anlaşmalı boşanma prosedürü hakkında bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 9 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. eşimle anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz prosedür nasıl işler neler yapmam gerekli

  Cevap: anlaşmalı boşanma prosedürü nedir

  İki tarafın rızasıyla yapılan boşanma müracaatının yapıldığı ay içerisinde eşler Mahkeme huzuruna çağırılırlar.

  Bu değişikliklerden evvel eşler üç aylık aralıklarla iki defa mahkeme huzuruna çıkmak zorunda kalıyorlardı ancak değişikliklerden sonraki durumda:

  Eşler boşanma dilekçesinin veriliş tarihinde altı aydan fazla bir süredir ayrı yaşıyorlarsa mahkeme huzuruna bir defa çıkmak zorundalar.

  Şayet, boşanma dilekçesinin veriliş tarihinde altı aydan az bir süredir ayrı yaşıyorlarsa, üç aylık aralıklarla iki defa mahkeme huzuruna çıkmak zorundalar.

  Anlaşmalı Boşanma ve şartları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166 Madde 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Pratikte dava dosyalarının Aile Mahkemelerine tam hazırlanmaksızın açılması neticesinde ilk celsede boşanma kararı ile sonuçlanacak davaların uzadığı görülmektedir. Bu
  sebeple; Anlaşmalı Boşanma davasında yasanın aradığı koşullar ve pratik uygulamalarına
  ilişkin hususların M.K 166/3 ve 184/5 maddesine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli olan
  hususlar değerlendirilecektir.

  MADDE 166/3 –Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da
  kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

  MADDE 184/5- Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim
  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
  Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin ve Karar Oluşturulmasının Koşulları ;

  - Madde Metninden de anlaşıldığı üzere; Anlaşmalı Boşanma davası açabilmek için en
  az 1 yıllık evlilik süresinin doldurulmuş olması gerekir.

  Yasa metninde “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise koşullardan biri iken Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2003/2269 Esas ve 2003/3453 Sayılı kararı ile Başlangıçta noksan olan dava şartının davanın devamı sırasında tamamlanması halinde, süreye ilişkin dava şartının aranmayacağı yönündedir.

  Yargıtayın süre konusunda dikkate aldığı tarih tarafların irade beyanında bulundukları tarihtir.

  Anlaşmalı Boşanma davasında eşler birlikte başvurabileceği gibi, açılan davanın diğer tarafça kabulü şeklinde de olabilir.

  Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakat sağlamalı ve iş bu mutabakatı bir protokol şeklinde Mahkemeye ibraz etmiş olmalıdır.Protokol Anlaşmalı Boşanma davasının özünü oluşturur. İlk bakışta basit bir mutabakat metni gibi görünse de boşanmanın sonuçlarını belirlerken tarafların bazı haklarından feragat etmesi, taraflar ile çocukların ilişkisi, tazminat, nafaka mal
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Eki 2015
Yükleniyor...