Atatürk ve Türk Musıkisi

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 14 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk ve Türk Musikisi,Atatürk ve Türk Müziği,Atatürkün türk müziğine verdiği önem,

  ATATÜRK VE TÜRK MUSİKİSİ
  [​IMG]

  Bilindiği gibi Atatürk,Selanikte doğmuştur. Delikanlılık çağına erişip arkadaşları ile eğlence yerlerine gitmeye başladığında, ilk gittiği lokal Selanikte Türk Musikisi icra edilen lokaller olmuştur. B salonlarında Selanikli Ahmet, Kanuni Fethi ve o devrin ünlü hanendelerinden Mustafa ile Necmi beyleri dinleye dinleye Türk Musikisine gönül bağlamış ve yaradılışındaki incelemecilik ve araştırmacılık tutkusu ile bilhassa Rumeli folkloruna ait bir çok türküleri söylemeyi öğrenmiş ve türküleri hayatı boyunca söyleyip öğretmiştir. Nitekim hicaz makamından;

  Pencere açıldı Bilal oğlan piştov patladı
  Varın bakın kanlı Bilal yine kimi hakladı
  Allı yemeni Bilal oğlan pullu yemeni
  Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
  Ben sana varmam Bilal oğlan ben sana varmam
  Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam

  Yine hicaz makamından;
  Mayadağdan kalkan kızlar
  Al topuklu beyaz kızlar
  Yarimin yüreği sızlar
  Eğlenemem, aldanamam
  Vardar ovası, vardar ovası
  Kazanamadım rakı parası
  Mayadağın yıldızıyım
  Ben ninemin bir kızıyım
  Efendimin sağ gözüyüm
  Eğlenemem, aldanamam
  Ben bu yerlerde duramam
  Vardar ovası

  Başka Rumeli türkülerinden

  Manastırın ortasında var bir havuz
  Aman havuz canım havuz
  Manastırın kızları hepsinden yavuz
  İçer çalar oynarım

  Güfteli Rumeli türkülerini Atatürk bizzat bizlere öğretmiş notaya aldırmış ve nota kitaplığımıza bu üç Rumeli türküsünü bizzat kazandırmıştı. Hatta son yazdığım “manastırın ortasında var bir havuz güfteli türküyü Atatürk , Nuri Conker , Tahsin Uzer beylerle beraber kelime kelime hatırlayarak notaya aldırmış ve bize daima çaldırmış ve kendileri de söylemişlerdir.

  Bu suretle Atatürk daha Selanikte genç bir delikanlı iken musikimizle ilgilenmişler, bazı şarkı ve türküleri öğrenerek özel meclislerinde bizzat söylemiş ve söyletmiştirler
  Tekirdağ milletvekili Cemil Bey(Uybadın) beni davet ederek bana şu bilgileri verdi;
  Atatürk manastır askeri Lisesini bitirip İstanbuldaki Harbiye okuluna geldikten sonra, okulda bir musiki topluluğu kurmuş ve bu toplulukta bizzat şarkı söylermiş. Nitekim bize nüansı, bazı musiki kaidelerini bizzat kendileri öğrettiler. Bir gece;

  -Gazel nedir? Diye bir soru sordular.

  Arkadaşlar kendilerine göre bazı cevaplar verdiler. Verilen cevapların hiçbiri kendilerini memnun etmemiş olacak ki;

  -Gazel bir hanendenin makam kaideleri içinde ve usul kaideleri dışında duygularını serbestçe ifade etmesidir, diye bir gazel tarifi yaptılar.

  Bugün musikimizle uğraşan pek çok aydın sanatçımız vardır. Bunların çoğunun gerek musiki alanında, gerek genel kültür dallarında yüksek öğrenim yapmış olmalarına rağmen “gazelin bu kadar açık ve rahat bir tarifini yapabileceklerini sanmam
  İşte Atatürk, Harbiyeye geldikten sonra amatör musiki topluluğu içinde ve ders saatlerinin dışında musikimizle bizzat uğraşmışlar ve ünlü besteci Giriftzen Asım Bey de o tarihlerde bu topluluğun musiki öğretmenliğini yapmış.

  Ankarada Riyaseti Cumhur Musiki heyeti kurulup hemen hemen her akşam saz topluluğu Atatürkün yüksek huzurlarında bulunduğu sırada bir husus dikkatimi çekmişti; Atatürk bilhassa Giriftzen Asım Beyin iki şarkısını, Civan Ağanın nihavend makamında bir şarkısını, Saba ve bestenigar makamında yedi sekiz şarkıyı çok iyi biliyorlar ve değme hanendenin okuyamayacağı şekilde usulüne ve üslubuna göre okuyorlardı. Atatürkün Asım Beyden musiki dersi aldığını bu müşahadeye ekleyince bir hakikat ortaya çıkıyor ki, Atatürk, Türk musikisini bizzat öğrenmişler ve zaman zaman çevresine öğretmişlerdir.
  Atatürk ve Türk Musikisi, Hisar dergisi, 1970​
   
Yükleniyor...