Arapça Rakamlar Okunuşu

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 30 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Arapça Rakamlar Okunuşu

  Arapça Sayılar ve Okunuşu

  ١ : vahid واحد
  ٢ : isnan اثنان
  ٣ : selase ثلاثة
  ٤ : erbea اربعة
  ٥ : hamse خمسة
  ٦ : sitte ستة
  ٧ : seb a سبعة
  ٨ : semaniye ثمانية
  ٩ :tis a تسعة
  ١. : aşera عشرة  On bir
  ehade aşer
  احد عشر


  On iki
  isnâ aşer
  اثنا عشر


  On üç
  selase aşer
  ثلاث عشر


  On dört
  erba a aşer
  اربعة عشر


  On beş
  hamse aşer
  خمسة عشر


  On altı
  sitte aşer
  ستة عشر


  On yedi
  seb a aşer
  سبعة عشر


  On sekiz
  sitte aşer
  ستة عشر


  On dokuz
  tis a aşer
  تِسْعَة عشر


  Yirmi
  işrûn
  عِشْرُونَ


  Yirmi bir
  vahid ve işrûn
  واحد و عشرون


  Yirmi iki
  isnân ve işrûn
  اثنان وعشرون


  Yirmi dokuz
  Tisa ve işrûn
  تسعة وعشرون


  Otuz
  sela sûn
  ثلاثون


  Kırk
  erba ûn
  اربعون


  Elli
  ham sûn
  خمسون


  Altmış
  sit tûn
  ستون


  Yetmiş
  seb ûn
  سبعون


  Seksen
  semâ nûn
  ثمانون


  Doksan
  tis ûn
  تسعون


  Yüz
  mi e
  ماءة


  Yüz bir
  Mie ve vâhid
  مِاءَةٌ و وَاحِدٌ


  Yüz on
  Mie ve aşer
  مِاءَةٌ وَ عَشَرَ


  Yüz on bir
  Mie ve vahid aşer
  مِاءَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ


  Yüz yirmi
  Mie ve işrûn
  مِاءَةٌ وَعِشْرُونَ


  Yüz yirmi beş
  Mie ve hamse ve işrûn
  مِاءَةٌ وَخَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ


  İki yüz
  mietâni
  مِائَتَانِ


  Üç yüz
  selâsü mie
  ثلاثماءة


  Dört yüz
  erbâu mie
  اربعماءة


  Beş yüz
  hamsu mie
  خمسماءة


  Altı yüz
  sittu mie
  ستماءة


  Yedi yüz
  seb u mie
  سبعماءة


  Sekiz yüz
  semâni mie
  ثمانماءة


  Dokuz yüz
  tis u mie
  تسعماءة


  Bin
  elf
  الف


  İki bin
  elfân
  الفان


  Üç bin
  selâsü âlâf
  ثلاث آلاف


  Dört bin
  erbâu âlâf
  اربع آلاف


  Beş bin
  hamsu âlâf
  خمس آلاف


  Altı bin
  sittu âlâf
  ست آلاف


  Yedi bin
  seb u âlâf
  سبع آلاف


  Sekiz bin
  semâni âlâf
  ثماني آلاف


  Dokuz bin
  tis u âlâf
  تسع آلاف


  On bin
  aşare âlâf
  عشر آلاف


  On bir bin
  ehde aşar elf
  احد عشر الف


  Yirmi bin
  İşrûne elf
  عِشْرُون َالْف


  Yirmi bir bin
  Vahid ve işrûne elf
  وَاحِد وَ عِشْرُون َالْف


  Yüz bin
  Mie ve elf
  ماءة و الف


  İki yüz bin
  Mietâ elf

  alıntı
   
Yükleniyor...