Alaeddin Ali Fenari Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 8 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Alaeddin Ali Fenarinin Hayatı
  Alaeddin Ali Fenari Biyografisi

  Alaeddin Ali Fenari Osmanlı devletinde yetişen âlimlerin ve velîlerin büyüklerinden ve Şemsüddîn Fenârînin torunlarındandır. İsmi, Ali bin Yûsuf Bâlî bin Şemsüddîn Muhammed Fenârîdir. Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı Molla Fenârînin oğlu Molla Yûsufun çocuğudur. Alaeddin Ali Fenari Lakabı Alaaddin olup, dedesine nisbetle Fenârî dendi. Bursada doğup büyüdü. Doğum târihi bilinmemektedir. 1497 (H.903) senesinin sonlarına doğru Bursada vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Dedesi Molla Fenârînin kabrinin yanına defnedildi.

  Alâeddîn Fenârî, küçük yaştan îtibâren ilimle meşgûl olmaktan çok zevk duyardı. Gençliğinde İrana gitti. Hirat şehrindeki âlimlerden ders aldı. Sonra Semerkand ve Buhârâya gidip, oradaki âlimlerden de okudu. Her ilimde derinleşti.Hattâ, kendisini orada müderris yaptılar. Sonra memleketini çok özledi ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın ilk zamanlarında Anadoluya geldi.

  Alaeddin Ali Fenari Diğer taraftan büyük âlim Molla Gürânî hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hana her zaman Molla Fenârînin çocuklarının korunmasını belirtir ve onlardan birisinin yüce dîvân üyesi olacağını söylerdi.

  Alaeddin Ali FenarAnadoluya ayak basınca, durumunu Pâdişâha bildirdi. Âlimleri çok seven Fâtih Sultan Mehmed Han, Hocasının da sözlerini hatırlayarak onu Bursadaki Manastır Medresesine müderris tâyin etti. Sonra da, Sultan İkinci Murâd Medresesinde vazîfelendirdi.

  Alaeddin Ali Fenari Ardından Bursa kâdısı, en sonra da kâdıasker yaptı. On yıl bu yüksek mevkide kalarak, ilmin ve âlimlerin şerefini korudu. Pekçok âlim, onun yüksek himmetiyle, lâyık oldukları şerefli hizmetlerin zirvesine ulaştı. Bir süre sonra kâdıaskerlik vazîfesinden ayrıldı ve emekli oldu.
   
Yükleniyor...