Amr Bin Osman Mekki Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 27 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Amr Bin Osman Mekki Kimdir
  Amr Bin Osman Mekki Hayatı

  Meşhûr tasavvuf büyüklerinden ve akâid imâmı. Künyesi Ebû Abdullah'tır. Aslen Yemenlidir. 296 (m. 908)'da Bağdâd'da vefât etti. Cûneyd-i Bağdâdî'nin talebesi, Hallâc-ı Mansûr'un hocasıdır. Ebû Sa'îd Harrâz'la sohbet etmiş, Ebû Abdullah Nibâci'yle görüşmüştür. Sofiyye-i âliyyenin büyüklerinden idi. Bu sahadaki âlimlerin söz sahibi olanlarındandı. Riyâzet ve vera'sı (haram ve şüphelilerden kaçması) çok, hakikat ve güzelliklerle süslü olup, sekr ya'nî şuursuz hâlde değil, sahv ya'nî hep şuurlu hâlde idi. Bu yolda güzel kitapları, yüksek, derin ve ma'nâlı sözleri vardır. Çok güzel bir konuşması vardı. Sözleri herkesçe makbuldü. Husûsi bir riyâzet ve vera'anlayışına sahipti Hakikat ve latifeler kendisinin vasfıydı. Harem-i şerîfte de uzun yıllar i'tikafa çekilmişti. Sohbetlerde daha çok hadîs-i şerîf okurdu. Çoğunlukla İmâm-ı Buhârî'den naklen hadîs-i şerîf rivâyet ederdi. Başkalarından naklettiği de olurdu. Kendisinden birçok âlim, edeb, erkân, yol, usûl öğrenirlerdi.

  Amr bin Osman İsfehân'a gittiği zaman, birçok kimse sohbetiyle şereflendi. Bunların arasında bir genç vardı. Babası sohbete katılmasına mâni olunca, genç hasta olup yatağa düştü. Amr bin Osman bir süre sonra sohbetine katılanlardan bir grup ile gencin evine gitti. Genç, ondan birşeyler okumasını istedi. Bunun üzerine Amr bin Osman gence işaret ederek şu beyiti okudu.

  Görem ki hasta seni niçin gelmez o tabîb. Bir âyetini görmeye canveririm, ben garîb.

  Genç, bu beyiti dinleyince yatağından kalktı ve oturarak biraz daha okumasını istedi.

  Dan dostunun yüz çevirmesi hastalıktan beterdir. Bari yüzün çevirmesen benden sen ey habîb.

  beytini okuyunca hasta tamamen iyi oldu.

  Babasının içinden geçirdiği bütün endişe kayboldu. Tövbe ederek oğlunu Amr bin Osman'a teslim etti O da İslâm âlimlerinden oldu. Buyurduğu güzel sözlerden ba'zıları şunlardır:

  "Mürüvvet, arkadaşının hatâ ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir."

  "Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkâr kullara ve âsilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük, ister küçük günah olsun,"

  "Sakın Allahü teâlânın zâtından bir şey düşünmeyin. Günaha ve küfre düşersiniz."

  "Tasavvuf, kulun her vakitte, o vakit için en iyi olan şey ile meşgul olmasıdır."

  "Fütüvvet güzel ahlâktır."

  "Sabır, Allahü teâlâya dayanıp sebat etmek ve belâyı gönül hoşluğu ve rahatlığı ile kaışılamaktır."

  "İlim iticidir. Allah korkusu sevk edicidir. Nefs ise itâatsizdir, serkeştir. Murâdını eksiksiz eline geçirmen için, nefs atını, ilim siyâsetiyle idare et. Korku ile tehdit ederek sür."

  "Muhabbet rızâya, rızâ da muhabbete dâhildir. Kazasız muhabbet, muhabbetsiz rızâ olmaz. Çünkü insan ancak sevdiğine râzı olur, râzı olduğunu sever."

  "Allah bir kimsenin kalbini İslâm'a açmışsa, o kimse Rabbinden bir nur üzerine olmaz mı hiç" (Zümer-22) meâlindeki âyetin ma'nâsını sorduklarında buyurdu ki: Bunun ma'nâsı şudur, "Kulun nazan vahdaniyet ilminin azametine ve rubûbiyetine haşmetine düşünce, naza-nnia!düsen ve gözüne çarpan başka hiçbir şeyi göremez olur."  alıntı
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Amr Bin Osman
 1. Sitem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  560
 2. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  974
 3. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  537
 4. Sitem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  453
 5. Merve
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  437