Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Özeti

'Tarih Bölümü' forumunda Elfida tarafından 8 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kurtuluş Savaşı özet bilgi
  Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
  Kurtuluş Savaşı tarafları


  Sevr Antlaşmasına göre Osmanlı toprağın bölünmesi
  Tarih 19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922
  Bölge Anadolu ve Trakya
  Sonuç Kesin Türk zaferi
  Lozan Antlaşması imzalandı
  Osmanlı Saltanatı sona erdi
  Türkiye Cumhuriyeti kuruldu  Taraflar
  Ankara Hükûmeti
  Türkiye Cumhuriyeti Kuva-yi Milliye
  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi

  İtilaf Devletleri
  Fransa
  Yunanistan (1828-1978)
  Birleşik Krallık Britanya İmparatorluğu
  Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti
  İtalya (1861-1946) İtalya

  Kumandanlar
  Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk
  Türkiye Cumhuriyeti Fevzi Çakmak
  Türkiye Cumhuriyeti Ali Fuat Cebesoy
  Türkiye Cumhuriyeti Kâzım Karabekir
  Türkiye Cumhuriyeti İsmet İnönü

  Fransa Henri Gouraud
  Yunanistan (1828-1978) Anastasios Papoulas
  Yunanistan (1828-1978) Georgios Hatzianestis
  Yunanistan (1828-1978) Nikolaos Trikupis
  Birleşik Krallık George Milne
  Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti Drastamat Kanayan
  Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti Movses Silikyan


  Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

  Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

  1. I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
  2. Örgütlenme dönemi: 19 Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.
  3. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.
  4. Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.

  Dünya Savaşı sonrası, Ekim 1918 - Mayıs 1919
  1 İstanbul işgali, Kasım 1918
  2 Kuvay-i Milliye
  3 İzmir işgali, Mayıs 1919

  Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920
  1 Osmanlı Meclisinin açılması ve Misak-ı Milli, Kasım 1919 - Ocak 1920
  2 Osmanlı Meclisinin kapatılması, Mart 1920

  Hakimiyetin sağlanması, Mart 1920 - Mart 1922
  1 Büyük Millet Meclisi açılması, 23 Nisan 1920
  2 İç Cephe
  3 Doğu Cephesi
  4 Güney Cephesi
  5 Batı Cephesi
  6 Londra Barış Konferansı, Şubat 1921 ve Mart 1922

  Barışın sağlanması, Mart 1922 - Kasım 1923
  1 Mudanya Mütarekesi, Eylül 1922
  2 Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922
  3 Lozan Barış Konferansı, Kasım 1922
  4 Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923
  5 Cumhuriyetin İlanı, 29 Ekim 1923
   
Yükleniyor...