Alfabetik esmaül hüsna

'Türkçe Sözlük' forumunda YAREN tarafından 14 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. esmaül hüsna alfabetik,alfabetik sıraya göre esmaül hüsna, esmaül hüsna listesi

  1) ALLAH: Allah Teala' nın özel adıdır. Hiçbir varlığa verilemez ve atfedilemez.
  2) EL- ADL isminle ibadetlerimde ihlâstan, öfkelensem de kararlarımda beni adaletten ayırma,
  3) EL- AFÜVV isminle beni de affet ve affedici kıl,
  4) EL- ÂHİR isminle senden başka her şey fani olduğu için beni yalnız kendine bağla,
  5) EL- ALÎM isminle bana hayır dileyerek beni hem ilim sahibi hem de ilmiyle amel eden biri kıl,
  6) EL- ALİYY isminle beni de dünya ve ahirette şerefli kıl,
  7) EL- AZÎM isminle mü'minler arasında saygın ve kötü niyetlilere karşı beni de heybetli kıl,
  8) EL- AZÎZ isminle beni de nasihatine ve duasına ihtiyaç duyulan biri kıl,
  9) EL- BÂİS isminle ölü kalplerin hidayetine beni de vesile kıl,
  10) EL- BÂKÎ isminle İslam' a hizmet için beni de uzun ömürlü kıl,
  11) EL- BÂRİ isminle beni de maddeten ve manen üretken kıl,
  12) EL- BÂSIT isminle beni de insanlara faydalı kıl,
  13) EL- BASÎR isminle beni de seni görür gibi inanan ve ibadet yapanlardan ve ileri görüşlülerden kıl,
  14) EL- BÂTIN isminle beni de yerlere, göklere ve tüm varlıklara ibretle bakıp imanını pekiştirenlerden kıl,
  15) EL- BEDÎ isminle tüm amellerimi güzelleştir,
  16) EL- BERR isminle beni de çevresine devamlı iyilik yapan kıl,
  17) EL- CÂMÎ isminle bana da müslümanları toparlayan, onlara kol kanat geren bir kişilik kazandır,
  18) EL- CEBBAR isminle beni de çevresine iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, adalet uygulayan, daima onların yararına çalışan ve çalıştıran biri kıl, istesem de bana günah işleri yaptırma,
  19) EL- CELÎL isminle bana da seven, sevilen, gönüllerde taht kuran yüce bir kişilik kazandır,
  20) ED- DÂRR isminle bana da musibetin içinde bile hikmeti görebilen bir anlayış ver,
  21) EL- EVVEL isminle beni de hayırda önde gidenlerden kıl,
  22) EL- FETTAH isminle beni de müslümanları kaynaştıran ve sıkıntılarını gideren biri kıl,
  23) EL- GAFFAR isminle beni de gıybet etmeyi değil kusurları affetmeyi ve örtmeyi başaranlardan kıl
  24) EL- GAFÛR isminle bana da öfkeyi yutmayı, kusurları bağışlamayı nasip et,
  25) EL- GANİYY isminle bana da hayırlı bir zenginlikle birlikte zühd ve takva sahibi olmayı nasip et,
  26) EL- HABÎR isminle bana da İslam' a fayda ve zarar getirebilecek olayları önceden sezdir,
  27) EL- HÂDÎ isminle beni de insanların hidayetine vesile kıl,
  28) EL- HÂFID isminle beni de hiçbir düşmanı desteklemeyen ayrıca nefsinin ve şeytanın hiç etki edemediği insanlardan kıl,
  29) EL- HAFÎZ isminle bana da müslümanları gözeten, kollayan ve sahip çıkan bir güç ver,
  30) EL- HAKEM isminle bana da senin emrin dışında karar verdirme,
  31) EL- HAKÎM isminle beni de başıboş biri değil ilkeli kıl,
  32) EL- HAKK isminle benim de mü'min özelliğimi bozma,
  33) EL- HALIK isminle beni de imanlı yaşat ve imanlı olarak öldür,
  34) EL- HALÎM isminle beni de etrafındakileri dağıtan kaba ve katı biri değil tatlı bir su gibi etrafında toplanılan yumuşak biri kıl,
  35) EL- HAMÎD isminle beni de örnek alınacak şekilde günümüze ve geleceğe önderlerden kıl,
  36) EL- HASÎB isminle beni de ölmeden önce ölmüş gibi amellerinin hesabını sorgulayanlardan biri kıl,
  37) EL- HAYY isminle İslam' i hizmette daima beni de aktif kıl,
  38) EL- KÂBİD isminle beni de şeytanını memnun etmeyen ve nefsini şımartmayan biri kıl,
  39) EL- KÂDİR isminle bana da daima şifa, rahmet ve mücadelemde zafer ver,
  40) EL- KAHHAR isminle beni de şeytanını, nefsini ve şartlanmış düşmanını yenenlerden eyle,
  41) EL- KAVÎ isminle beni de daima güçlü ve şevkli kıl,
  42) EL- KAYYÛM isminle beni de çevremde idareci ve önder kıl,
  43) EL- KEBÎR isminle beni de gönüllerde yücelen, sevilen, sayılan, tarihin büyüklerinden kıl,
  44) EL- KERÎM isminle beni de çevresine iyilik edenlerden kıl,
  45) EL- KUDDÛS isminle beni de kusurlardan uzaklaştır ve hep iyiliklerle donat,
  46) EL- LATÎF isminle beni de çok ince meselelere vakıf olan, farkı fark eden, şartlara bakıp gerekeni yapan duyarlı kişilerde
  47) EL- MÂCİD isminle beni de mü'mine yumuşak, kâfire karşı onurunu ve şerefini koruyanlardan kıl,
  48) EL- MÂNÎ isminle benim nefsim istese de bana günah ve kötülük yaptırma, ayrıca bana ve neslime gelecek kötülükleri de engelle,
  49) EL- MECÎD isminle beni de İslam' a hizmetle şereflendirdiğin kişilerden kıl,
  50) EL- MELİK isminle beni de kalbini ve İslam diyarlarını işgal ettirmeyen kahramanlardan kıl,
  51) EL- METÎN isminle bana da hiçbir vesvesenin ve musibetin sarsamadığı bir kişilik kazandır,
  52) EL- MU' îD isminle beni de ayetleri tekrar tekrar okuyan, düşünen, tebliğ yapan ve gönüllerin dirilmesine sebep olanlardan kıl,
  53) EL- MU' İZ isminle mütevazılığımı arttırarak beni de izzet, şeref ve onur verdiklerinden kıl,
  54) EL- MUAHHİR isminle beni de günahlara dalarak kendinden uzaklaştırdığın kullarından kılma ve varsa kusurlarım üzerine öldürme,
  55) EL- MUĞNÎ isminle beni de gönlü tok olanlardan kıl,
  56) EL- MUHSÎ isminle beni de taklidi değil de ilmi ve şuurlu bir imana ulaştır,
  57) EL- MUHYÎ isminle benim de kalbimi daima diri tut,
  58) EL- MUKADDİM isminle beni de kendine yaklaştırdıklarından kıl,
  59) EL- MUKÎT isminle bana da yetecek ve hesabını vereceğim kadar helal rızık ver,
  60) EL- MUKSIT isminle benim de boş şeylerle oyalanmama fırsat verme,
  61) EL- MUKTEDİR isminle bana da zayıflara yardımcı olabilecek güç ver,
  62) EL- MUSAVVİR isminle benim de hayatımı İslam' la şekillendir,
  63) EL- MÜ' MİN isminle bana da elinden ve dilinden zarar gelmeyen bir kişilik kazandır,
  64) EL- MÜBDİ isminle bana da yarattıklarına ibretle bakan bir anlayış ver,
  65) EL- MÜCÎB isminle bana da müslümanların istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olan, teşvik eden bir şuur ver,
  66) EL- MÜHEYMİN isminle bana da yarattıklarına zarar vermeyen ve onların ideallerine ulaşmada yardımcı olan bir kişilik ver,
  67) EL- MÜMÎT isminle bana da ölümü çok çok anan, böylece hem şeytanı hem de nefsini yenen bir iman gücü ver,
  68) EL- MÜNTAKÎM isminle İslam düşmanlarını, müslümanları katledenleri ya ıslah et ya dabu isminle muamele et, bana da zulmü nasip etme ve beni de merhametli kıl,
  69) EL- MÜTEALÎ isminle beni de inanıyorsanız üstünsünüz bilinci ile yaşat,
  70) EL- MÜTEKEBBİR isminle bana da gururlanan, kibirlenen değil kötülüğü basit gören bir anlayış ver,
  71) EL- MÜZİL isminle beni de İslam' a leke getirecek adi işlerden uzak kıl,
  72) MÂLİKÜ' L-MÜLK isminle bana da helalinden mülk ver, emanetçi olarak göster ve dünyaya da meylettirme,
  73) EN- NÂFÎ isminle bana da daima dünya dave ahirette hayırlı olanı ver,
  74) EN- NÛR isminle benim kalbimi kusurlarla, günahlarla kirletme, hayırla aydınlat ve beni de mahşerde ve sıratta nurları önlerinde giden ve yol gösterenlerden kıl,
  75) ER- RÂFİ' isminle beni de iman, amel ve hizmetle şereflendir, kusur işleyerek gözlerden ve gönüllerden düşürme,
  76) ER- RÂHİM isminle bana da hep acı ve merhamet et,
  77) ER- RAHMÂN isminle benim de amellerimi riya ile heder etme,
  78) ER- RAKÎB isminle ahiret sahnelerini benim de gözümden uzak tutma,
  79) ER- RAÛF isminle bana da daima şefkat ve merhametle bak, beni şefkatli ve merhametli kıl,
  80) ER- REŞÎD isminle bana da doğru yolunu göster ve beni de yol gösterici kıl,
  81) ER- REZZÂK isminle bana da şükrünü ödeyemeyeceğim çok rızkı değil aksine şükrünü ödeyebileceğim derecede bir rızık ver,
  82) ES- SABÛR isminle başarıya götüren bir sabrı bana da nasip et,
  83) ES- SAMED isminle bana da herkese lütfeden bir cömertlik ama kimseden bir şey istemeyen bir tok gözlülük kazandır,
  84) ES- SELÂM isminle bana da tüm çevremin emin olduğu, güvendiği sadakatli bir kişilik kazandır,
  85) ES- SEMİ isminle bana da ya hayır söyleyen ya dasusan bir şahsiyet ver,
  86) EŞ- ŞEHÎD isminle beni de İslam' ın örnek alınan şahitlerinden kıl,
  87) EŞ- ŞEKÛR isminle beni de kadri kıymet bilen, kesinlikle nankörlük yapmayan, azlıkta da çoklukta da şükreden bir kul yap,
  88) ET- TEVVÂB isminle beni de çok tevbe eden ve kusur bağışlayan biri kıl,
  89) EL- VÂCİD isminle beni de tüm işlerini planlı, programlı yapan ve sonucunu yalnız Allah' tan isteyen biri kıl,
  90) EL- VÂHİD isminle beni de müslümanların birliği ve beraberliği için çalışan ve bunun için dua eden biri kıl,
  91) EL- VÂLÎ isminle bir babanın çocuklarına sahip çıkması gibi bana da müslümanlara sahip çıkan bir kişilik ve imkan ver,
  92) EL- VÂRİS isminle beni de ilimde ve hizmette peygamberlere varisçi kıl, sahip olduğum mala emanetçi gözü ile yaklaştır,
  93) EL- VÂSİ isminle beni de strese saplanmış dar kalpli biri değil geniş kalpli biri kıl,
  94) EL- VEDÛD isminle beni de sevgi ve merhamet sahibi kıl, geçinilemeyen biri değil geçinilen, sevilen ve aranan biri kıl,
  95) EL- VEHHÂB isminle bana da daima karzı hasen yapan, yaptığı iyiliklerden bir karşılık değil teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet kazandır,
  96) EL- VEKÎL isminle beni de daima güvenilen, dürüst ve doğruluk örneği yap,
  97) EL- VELÎ isminle beni de daima müslümanlara yardımcı kıl,
  98) EZ- ZÂHİR isminle bana da iyilikleri ile bilinen, sevilen, sayılan ve örnek alınan bir kişilik kazandır,
  99) ZÜ'l- CELALİ ve' l- İKRAM isminle bana da yalnız Allah' ı büyük tanıyan, onun için ikram eden ve Allah' tan başka kimseye eğilmeyen yiğit bir kişilik ver.