Adem Ceyhan Kimdir, Hayatı

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 5 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Adem Ceyhan Kimdir, Hayatı
  Adem Ceyhan Kimdir
  Adem Ceyhan Hayatı
  Adem Ceyhan

  Adem Ceyhan
  Adem Ceyhan 1964 yılında Sivasın Şarkışla ilçesine bağlı Harun Köyünde doğdu. İlk tahsilini ailesiyle birlikte gittiği Almanyanın Berlin şehrinde tamamladı. 1977de yurda dönüp orta öğrenimine İstanbulda başladı ve 1984te Sivas Gazi Lisesinden mezun oldu.Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne girdi. 1988de bu bölümden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yüksek lisansa başladı.

  Adem Ceyhan “Enis Receb Dede Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı adlı teziyle, bilim uzmanı unvanını aldı. 1990 yılında Marmara Üniversitesinde başladığı doktora öğrenimini, 1994te tamamladı. Doktora tezinin konusu, 15. asır şairlerinden Bedr-i Dilşâdın “Murad-nâme adını koyduğu ve 1427 yılında Sultan II. Murada sunduğu mesnevîsinin incelenmesi ve metninin hazırlanmasıydı. Ziyaroğullarından Emîr Unsurul-maâlî Keykâvusun 1082 yılında oğlu için
  yazdığı ve daha ziyade “Kābus-nâme adıyla tanınmış, mensur Farsça Nasîhat-nâmenin, bazı ilâve ve çıkartmalarla yapılmış manzum bir tercümesi sayılabilecek olan bu hacimli eser,1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki cilt hâlinde yayınlandı.

  Adem Ceyhan yüksek lisans ve doktora yaptığı yıllarda bazı orta dereceli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılı sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi kadrosuyla girdi.

  Adem Ceyhan 1995te aynı bölümde yardımcı doçent oldu. 2000 yılında Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçent unvanını aldı. Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalında teamül hâline gelen “doçentlik tezinin konusu, “Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Vecizeleri dir. Bu eser, 2006 yılında Ankarada yayınlandı.

  Adem Ceyhan 1995 yılından itibaren lisans seviyesinde Eski Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi, yüksek lisans seviyesindeyse Metin Şerhi, Metin Neşri, Eski Türk Edebiyatının Kaynakları gibi dersler verdi. Çeşitli akademik yayın organlarıyla kültür, edebiyat dergilerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

  ESERLERİ:

  • Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Vecizeleri
  • Hocazâde Abdülaziz Efendinin Gül-i Sad-bergi
  • On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Dîvânı
   
Yükleniyor...