Ali Rıza Acara Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 17 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ali Rıza Acara Biyografi
  Ali Rıza Acaraın Hayatı

  Ali Rıza Acara 1897 yılında Batumun Yukarı Acara bölgesinde doğdu.Ali Rıza Acara Feyzizade Dursun Efendinin oğlu. İlk ve orta öğrenimini Yukarı Acara ve Batumda medresede tamamladı. Eğitimine devam etmek amacıyla İstanbula geldi ve Medresetül Kuzatta okudu. 1916'da Medresetül Kuzattan mezun oldu. Ali Rıza Acara Birinci Dünya Savaşında Batum ve civarındaki direnişçiler arasına katıldı. Batum İslam Cemiyetinin kurulmasında etkin rol aldı. Birinci Büyük Millet Meclisine Batum milletvekili olarak davet edildi, Batumdaki mücadeleleri nedeniyle meclise dört ay sonra girdi. Ali Rıza Acara, Batum dönüşü Trabzona uğrar ve Müdafa-i Hukuk Cemiyeti reisi Barutçuzade Ahmet ile ulemadan İbrahim Cudi ile görüşür, halka vaaz ve nasihatler vererek, milli mücadeleye katılmalarını teşvik eder.

  Ali Rıza Acara 6 Eylül 1920de TBMMye katılır. Mecliste Dışişleri, Şeriye, Evkaf ve Adalet komisyonlarında çalıştı. Teşkilatı Esasiye Kanununda “Devletin Dini İslamdır maddesinin girmesini temin eden takriri Ali Rıza Efendi imzalayıp verdi. 3 toplantı yılında Şeriyye komisyonu kâtipliğini yürüttü. Dönem içinde kürsüde ikisi gizli oturumda on beş konuşma yaptı. İki soru önergesi verdi.

  Ali Rıza Acara, hem meclis parlamento faaliyetlerine iştirak etti hem de cephedeki silahlı mücadeleye katıldı. Anadoluyu şehir şehir gezerek, cami cami vaaz ve konferanslar verdi, halkı kurtuluş savaşına katılmaları yönünde teşvik etti. Yaklaşık 16 ay fiilen silahlı mücadeleye katıldı ve bir keresinde Gemlik dağlarında yaralandı. Cephede bulunduğu bir sırada İkdam gazetesinin muhabiri kendisiyle bazı sorular sordu. Bu sorulara verdiği cevaplar onun Allahın izniyle zafere olan inancını göstermiştir. İznik ile Mekece arasında Halid Paşa emrindeki kuvvetlere at üstünde vaaz eden Ali Rıza Beyin şehadet ve şehitlik içeren heyecanlı vaazı sonucunda erlerden bazıları etkilenerek bayılmışlardı. O zaman gayet genç ve gür sesli idi. Heybetli, siyah sakallı ve ilim ve fazilet sembolü sarığıyla ruhlara mehabet ve heyecan vermiştir.

  Ali Rıza Bey, milletvekilliği sona erince Kocaeli-İhsaniye Köyünde bir süre çiftçilikle meşgul oldu. 1931de Adalet Bakanlığından bir hâkimliğe atanması istemesi ile 2 Haziran 1931de Uşak Mahkemesi Mülazımlığına tayin edildi. 6 Şubat 1935te hâkimlikten istifa ederek 20 Haziran 1935ten itibaren PTT genel müdürlüğünde avukatlık yapmaya başladı. 12 Ağustos 1938de bu görevi de son buldu. Sonraki yaşamını Ankarada avukatlık yaparak geçirdi. 11 Ağustos 1969da vefat etti. Kabri Cebeci Asri mezarlığındadır. Ali Rıza Acara, evli olup 3 çocuk babası idi.