Ankaranın Adı Nereden Geliyor

'Türkiyem' forumunda Wish tarafından 15 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. Ankara Adını Nereden Almıştır
  Ankara İsmi Nereden Gelmiştir
  Ankara'nın anlamı nedir,Ankara ismi nereden gelmiştir


  Ankara adıyla ilgili olarak “kaynaklara dayalı kesin bir tespit yoktur. Bununla beraber bazı eskiçağ efsaneleri ve rivayetler şehrin adının geldiği noktayla ilgili fikir vermektedir.

  1.Tespit

  Frigya Kralı Midasın bir deniz çapası [Anker] bulduğu yerde bu şehri ilk defa kurmasıyla şehir de adını Anker kelimesi olarak almıştır. Grek müverrihi Pausanıas, söz konusu çapanın kendi zamanında (M.Ö II. Yüzyıl) Jupiter mabedinde muhafaza edildiğini yazmaktadır. Roma hakimiyeti dönemine ait bazı sikke ve madalyonlarda gemi çapasının Ankara şehrinin arması gibi kullanıldığı görülmektedir. Bu tarihi görüşlerin yanı sıra şehrin adının Grekçe Agheridha (koruk) , Anguri (salatalık) kelimesiyle ilgili olduğu söylenmektedir.

  2.Tespit

  Frigçe “Ankas kelimesidir. Karışık anlamına gelen bu kelimeye “kayalık, dar boğaz manaları da verilmektedir. Bir vadi yanında kurulmuş olan Ankara şehrinin fiziki görünümü bu adlandırmaya uygun düşmektedir.
  İlkçağda Anadoluda ilk güçlü devleti kuran Hititlerin Orta Anadoluda kurdukları “Ankuwa şehrinin de şimdiki Ankara şehrinin yerinde kurulmuş olabileceği mümkündür. Dolayısıyla Ankara ismine yakın fonetiğin Hititler döneminde de varlığı dikkat çekicidir.
  Türk-İslam kaynaklarında şehrin adı Farsça “Engü (üzüm) kelimesine bağlanmış bir başka deyişle, şehir kalesinin “angarya ile yaptırıldığı için şehre böyle bir ad verildiği ifade edilmektedir. Eski Arap coğrafyacıları da ekseriyetle şehirden Ankara olarak söz etmektedirler.
  Selçuklular döneminde şehrin adı Engürü, Enguriye, Engure ve Ankara olarak geçmektedir. Aynı döneme ait Batılı kaynaklarda Angora, Angurie şeklinde geçer. Osmanlı kaynaklarında ise; Engürü ve Ankara ismi kullanılmıştır.
   
Yükleniyor...