Ali Galib Vasfi Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 12 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ali Galib Vasfi Efendi Hayatı
  Ali Galib Vasfi Efendi Biyografi

  Ali Galib Vasfi Efendi On sekizinci yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi, Ali Gâlip olup, Vasfî mahlasıyla tanınmıştır. Uşşâkiyye yolu büyüklerinden Abdullah Salâhaddîn Efendinin halîfesi Şeyh Muhammed Zühdî Efendinin oğludur. 1733 (H.1146) senesinde Nâzillide doğdu.

  Asil ve alim bir âileye mensub olan Ali Galib Vasfî Efendi, zamânının usûlüne göre birçok hocalardan ilim tahsîl etti. Aklî ve naklî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı.
  Ali Galib Vasfi Efendi Ayrıca, babasından tasavvuf dersleri alıp yetişti. Okuduğu hocalardan icâzet, diploma ve babasından hilâfet alan Ali Gâlib Vasfî Efendi, Nazillide uzun seneler İslâm dîninin emir ve yasaklarını insanlara anlattı.
  Ali Galib Vasfi Efendi Onların dünyada ve ahirette seadete kavuşmaları için gayret etti. Kırk dört sene müftülük vazîfesinde bulunup İslamiyetin hükümlerini insanlara bildirdi. Verdiği fetvâları önce Resulullah efendimize maneviyât aleminde arzedip, Peygamber efendimizden aldıkları müsade ve emir üzerine verirlerdi.

  1801 H.1216 senesinde Nazillide vefat etti. Kabri Nazillidedir.