Arkeolojinin Tanımı - Arkeoloji Hakkında Bilgi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 11 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Arkeoloji nedir kısaca tanımı,
  Arkeoloji ne demek,
  Arkeoloji Hakkında Bilgiler


  Arkeolojinin kelime Anlamı;
  Arkhaio: eski (yunanca)
  logos: bilim (yunanca)

  Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur Yani kelime manası ile eskinin bilimidir Arkeolog terimi MS’nin ilk yüzyıllarına kadar Yunanistan’da sahnede dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran Aktörler için kullanılıyordu Bugünkü anlamını ise 17 yüzyılda yaşamış bir doktor ve Lyons antikaları uzamanı olan Jacques Spon tarafından kazandırılmıştır

  Kavram olarak Arkeoloji
  Geçmişte yaşayan insanların elinden çıkan, yarattığı her türlü eseri keşfeden, bilimsel yöntemlerle ort Aya çıkaran, inceleyen bilim dalı Tarihteki eksik noktalar, biinmeyenler yine arkeloji tarafıdan ort aya çıkarılır

  Arkeoloji birçok bilimle işbirliği içinde çalışmaktadır Bunların başında tarih ve sanat tarihi gelir Bunlar dışında da jeomorfoloji, kronoloji, staitigrafi , antropoloji, botanik ve nümizmatiği sayabiliriz

  Diğer tanımları
  insanın geçmişini geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı Maddi kültür belgesi, uygarlık Tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile kendi gereksinimleri için kullandığı gereçlerin tümüdür (Ana Britannica)

  Madde kültür varlıklarını Estetik kaygılardan uzak olarak inceler Sadece sanat eserleri değil edebiyat dışındaki tüm kültür varlıklarını inceler (Prof Dr Orhan Bingöl)

  Eski medeniyetleri maddi kalıntıları yolu ile inceleyen bir ilimdir Eski çağlardan zamanımıza kalmış her eserin incelenmesi arkelojinin içine girer Somut kalıntılardan dol ayı arkeloji geçmişteki insan emeği olarak da tarif edilebilir Arkeoloji bir takım yardımcı bilim kollarından da yararlanır (Secda Satuk)

  Arkeolojinin geçmişinde olagelmiş her şeyin Yüzde 99,99′dan fazlasında, herhangi bir tür kanıt varlığını bir saniyeden fazla sürdürememiştir Yine de geriye kalan sayısız örnek arasında kanıt yüzdenin milyonda birinin sadece küçücük bir kesitinde varlığını devam ettirir Ve yine, arkeoloji tarafından daha küçük bir bölümü yeniden eski haline kavuşturulan bu kesitin de, daha küçük bir kısmı Doğru olarak yorumlanabilmiştir (Robert Bednarik)

  Arkeoloji sonsuz bir arayıştır, asla bir sonuç olamaz; gerçek bir varış noktası olmayan edebi bir yolculuktur Her şey deneme aşamasındadır ve hiçbir şey nihayetine ulaşmamıştır (Paul Bahn)

  Toprağın üstündekilere ne kadar sahip çıkıyorsak, toprağın altındakilere de o kadar sahip çıkmalıyız (Mustafa Kemal Atatürk)

  Alıntı​
   
Yükleniyor...