Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

'Eğitim Merkezi' forumunda Masal tarafından 20 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Alfabetik Sıraya Göre Eş Anlamlı Sözcükler


  Eş Anlamlı Kelimeler Alfabetik


  Anlamları aynı, sesleri farklı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.

  ..........A...........

  Alfabe-abece

  Abide-anıt

  Acayip-garip

  Acıma-merhamet

  Açıkgöz-kurnaz

  Ad-isim

  Adale-kas

  Adet-tane

  Adıl-zamir

  Adi-bayağı

  Aferin-bravo

  Affetmek-bağışlamak

  Ahenk-uyum

  Akıl-us

  Aksi-ters

  Al –kırmızı

  Alaka –ilgi

  Alaz-alev

  Alelade-sıradan

  Allah-Tanrı

  Ama-fakat

  Ama-kör

  Amaç-erek

  Amade-hazır

  Amale-işçi

  Amel-iş

  Ana-anne

  Anı-hatıra

  Anıt-abide

  Aniden-birden

  Aniden-ansızın

  Anlam-mana

  Anlatım-ifade

  Ant-yemin

  Apse-iltihap

  Araç-vasıta

  Arıza-bozukluk

  Arka-geri

  Armağan-hediye

  Art-arka

  Arzu-istek

  Asır-yüzyıl

  Asil-soylu

  Aş-yemek

  Aşırmak-çalmak

  Ata-cet

  Atak-girişken

  Atamak-tayin etmek

  Atölye-işlik

  Avare-serseri(aylak)

  Ayakyolu-hela(WC)

  Aylak-serseri

  Ayraç-parantez

  Ayrıcalık-imtiyaz

  Aza-üye

  Acemi-toy

  Adalet-hak

  Aka-büyük

  Aleni-açık

  Ara-fasıla

  Ayakkabı-pabuç

  ........B.............

  Bağışlamak –affetmek

  Bağnaz-yobaz

  Bakış-nazar

  Barış-sulh

  Basımevi-matbaa

  Basit-yalın

  Başkaldırı-isyan

  Başkan-reis

  Başkent-başşehir

  Başvuru-müracaat

  Batı-garp

  Bayağı-adi

  Bayındır-mamur

  Bayındırlık-imar

  Baytar-veteriner

  Bazen-kimi

  Bedava-parasız

  Beden-gövde

  Beğeni-zevk

  Belde-şehir

  Belge-vesika

  Bellek-hafıza

  Bencil-egoist

  Benlik-kişilik

  Beraber-birlikte

  Bereket-bolluk

  Berrak-duru

  Besin-gıda

  Beyanat-demeç

  Beyaz-ak

  Beygir-at

  Beyhude-boşuna

  Biçare-zavallı

  Biçim-şekil

  Bilakis-tersine

  Bilgin-alim

  Bilgisiz-cahil

  Bilhassa-özellikle

  Bilim-ilim

  Bilgisiz-cahil

  Bilinç-şuur

  Bina-yapı

  Birden-ani

  Birdenbire-aniden

  Birey-fert

  Biricik-tek

  Bitki-nebat

  Boylam-meridyen

  Bozkır-step

  Bucak-nahiye

  Buğu-buhar

  Buhran-bunalım

  Buyruk-emir

  Büro-ofis (yazıhane)

  Bacı-kız kardeş

  Baş-kafa

  ........C.........

  Cahil-bilgisiz

  Caka-gösteriş

  Camekan-vitrin

  Canlı-diri

  Cazibe-çekim

  Cehalet-bilgisizlik

  Celse-oturum

  Cenk-savaş

  Cenup-güney

  Cerahat-irin

  Cerrah-operatör

  Cesur-yürekli

  Cet-ata

  Cevap-yanıt

  Ceviz-koz

  Cılız-sıska

  Ciddi-ağırbaşlı

  Cihaz-aygıt

  Cihet-yön

  Cilt-ten

  Cimri-pinti

  Cimri-hasis

  Cin-tür

  Civar-yöre

  Cömert-eli açık

  Cümle-tümce

  Cılız-sıska

  Ciddi-ağırbaşlı

  Cihaz-aygıt

  Cihet-yön

  Cilt-ten

  Cimri-pinti

  Cimri-hasis

  Cins-tür

  Civar-yöre

  Cömert-eli açık

  Cümle-tümce

  ..........Ç..........

  Çabuk-acele

  Çağ-devir

  Çağdaş-modern-uygar

  Çağrı-davet

  Çayır-davet

  Çehre-yüz

  Çeşit-tür

  Çeviri-tercüme

  Çığlık-feryat

  Çılgın-deli

  Çizelge-cetvel

  Çoğunluk-ekseriyet

  Çok-fazla

  Çamur-balçık

  Çare-deva

  ........D...........

  Dahil-iç

  Daimi-sürekli

  Darbe-vuruş

  Dargın-küs

  Darılmak-küsmek

  Davet-çağrı

  Defa-kez

  Değer-kıymet

  Değerli-kıymetli

  Değnek-sopa

  Deli-çılgın

  Delil-kanıt

  Deneme-tecrübe

  Denetim-kontrol

  Deney-tecrübe

  Deprem-zerzele

  Dergi-mecmua

  Derhal-hemen

  Deri-ten

  Derslik-sınıf

  Devamlı-sürekli

  Devinim-hareket

  Devir-çağ

  Devir-tur

  Devre-dönem

  Dışalım-ithalat

  Dışsatım-ihracat

  Diğer-başka

  Dil-lisan

  Dilbilgisi-gramer

  Diri-canlı

  Dize-mısra

  Doğa-tabiat

  Doğal-tabii

  Doğu-şark

  Doktor-hekim

  Donuk-mat

  Doruk-zirve

  Dönemeç:viraj

  Döşek:yatak

  Duru:berrak

  Durum:vaziyet

  Duygu:his

  Düş:rüya

  Düşünce:fikir

  Düzen:seviye

  Düzmece:sahte

  Düzyazı:nesir

  Dilek:istek

  Dizi:sıra

  Dost:arkadaş


  ........E.........

  Ebat: boyut

  Ebedi: sonsuz

  Ebeveyn. Ana-baba

  Edat: ilgeç

  Efe: zeybek

  Egoist:bencil

  Ehemmiyet:önem

  Ek. İlave

  Eklem: mafsal

  Ekonomi : iktisat

  Elbise: giysi

  Emir: buyruk

  Emniyet: güvenlik

  Ender: nadir

  Endişe :kaygı

  Endüstri:sanayi

  Enkaz: yıkıntı

  Enlem: paralel

  Entari: giysi

  Enteresan: ilginç

  Erek: amaç

  Esas: temel

  Eser: yapıt

  Esir: tutsak

  Etki: tesir

  Etraf: çevre

  Evvel: önce

  Eylem: fiil

  Eylemsi: fiilimsi

  Ev: konut

  Edebiyat: yazın

  Eda: verme

  ........F.......

  Faaliyet: etkinlik

  Fakat: ama-lakin

  Fakir: yoksul-fukara

  Faktör-unsur

  Fare-sıçan

  Fark-ayrım

  Fasıla-ara

  Fayda-yarar

  Fazla-çok

  Fena-kötü

  Fert-birey

  Feza-uzay

  Fiil- eylem

  Fikir-düşünce

  File-ağ

  Füze-roket

  Felç-nüzul

  Fer-ışık

  Faiz-nema

  ........G.........

  Garip-acayip

  Garp-batı

  Gaye-amaç

  Gayret-çaba

  Gebe-hamile

  Gelecek-istikbal-ati

  Gelenek-anane

  Gene-yine

  Genel-umumi

  Geri-art

  Gıda-besin

  Giysi-elbise

  Giz-sır

  Gizli-saklı

  Görev-vazife

  Gövde-beden

  Gramer-dilbilgisi

  Güç-kuvvet-zor

  Güçlü-kuvvetli

  Güldürü-komedi

  Gülünç-komik

  Güney-cenup

  Güven-itimat

  Güz-sonbahar

  Gözlem-rasat

  Gökyüzü-sema

  Gezmek-dolaşmak
   
 2. Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  ..........H........

  Hal-durum

  Halbuki-oysa

  Ham-olmamış

  Hane-ev

  Hareket-devinim

  Hariç-dış

  Harp-savaş

  Hasis-cimri-pinti

  Hasret-özlem

  Hassas-duygulu

  Hatıra-anı

  Hayal-düş

  Hayat-yaşam

  Haysiyet-onur

  Hediye-armağan

  Hekim-doktor

  Hela-tuvalet-wc

  Hemen-derhal

  Hiddet-öfke

  Hikaye-öykü

  Hisse-pay

  Hudut-sınır

  Hususi-özel

  Hür-özgür

  Hısım-akraba

  Hasım-düşman

  Hareket-devinim

  Hadise-olay

  .........I.........

  Ilıca-kaplıca

  Irak-uzak

  Irgat-rençber

  Irk-soy

  Ira- karakter

  Irmak-nehir

  .........İ..........

  İcat-buluş

  İç-dahil

  İçten-samimi

  İdare-yönetim

  İhracat-dışsatım

  İhtiyar-yaşlı

  İhtiyaç-gereksinim

  İkaz-uyarı

  İktisat-ekonomi

  İlave-ek

  İlgeç-edat

  İlgi-alaka

  İlginç-enteresan

  İlim-bilim

  İmar-bayındır

  İmkan-olanak

  İsim-ad

  İskemle-sandalye

  İthalat-dışalım

  İtibar-saygınlık

  İtimat-güven

  İtina-özen

  İzah-açıklama

  İdadi-lise

  İlan-duyuru

  İlişki-münasebet-temas

  İmtihan-sınav

  ..........J..........

  Jeoloji-yer bilimi

  ......K........

  Kabiliyet-yetenek

  Kabus-karabasan

  Kafa-baş

  Kafi-yeter

  Kafiye-uyak

  Kalite-nitelik

  Kalp-yürek

  Kamu-halk

  Kanıt-delil

  Kapital-anamal-sermaye

  Kanun-yasa

  Kara-siyah

  Karşın-rağmen

  Karşıt-zıt

  Kas-adale

  Katı-sert

  Kati-kesin

  Kayıp-yitik

  Keder-acı

  Kelime –sözcük

  Kenar-kıyı

  Kent-şehir

  Kere-defa-kez

  Kesin- kati

  Kırmızı-al

  Kıyı-sahil

  Kir-pislik

  Kirli-pis

  Kişi-şahıs

  Kocaman-iri

  Komedi-güldürü

  Komik-gülünç

  Kontrol-denetim

  Konuk-misafir

  Konut-ev

  Koşul-şart

  Kural-kaide

  Kuruluş-müessese-kurum

  Kuşku-şüphe

  Kutsal-mukaddes

  Kuvvet-güç

  Kuzey-şimal

  Küme-grup

  Küs-dargın

  Kılavuz-rehber

  Kolay-basit

  ......L......

  Laf-söz

  Lahza-an

  Lider-önder

  Lisan-dil

  Lüzumlu-gerekli

  Lüzumsuz-gereksiz

  Lal-dilsiz

  Lama-deve

  Lafazan-geveze

  .......M.........

  Mabet-tapınak

  Macera-serüven

  Mafsal-eklem

  Mağlup-yenik

  Mahalli-yerel

  Mahcup-utangaç

  Mahluk- yaratık

  Mahpushane-hapishane

  Mahsul-ürün

  Mana-anlam

  Manzara-görünüm

  Matbaa-basımevi

  Matem-yas

  Mebus-milletvekili

  Mecbur-zorunlu

  Mecmua-dergi

  Medeni-uygar

  Medeniyet-uygarlık

  Mektep-okul

  Melodi-ezgi

  Menfaat-çıkar

  Menfi-olumsuz

  Menkul-taşınır

  Meridyen-boylam

  Mesafe-ara

  Mesela-örneğin

  Mesele-sorun

  Mesken-konuk

  Meslek-iş

  Mesul-sorumlu

  Mesut-mutlu

  Meşhur-ünlü

  Meşrubat-içecek

  Mevcut-var

  Meydan-alan

  Millet-ulus

  Milletvekili-mebus

  Milli-ulusal

  Misafir-konuk

  Misal-örnek

  Misli-katı

  Muavin-yardımcı

  Muharebe-savaş

  Muhtelif-çeşitli

  Muştu-müjde

  Müessese-kurum-kuruluş

  Mühim-önemli

  Mükafat-ödül

  Müsabaka-yarışma

  Müsait-uygun

  Müspet-olumlu

  Müstahsil-üretici

  Müstakil-bağımsız

  Müşteri-alıcı

  Merkep-eşek

  Mani-engel

  Mübarek-kutsal

  Muallim-öğretmen

  Mektup-name

  Merasim-tören

  ......N..........

  Nadir-ender

  Nakil-atama-taşıma

  Nasihat-öğüt

  Nebat-bitki

  Neden-sebep

  Nefes-soluk

  Nehir-ırmak

  Nem-rutubet

  Nesil-kuşak

  Nesir-düzyazı

  Neşe-sevinç

  Netice-sonuç

  Nispet-oran

  Nitelik-kalite

  Noksan-eksik

  Numune-örnek

  Nutuk-söylev

  Nakit-para-akça

  Nakliyeci-taşımacı

  Namzet-aday

  ......O.......

  Okul-mektep

  Olanak-imkan

  Olası-mümkün

  Olay-vaka

  Olumlu-müspet

  Olumsuz-menfi

  Onarım-tamir

  Onay-tasdik

  Onur-şeref

  Oran-nispet

  Otlak-mera

  Oy-rey

  Ozan-şair

  .......Ö.........

  Öbek-grup

  Öbür-diğer

  Ödenti-aidat

  Ödlek-korkak

  Ödül-mükafat

  Ödün-taviz

  Öfke-hiddet

  Öğe-unsur

  Öğrenci-talebe

  Öğrenim-tahsil

  Öğüt-nasihat

  Ömür-hayat-yaşam

  Önce-evvel

  Önder-lider

  Önemli-mühim

  Öneri-teklif

  Önlem-tedbir

  Örgüt-teşkilat

  Örneğin-mesele

  Örnek-misal

  Öteki-diğeri

  Ötürü-dolayı

  Öykü-hikaye

  Özel-hususi

  Özen-itina

  Özgün-orijinal

  Özgür-hür

  Özlem-hasret

  ......P.......

  Pabuç-ayakkabı

  Pasif-edilgen

  Pinti-cimri

  Pis-kirli

  Politika-siyaset

  ........R.......

  Rağmen-karşın

  Rastlantı-tesadüf

  Rey-oy

  Rutubet-nem

  Rüya-düş

  Rüzgar-yel

  Problem-sorun

  Rüştiye-ortaokul
   
 3. Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  .......S.......

  Sade-yalın

  Sağlık-sıhhat

  Saha-alan

  Sahil-kıyı-yalı

  Saldırı-hücum

  Samimi-içten

  Sanayi-endüstri

  Sandalye-iskemle

  Savaş-harp

  Saz-çalgı

  Sebep-neden

  Sene-yıl

  Sermaye-kapital

  Serüven-macera

  Sıçan-fare

  Sıhhat-sağlık

  Sır-giz

  Sima-yüz

  Siyah-kara

  Siyaset-politika

  Son-nihayet

  Sonuç-netice

  Sorun mesele

  Soylu-asil

  Sömestri-yarıyıl

  Söylev-nutuk

  Sözcük-kelime

  Sulh-barış

  Suni-yapay

  Surat-yüz

  Sürat-hız

  Sürekli-devamlı

  Sevinç-mutluluk

  Sınıf-derslik

  Sonbahar-güz

  Sorumluluk-mesuliyet

  Sözlük-lügat

  Sınav-imtihan

  ......Ş.........

  Şafak-tan

  Şahıs-kişi

  Şahit-tanık

  Şair-ozan

  Şans-talih

  Şark-doğu

  Şart-koşul

  Şayet-eğer

  Şef-lider-önder

  Şehir-kent

  Şekil-biçim

  Şen-neşeli

  Şeref-onur

  Şöhret-ün

  Şuur-bilinç

  Şüphe-kuşku

  Şaka-latife

  ......T.........

  Tabiat-doğa

  Tabii-doğal

  Tabip-hekim-doktor

  Talebe-öğrenci

  Talih-şans

  Tamir-onarım

  Tane-adet

  Tanık-şahit

  Tanım-tarif

  Tapınak-mabet

  Taraf-yan

  Tarım-ziraat

  Tarif-tanım

  Tasdik-onay

  Tebrik-kutlama

  Tecrübe-deney

  Tedbir-önlem

  Teklif-öneri

  Tekrar-yine

  Temel-esas

  Tercüme-çeviri

  Tertip-düzen

  Tesadüf-rastlantı

  Tesir-etki

  Toplum- cemiyet

  Tören –merasim

  Tuhaf-garip

  Tutsak-esir

  Tuvalet-hela

  Tüm-bütün

  Tümör-ur

  Tümce-cümle

  Tren-şimendifer-katar

  Tartışma-münakaşa

  ......U.......

  Uçurum-yar

  Ufak-küçük

  Uğraş-iş

  Ulu-yüce

  Ulus-millet

  Umumi-genel

  Umut-ümit

  Unsur-öğe

  Us-akıl

  Uyarı-ikaz

  Uygar-medeni

  Uyum-ahenk

  Uzak-ırak

  Uzay-feza

  Uçak-tayyare

  Usta-ehil

  .......Ü......

  Ümit-umut

  Ünlü-meşhur

  Ürün-mahsul

  Üye-aza

  Ülke-diyar-memleket

  Ülkü-ideal

  Üleş-pay

  Ürem-faiz

  ......V......

  Vaka-olay

  Vakit-zaman

  Varlıklı-zengin

  Vasıta-araç

  Vatan-yurt

  Vazife-görev

  Vaziyet-durum

  Vesika-belge

  Viraj-dönemeç

  Vücut-gövde

  Vilayet-il

  Veteriner-baytar

  ......Y.......

  Yalın-sade

  Yan-taraf

  Yanıt-cevap

  Yapay-suni

  Yapıt-eser

  Yar-uçurum

  Yaratık-mahluk

  Yardımcı-muavin

  Yargıç-hakim

  Yarıyıl-sömestri

  Yas-matem

  Yasa-kanun

  Yaş-ıslak

  Yaşam-hayat-ömür

  Yaşlı-ihtiyar

  Yazı-ova

  Yazım-imla

  Yekün-toplam

  Yel-rüzgar

  Yerel-mahalli

  Yetenek-kabiliyet

  Yıl-sene

  Yine-tekrar

  Yitik-kayıp

  Yoksul-fakir-fukara

  Yöntem-metot

  Yurt-vatan

  Yüce-ulu

  Yürek-kalp

  Yüz-surat-sima-çehre

  Yüzyıl-asır

  Yemek-aş

  .....Z.....

  Zaman-vakit

  Zarar-ziyan

  Zengin-varlıklı

  Zeybek-efe

  Zıt-karşıt

  Ziraat-tarım

  Ziyan-zarar

  Zor-güç

  Zorunlu-mecburi

  Zırnık-metelik

  Zehir-agu

  Zabit-subay
   
 4. ödev

  yha 6 sınfa gıdem 600 tane es ve zıt anlamlı soru bup deftere anlamıyla yazxcaz sure 1 gun yha su anda zorlanıorum kım yapabilir
   
 5. Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  çok iyi 10 tane eş anlamlı kelime aradım hepsini buldum
   
Yükleniyor...