Allah Tektir Eşi ve Benzeri Yoktur, Açıklaması

'Ders notları' forumunda Masal tarafından 5 Oca 2011 tarihinde açılan konu


 1. Allah'ın Eşi ve Benzeri Yoktur

  * Allah'ı nasıl tanıyabiliriz?


  Allah, bizleri yaratan, yaşatan, esirgeyen ve koruyandır Biz onu ancak isim ve sıfatlarıyla (nitelikleriyle) yakından tanıyabiliriz

  * Allah'ın sıfatları ne demektir?


  Sıfat, nitelik, özellik demektir Allah'ın sıfatları ise, Kur'an'da belirtilen, Allah'a ait olan, onun dışındaki hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatları ( nitelikler, özellikler ) anlamına gelir
  Allah'ın sıfatlarını niçin öğrenmeliyiz?
  Allah'ı daha yakından tanımak için öğreniriz Bunun için de Allah hakkında bilgi sahibi olmalıyız Böylece onu daha yakından tanımış oluruz Bunu sağlamak için de onun yarattığı varlıklar üzerinde düşünmeli ve onun isim ve sıfatlarını bilmeliyiz Çünkü Allah, İsim ve sıfatlarıyla kendisini tanıtır Onun isim ve sıfatları hakkında bilgimiz arttıkça onu daha iyi tanımış oluruz

  * Allah hakkında insanlar niçin yanılgılara düşmüşlerdir?


  Tarih boyunca insanların düşüncesinde Allah kavramı değişik şekillerde biçimlenmiştir İnsanlar Allah'ı düşünürken görülmeyen bir varlık olduğuna inansalar bile onu maddi varlıklara benzeterek hayal etmişlerdir Bu yanılgılarından dolayı aya, güneşe vb varlıklara tapmışlardır

  * Okulumuzda iki müdür olsaydı, ne olurdu?


  Okulumuzun bir müdürü vardır Eğer birden fazla müdür olsaydı okulumuzda düzensizlik olur, karışıklık çıkardı Bu nedenle iki müdürün aynı zamanda bir okulu yönettiği görülmemiştir Uygulanacak bir kararda hangi müdürün emri geçerli olacaktır? Okulun birlik ve düzenli bir biçimde yönetilmesi, yöneticinin tek olmasına bağlıdır

  * "Allah'ın eşi ve benzeri yoktur" cümlesi ne anlama gelir?


  "Allah'ın eşi ve benzeri yoktur" cümlesi, Allah'ın sıfatlarında, evreni yaratmasında, yarattıklarını idare etmesinde ve devam ettirmesinde bir ve tek olması; eşinin, ortağının, yardımcısının ve benzerinin olmaması anlamına gelir Çünkü Allah, vardır, birdir, Eşi ve benzeri yoktur Varlıkların yaratıcısı ve sahibi odur Her şey ona muhtaçtır O hiç bir şeye muhtaç değildir O aklımıza gelen varlıkların hiçbirine benzemez O hem her yerdedir, hem kalbimizdedir Yüce Allah Kur'an'da kendisinin eşi ve benzerinin bulunmadığını şöyle belirtmektedir: "…Onu benzeri hiçbir şey yoktur" (Şuara 11)

  * Eğer Allah'ın eşi, ortağı ve benzeri olsaydı ne olurdu?


  Evrende mükemmel düzen olmazdı Çünkü her tanrı kendi düşüncesine göre bir düzen kurardı Her birisi diğerine üstünlük kurmaya kalkardı O zaman da evrende düzen ve ahenk bozulurdu Yüce bu gerçeğe işaret ederek şöyle buyurmaktadır: " Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi" ( Enbiya 22 ) Evrendeki eşsiz düzen ve ahenk Allah'ın bir ve tek olduğunun, eşinin ve benzerinin olmadığının en açık göstergesidir

  Allah'ın eşinin, ortağının olduğunu düşünmek, onu başka varlıklara benzetmek, ona ortak koşmaktır Dinimizde Allah'a ortak koşmaya "şirk", bu şekilde inanlara "müşrik" denir Şirk Allah'ın affetmediği günahlardan birisidir Konu ile ilgili olarak Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz…"
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 Kas 2013
Yükleniyor...