Atatürk ilkeleri ve Kısaca Atatürk İlkelerinin Açıklamaları

'Güzel Sözler' forumunda Elfida tarafından 21 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kısaca Atatürk ilkelerinin açıklaması
  Atatürk ilkelerinin açıklamaları kısa
  Atatürk ilkelerinin özet açıklaması

  Atatürkçülük; Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluşunun ve sürekliliğinin temeli olan Türk toplumunu çağdaş laik demokratik katılımcı uygarlıkçı özgürlükçü bir toplum durumuna getirmeyi amaçlayan düşünceler ilkeler ve uygulamalar bütünüdür.
  1. Cumhuriyetçilik: Ulusal egemenlik ve temsil anlayışını yerleştirmek yani halkın devlet yaşamına etkin bir biçimde katılmasını sağlamak.
  2. Milliyetçilik: Ulusal Ant (Misak-ı Milli) ile sınırları belirlenmiş olan ülkemizde ulusal birliği toplumsal saygıyı bireyin kişiliğine ve özgürlüğüne değer vermeyi amaç edinmektir.
  3. Halkçılık: Herşeyden önce devleti halkın devleti yapmaktır. Bu da halkın demokratik bir toplum durumuna getirilmesiyle olacaktır. Halkçılık ulusun kendi geleceğine egemen kılınması demektir.
  4. Devletçilik: Demokratik bir yapıya kavuşmuş olan devlet ve toplum yaşamında dengeli ve planlı bir ekonomik kalkınma modeli oluşturmak tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığı da içerdiğinin bilincinde olmak bireylerin özel girişimini esas tutmakla birlikte kamu çıkarını yakından ilgilendiren konularda devletin etkinliğine öncelik tanımaktır.
  5. Laiklik: Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak yurttaşların vicdan ibadet ve din özgürlüklerini tanımaktır. Devletin demokratik bağımsız; ulusun özgür olabilmesi Laikliğin tam olarak yerleşmesine bağlıdır. Laiklik inanç ile akıl ve pozitif bilimin sınırlarını kesin olarak çizen temel ilkedir.
  6 .İnkılapçılık: Siyasal sosyal ekonomik düzendeki ayrıcalıkları ortadan kaldırmaktır çelişkileri aşmaktır. Türk devrimi Türk toplumunu her yönüyle ve kurumuyla çağdaş bir toplum durumuna getirmektedir.
  *Bu temel ilkelere ek olarak ayrıca; Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Ulusal Birlik ve Berabarlik Yurtta ve Cihanda Barış İlkesi Çağdaşlaşma Bilimsellik ve İnsanlık Sevgisi sayılabilir.
   
Yükleniyor...