Ahmed Feyzi Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 19 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmed Feyzi Efendi hayatı
  Ahmed Feyzi Efendi hakkında bilgi

  Ahmed Feyzi Efendi on devir Osmanlı din âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolu Hâlidiyye kolu mensuplarından. İsmi, Ahmed Feyzî olup, Leblebicioğlu Ahmed Feyzî Efendi veya Ahmed Feyzî Çorûmî diye tanınmıştır. Babası Ali Ârif Efendi, dedesi ise Osman Râif Efendidir. 1839 (H.1255) senesinde Çorumda doğdu, 1909 (H.1327) senesinde aynı yerde vefât etti.

  Ahmed Feyzî Efendinin yazdığı başlıcaları eserleri şunlardır:
  1) Feyzül-Alî fî Şerhi Hızbin-Nevevî,
  2) Feyzül-Gaffâr fî Şerhi Vird-i Settâr,
  3) Feyzül-Mevla fî Şerhi Devril-Alâ,
  4) Feyzül-Vâhib fî Necati Ebî Tâlib,
  5) El-Fevâidül-Feyziyye Şerhu Risâletil-Emîniyye,
  6) Risâle fî (Teklifi) Mâlâ Yutâk,
  7) Tahkîkât alâ Mukaddimetit-Telvîh,
  8) El-Fevâidül-Feyziyye fî Ahvâl-i Zevcâtîn-Nebeviyye,
  9) El-Fahfah fî Marifetis-Silâh,
  10) Fevâidül Feyziyye fî Şerhi Risâletil-Lâmiyye,
  11) Feyz-i Rabbânî Reddi Bâtıl-ı İranî: Bu eserini şiîliğe reddiye olarak yazmıştır.

  Feyzullah Feyzî Efendi Şeyhülislâm Ahmed Mahmûd Efendinin El-Fetâvâl-Hamidiyye adlı eserindeki fetvâların dayanağı olan fıkhî kaynakların tesbiti konusunda da bir eser yazmıştır.Ahmed Feyzî Efendinin bu eserlerinden bir kısmı Çorum İl Halk Kütüphânesinde mevcuttur.
   
Yükleniyor...