Atatürk Cumhuriyetle birlikte ülkemize neler kazandırdı

'Tarih Bölümü' forumunda ZeuS tarafından 1 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk cumhuriyetle birlikte neler kazandırdı
  Atatürk cumhuriyetle birlikte ülkemize ne kazandırdı


  Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı ile kazandırdığı yenilikler


  •Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.


  •1924 Anayasası ilan edildi.


  •Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi


  •Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.


  •Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.


  •Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.


  •Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.


  •Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.


  •Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.


  •Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.


  •Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.


  •İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.


  •İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.


  •İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.


  •Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.


  •Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.


  •Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.


  •Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla eğitim hayatına başlamıştır.
   
Yükleniyor...