Anadolu Öğretmen Liseleri

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 22 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Anadolu Öğretmen Lisesi
  Anadolu Öğretmen Liseleri

  Anadolu Öğretmen Lisesi Amaçları
  Genel ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar.
  Öğrencilerine;
  Öğretmenlik ruhunu aşılar ve öğretmenlik mesleğini sevdirir.
  Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandırır.
  Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür verir.
  Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırır.
  Öğretim Programları
  Anadolu Öğretmen Liselerinde programlar;
  Ortak genel kültür derslerinden,
  Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden,
  Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayan derslerden meydana gelir.
  Öğretim programlarının, öğrencilerin; ilgi, istek, gereksinim, yetenek, gelişim, olgunluk düzeyleri ile bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.
  Bu okulların tüm sınıflarında ağırlıklı olarak yabancı dil dersi (İngilizce) okutulur.
  Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerine Sağlanan Haklar
  Yeterli puan alınmak kaydıyla öğrencilerine tüm yüksek öğretim programları açıktır. 2003 yılı ÖSS'de mezunlarının başarı oranı %70 civarındadır.
  Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları tercih edildiğinde, 2547 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince, ayrıca ek puan verilir. 2003 yılında, üniversite sınavlarını kazananlardan, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yerleşenlerin oranı %80 civarındadır.
  Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere, 3580 sayılı Yasa gereğince doğrudan burs verilir.
  Yabancı dil İngilizce olup, ayrıca zorunlu olarak ikinci yabancı dil (Fransızca-Almanca) dersi okutulmaktadır.
  Tüm sınıflarda öğrenci mevcudu azamî olarak 30'dur. Ayrıca özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenek bakımından aynı seviyede öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir.
  Öğretmenleri; en az üç yıl kıdemi olan ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınav ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı görülenler arasından atanır.
  Cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan öğrencilere; ikinci bir sınava girme koşulu aranmaksızın, kontenjan nispetinde parasız yatılılık hakkı sağlanır
   
Yükleniyor...