Ahmet Rıza Bey Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 5 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmet Rıza Bey hayatı
  Ahmet Rıza Bey hakkında bilgi

  Ahmet Rıza Bey,1858de İstanbulda doğadu.. Galatasaray Sultanisini bitirdikten sonra bir süre Babıali Tercüme odasında çalıştı. Daha sonra Fransaya giderek Grignon Ziraat Mektebini bitirdi (1884). Yurda dönüşte ilkin Ziraat, daha sonra Maarif Nezaretinde görev aldı; Bursa Maarif müdürüyken görevinden istifa etti (1887). 1889da Fransız İhtilalinin yüzüncü yılı nedeniyle düzenlenen sergiye katılmak üzere Parise gitti ve karşı olduğu II. Abdülhamit yönetimine muhalifet edebilmek için burada kaldı. Çeşitli gazete ve dergilerde Osmanlı yöneetimini eleştiren yazılar yayımladı. İstanbulda kurulmuş olan İttihad-ı Osmaniye Cemiyeti üyeleriyle yazıştı. 1895te İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan örgütün Paris şubesi başkanlığını üstlendi. Cemiyetin ilk resmi yayın organı olan Meşveret gazetesini ve Fransızca ekini çıkarmaya başladı.

  Ahmet Rıza Bey yurt dışındaki muhalefet hareketi içinde “devlet kurtarma ana görüşü çerçevesinde pozitivizmden esinlenen bir görüşü temsil ediyordu. Hanedanın birleştirici rolünü önde tutarak düzenli ve sarsıntısız bir ilerlemeden yanaydı. Geleneksel yapıya akılcı ve bilimsel temeller geetirmeyi gerekli görmekle birlikte, imparatorluğun dağılmasını önleyecek seçkinci otoriter bir yönetimi savunuyordu. Bu görüşleriyle “adem-i merkeziyet ilkesini savunan Prens Sabahattinden ayrılıyor ve bu iki görüş, yurt dışındaki muhalefetin iki farklı kanadını oluşturuyordu. Kimi zaman ortaya çıkan kopmalara karşın Ahmet Rıza Bey Jön Türk hareketinin sürekliliğini sağlamada her zaman toparlayıcı ve saygın bir imge oluşturdu. Görüşlerinin yanı sıra ilkelerine bağlı, mücadeleci kişiliğiyle de dönemin siyasal ortamında etkin bir rol oynadı.

  Ahmet RızaBey, II. Meşrutiyet ilan edilince İstanbula döndü ve “hürriyetin babası sıfatı ile törenle karşılandı. Oybirliğiyle Meclis-i Mebusan Başkanlığına seçildiyse de İttihatçılarla arası açıldığından 1920da merkez komitesinden çıkarıldı. 1912de Ayan meclisi üyesi, mütarekeden sonra Ayan Meclisi başkanı oldu; ancak Damat Ferit Paşayla anlaşmazlığa düştü ve yönetime sert eleştiriler yönellti. 1919da Mustafa Kemalin isteğiyle yeni kurulacak devleti tanıtmak amacıyla Fransaya gittti. Lozan Anlaşmasından sonra yurda döndü, siyasal yaşamdan çekilerek anılarını yazdı.

  Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey, tedavi görmekte olduğu Şişli Etfal Hastanesinde 26 Şubat 1930da öldü.

  alıntı
   
Yükleniyor...