsu bitkilerde bitkinin toprak altında devamlı olarak rizom, soğan gibi organlar vardır. Yarı çalımsı bitkilerde gövdenin alt kısmı odunludur ve canlıdır. Çalımsı bitkilerde gövde odunsudur ve bitkinin birçok gövdesi vardır. Ağaçlarda ise gövde odunsudur.

  Yaprak

  Yapraklar bitkilerde özümlemenin (bitkilerin güneş ışığı, su ve karbondioksit
  kullanarak kendi besinlerini yapabilmeleri) ve transprasyonun (buharlaşma ile suyun
  yitirilmesi) yapıldığı esas yerlerdir. Tipik bir yaprak, damar ağlarıyla desteklenmiş ince,
  yassı bir aya, bir yaprak sapı ve sapın gövdeyle birleştiği yaprak tabanından ibarettir.
  Yapraklar, ayanın tek bir birim hâlinde olduğu basit yapraklar ve ayanın birçok yaprakçıktan meydana geldiği bileşik yapraklar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bileşik yapraklar,yaprakçıkların ana eksenin iki yanına dizilmiş biçimde ya da yaprakçıkların yaprak sapının ucundaki tek bir noktadan çıktığı elsi biçimde olabilir. Yapraklar, ayanın genel biçimi, ucu, kenarı ve tabanının şekline göre sınıflandırılabilir

  Çiçek

  Tohumlu bitkilerin eşeysel üreme organlarına çiçek adı verilir. Başka bir deyimle
  çiçek, yaprakları eşeysel üremeye hizmet için özel bir değişime uğramış kısa sürgünlerdir.Çiçek, tohumlar aracılığıyla yeni bireylerin oluşmasını ve bitkinin devamını sağlar.

  Kapalı Tohumlu Bitkilerin Sınıflandırılması

  Angiospermae grubuyla ilgili yapılan sınıflandırma Cronquist (1968) sistemine
  dayanmaktadır. Bu sistem biyolojik bulgulara dayandırılarak geliştirilmiştir. Kapalı tohumlu
  bitkiler iki gruba ayrılır. Burada fideciğin çenek sayısı dikkate alınmaktadır.
  Buna göre;

  Kapalı Tohumlu Bitkiler

  - Magnoliopsida (Dicotyledoneae = Çift Çenekli Bitkiler)
  - Liliopsida (Monocotyledoneae = Tek Çenekli Bitkiler) olmak üzere 2 sınıfa
  ayrılmaktadır.
   
 2. Cevap: Açık ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri

  Açık Tohumlular


  Açık tohumlular (Pinophyta), çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkileri kapsayan taksonomik grup Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir Bununla birlikte pulsu, yelpaze, şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da vardır

  Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler sisteme sahiptirler Odun yapıları gövdede bir daire üzerine dizilmiş açık koleteral iletim demetleri içerir Bu nedenle de ikincil kalınlaşma gösterirler

  Bir ya da iki evcikli bitkilerdir Genel olarak erkek kozalaklar bir eksen üzerinde üstüste binmiş yapıda mikrosporofillerden oluşmuştur Pul ya da kalkan biçiminde olan mikrosporofillerin karın kısmında çoğunlukla 2, bazen 4 polen kesesi (mikrosporangiyum) gelişir Bu keselerde bulunan mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme geçirerek mikrosporları, bunlar da polenleri verir Açık tohumlularda polen üretimi oldukça fazla olup, her bir erkek kozalak birkaç milyon polen üretebilir Bazı üyelerinin polenlerinde, polenin rüzgarla uçmasını sağlayan 2-3 hava keseciği bulunabilir

  Dişi kozalak genelde erkek kozalağa benzer Bir eksen üzerinde sarmal dizilmiş makrosporofillerden oluşmuştur Her bir makrosporofilin üst kısmında iki tohum taslağı bulunur Tohum taslaklarında da makrosporangiyumlar yer alır

  Bu gruptaki bitkilere açık tohumlular denilmesinin nedeni, tohumun bir yapıyla kapanmamış olarak açıkta bulunmasıdır Tozlaşmaları genelde rüzgarla olur Doğrudan doğruya mikrofil üzerine gelen polenler, polen odacığında çimlenirler ve polen tüpü oluşur Bu sırada generatif hücrenin çekirdeği bölünerek iki sperma çekirdeği verir Polen hortumuyla arkegonyumlar içine sokulan bu sperm çekirdekleri yumurta hücresini döller Embriyonun etrafında tohum kabuğu (testa) bulunur Döllenmeden sonra tohum taslağı örtüsü genellikle odunsu bir yapı kazanır; ancak bazı gruplarda meyveyi andıran bir yapı da ortaya çıkabilir Tohumların olgunlaşma süreleri 1-3 yıl arasındadır Günümüzde 600 ile 1000 türle temsil edilmektedirler
   
Yükleniyor...