Arkadaşımla küstüm nasıl barışırım

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 16 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. arkadaşımla küstüm nasıl barışabilirim

  Kişiler birbirlerine küs veya dargınlar ise ve buna bi çözüm bulunamıyorsa, tek çare Allah'a sığınıp dargınların barışması için dua edilmesi gerekir.

  Dargınların barıştırması için dua şudur;

  'Allah'ım ! Aramızı ıslah et; kalplerimizi birleştir ve bizi selamet yollarına ilet! Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi görünen ve görünmeyen bütün fenalıklardan uzaklaştır. Allah'ım ! Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz ve çoluk çocuğumuz hususunda bize feyiz ve bereket ver. Tövbemizi kabul et. Hakikaten Sen tövbeleri en çok kabul edensin, büyük rahmet sahibisin.Bizi sayısız nimetine kavuşturup, şükredenlerden kıl. Ve şunları bizim üzerimize tamamla.'
  Enes İbn Malik'den (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

  "Birbirinize düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey ALLAH'ın kulları! Kardeş olun! Bir müslümanın bir din kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl değildir."

  Açıklama

  Hased: Bir nimetin din kardeşinden alınıp kendisine verilmesini istemektir ki, pek çirkin bir şeydir.

  Buğz: Sevginin zıddıdır.

  Tedâbür: Birbirlerine sırt çevirmek demektir. Kaadı Iyaz'a göre bundan murad, birbirinize düşmanlık etmeyin, demektir. Birbirinizi terk etmeyin manasına geldiğini söyleyenler de vardır.

  Taberanî diyor ki: "Bu gibi şeyler kazanmakla elde edilmez." Binaenaleyh onları teklif de doğru değildir. Buradaki nehiy onların sebeplerine hamledilir; yani buğzu, hasedliği ve küsüşmeyi icab eden işleri yapmayın, demektir.

  Zührî'nin rivayetindeki dört hasedden murad: Buğzetmemek, hasedlik etmemek, birbirine sırt çevirme ve kardeş olmaktır.

  Şafiîlere göre bu hadis, bir müslümanın din kardeşi ile üç günden fazla dargın kalmasının haram; üç gün dargınlığın ise mubah olduğuna delildir. Üçüncü günden fazla süren dargınlığın haram olduğuna nass ile üç günlük dargınlığın mubah olduğuna ise mefhum-i muhalifi ile delâlet etmektedir. Üç günlük dargınlığın affedilmesi, insanın yaradılışında gadab ve kötü huyluluk bulunduğundandır.

  Hanefilere göre, mefhum-i muhalif sahih delil değildir. Onlarca üç eünden fazla dargınlığın haram olduğunu beyan, üç gün dargınlığın helal olmasını iktizafnez.

  Bazıları bu dargınlığın dünyaya ait bir iş için üç gün olduğunu, âhiret için olursa üç günden fazla dargın durmanın meşru kılındığını söylemiş, Peygamber (s.a.)'in Tebuk gazasına iştirak etmeyen üç kişi ile elli gün konuşmadığını, ashabına da onlarla konuşmamalarını emrettiğini, buna misal göstermişlerdir. Bu zevatın tevbeleri kabul buyurulduğuna dair âyet inmiş ve müslümanlar kendileri ile konuşmaya başlamışlardır.

  Dargınlığın, sırf bir selamla sona erip ermeyeceği ulema arasında ihtilaflıdır. Cumhura göre mücerred bir selam vermek veya almakla dargınlık sona erer. Bir rivayette İmam Malik'in kavli de budur. İmam Ahmed'e göre dostluk eski haline dönmedikçe dargınlık geçmiş sayılmaz. Mâlikîlerden İbn Kaasim'ın kavli de budur.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 17 Ağu 2014
Yükleniyor...