Alaeddin Ali Esved Karahisari Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 7 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Alaeddin Ali Esved Karahisari Hayatı
  Alaeddin Ali Esved Karahisari Biyografisi

  Alaeddin Ali Esved Karahisari Velî ve Hanefî mezhebi fıkıh alimi. Asıl ismi Ali bin Ömer`dir. Alâeddîn ve Esved lakabları verildi. Kara Hoca diye meşhûr oldu. Afyonkarahisartaraflarından olduğu için Karahisârî nisbet edildi. Doğum târihibilinmemektedir. 1397 (H.800)`de İznik`te vefât etti.

  Alaeddin Ali Esved Karahisari İlk tahsîlini memleketi olan Karahisar`da yaptı daha sonra İran taraflarına gitti. Oradakiâlimlerden ve eserlerinden istifâde etti. Bilhassa Fahrüddîn-i Râzîhazretlerinin talebeleri ile yakın irtibâtı oldu. Hadîs-i şerîf, tefsîrve fıkıh ilimlerinde yükseldi. Cemâleddîn Aksarayî`nin ilminden deistifâde etti. Tasavvuf yolunda ilerledi. Tahsilini tamamlayıp,memleketine döndü. İznik şehrini fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gâzitarafından kendisine İznik`teki bir câmide hatîblik vazifesi verildi.Böylece halkın dînî meselelerini çözmeye ve onlara vâz ve nasîhatlerdebulunmaya başladı.

  Daha sonra İznik medresesi müderrisiMolla Tâceddîn`in vefâtı üzerine Sultan Orhan Gâzi bu göreve AlaeddînEsved hazretlerini getirdi. Alâeddîn Esved hazretleri burada yıllarcaOsmanlı ülkesinin, dört bir yanından gelen talebelere ilim öğretti.

  Alaeddin Ali Esved Karahisari Kendisinden ders alan pekçok talebe, ilimsahibi kimseler olup, Osmanlı şehirlerinde kadılık yaptılar. İçlerinden Şemseddîn Fenarî gibi şeyhülislâmlar yetişti. Bunlar arasından yetişenkadılar meşhur oldu. Tarihe Osmanlı kâdısı mührünü vurdular. Okâdıların huzûrlarına padişahlar bile edeple çıkar, karşılarında ayaktadururlardı.

  Alaeddîn Esved, Osmanlının namlı KaraHoca`sı, Osmanlı Devletinin temellerini sağlamlaştırıp, askerî ve mâlîteşkilatlarını kuran, evlat ve torunlarının da, yüz elli yıl devlete enüst seviyede hizmet etmesine vesîle olan Çandarlı Kara Halîl Hayreddin Paşayı da yetiştirdi. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, Kara Hoca`nın evinegelip, talebelerinden birini, kendisine yardımcı olmak için vermesiniisteyince, Çandarlı Kara Halîl`i verdi.