Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 22 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
  TANITIM
  Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin mevcut eğitim modeli, sektörle ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu model, Türkiye’nin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer ülkeler için de örnek alınabilecek bir eğitim sistemini kapsamaktadır.
  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir.
  Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler, her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.
  Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az % 60'ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
  Yabancı dil öğretiminin yanı sıra, bu okulların diğer sınıflarında da yabancı dile ağırlık verilmektedir. Öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte; Meslekî Yabancı Dil, Ön Büro Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri dersleri ile ortak olarak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi de verilmektedir.
  Bu okullarda da modüler yapıya göre geniş tabanlı meslek eğitimine imkan veren Alan ve Dal Programı uygulanmaktadır.

  ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DALLAR
  YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
  ♦ Mutfak Dalı
  ♦ Servis Dalı
  KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI
  ♦ Ön Büro Dalı
  ♦ Kat Hizmetleri Dalı
  ♦ Otel İşletmeciliği Dalı
  ♦ Host ve Hosteslik Dalı
  SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ALANI
  ♦ Seyahat Acenteciliği Dalı
  ♦ Tur Operatörlüğü Dalı
  ♦Animatörlük Dalı
  Alan/Dal programları bulunmaktadır. (Yörenin ve çevrenin özellikleri de dikkate alınarak yukarıda bulunan Alan/Dal Programlarının tamamı veya ihtiyaç duyulanları okul müdürlüklerince mevzuatına göre açılmaktadır.)
  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin IX uncu sınıfı, tüm Alanlarda ortaktır. Öğrenciler; X uncu sınıfta seçtikleri Alan programında XI. Sınıfta Dal ve XII. sınıfta da devam ettikleri dalda uzmanlaşarak eğitim-öğretimlerini sürdürürler.
  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.
  Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına da girebilmektedirler.
  4702 sayılı yasa ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda meslekî eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.


  ALAN VE DAL PROGRAMLARI
  I-YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
  a- Mutfak Dalı
  Bu program ile öğrencilere, sektörün ihtiyacı olan otel ve diğer turistik tesislerin mutfakları ile kurum mutfakları alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi diğer sınıflarda da devam etmektedir.
  Öğrenciler, teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek alanlarıyla ilgili iş ortamını tanırlar ve beceri kazanırlar.
  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan, Türk ve dünya mutfağı konusunda nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler geniş iş imkanına sahiptirler.
  b- Servis Dalı
  Otel ve diğer turistik tesislerin restoran ve kat hizmetlerinde servis elemanı olarak istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan bu programda, öğrencilere hazırlık sınıfı ile birlikte diğer sınıflarda da yoğun bir yabancı dil öğretimi verilmektedir.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi diğer sınıflarda da devam etmektedir.
  Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimle birlikte işletmelerde iki yıl uygulamalı eğitim alarak iş ortamını tanırlar. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişirler.


  II-KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI
  a- Ön Büro Dalı
  Bu programda öğrencilere, sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli ön büro ve muhasebe elemanlarının yetiştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfı ile birlikte diğer sınıflarda da yoğun bir yabancı dil öğretimi verilmektedir.
  Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimle birlikte okulda ve işletmelerde uygulamalı eğitimin sonucunda, alanları ile ilgili iş ortamını tanır ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır. Türkiye'nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği bir gerçektir.
  b- Kat Hizmetleri Dalı
  Bu program ile öğrencilere, otel ve diğer turistik tesislerin kat hizmetlerinde istihdam edilmek üzere yabancı dil bilir vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi diğer sınıflarda da devam etmektedir.
  Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimle birlikte okulda ve işletmelerde uygulamalı eğitimin sonucunda, alanları ile ilgili iş ortamını tanır ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan mezunlar alanlarında geniş iş imkânlarına sahiptirler.
  c- Otel İşletmeciliği Dalı
  Otel işletmeciliği, turizm sektörünün tüm alanlarındaki hizmet yapılarını bilmeyi, yönetmeyi ve denetlemeyi gerektirmektedir.
  Bu program ile öğrencilere, temel otel kavramı, otelde yönetim ve organizasyon, otellerde eleman ve verimlilik, otel işletmelerinin çevre ile ilişkileri, otel yönetimi ile personel arasındaki ilişkiler ve destek hizmetleri konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfında verilen yoğun yabancı dil öğretimi, diğer sınıflarda da devam etmektedir.
  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Bu programdan mezun olan öğrenciler, birer girişimci olarak özellikle otel işletmeciliği konularında yabancı dil bilir nitelikli bir eleman olarak yetiştirildiklerinden, bu alandaki tesislerde görev alırlar.
  d.Host ve Hosteslik Dalı
  Bu program ile öğrencilere, sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yabancı dil bilir nitelikli servis ve ikram görevlilerinin kişisel ve meslekî özellikleri, görevleri, ulaştırma işletmelerinde yapılacak işlemler, müşteri ihtiyaçlarının belirlemesi ve hizmetin sunumu, ulaştırma işletmelerine ait teknik bilgiler, ulaşım araçlarında ikram şekilleri ve teknikleri konularını kapsayan bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, hazırlık sınıfında verilen yoğun yabancı dil öğretimi, diğer sınıflarda da devam etmektedir.
  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Bu programdan mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilir nitelikli bir elaman olarak özellikle ulaştırma sektöründe yer hostesi, servis ve ikram elamanı olarak görev alırlar.


  III-SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ALANI
  a- Seyahat Acenteciliği Dalı
  Gelişen turizm hareketleri ile önemi her geçen gün daha da artan seyahat acentelerinde istihdam edilmek üzere, sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerile kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, alanın gereği olarak hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi, diğer sınıflarda da verilmektedir.
  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkânına sahiptirler.
  b- Tur Operatörlüğü Dalı
  Bu program ile öğrencilere, seyahat işletmeleri, seyahat acentelerinin turizm satışlarındaki yeri ve önemi, seyahat acenteleri birlikleri ve faaliyetleri, seyahat acentelerinde operasyon işlemleri, seyahat acentelerinde fiyat ve dosyalama, tur operatörlüğü, paket tur, müşteriye gözükmeyen hazırlıklar, tur yönetiminin kişisel yanı, özel hazırlık gerektiren olaylar, yönetim sürecinin esasları, tur operatörlerinin özellikleri ve görevleri konularında gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, sektörün ihtiyacı olan yabancı dil bilir nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.
  Öğrencilere, alanın gereği olarak hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi, diğer sınıflarda da verilmektedir.
  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkânına sahiptirler.
  c- Animatörlük Dalı
  Bu program ile öğrencilere, her geçen gün önemi daha da artan bu alanda, sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
  Öğrencilere, alanın gereği olarak hazırlık sınıfında yoğun olarak verilen yabancı dil öğretimi, diğer sınıflarda da verilmektedir.
  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
  Yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, bu alanda geniş iş imkânına sahiptirler.
   
Yükleniyor...