Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları

'Tarih Bölümü' forumunda anniccha tarafından 23 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları

  Cevap: Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları

  Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları
  Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, askeri ve ulusal örgütlerin mahallelere ve köylere kadar ulaştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmıştır. Atatürk, 27 Kasım 1919da, Erzurum Heyet-i Merkeziyesine yolladığı yazıda, zamanın gereğine göre acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Milliyenin kurulmasını belirtmekteydi. Milli Teşkilat mahalle ve köylerde kurulup geliştirilince, ister istemez buralara ulusal bağımsızlık savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktı. Bunun için de, önce Sivasta “İrade-i Milliye, sonra Ankarada “Hakimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarılmış, Ankarada Anadolu Ajansı ve Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur.

  Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye gazetesidir. İrade-i Milliye gibi halkın iradesini ortaya koyan bu ismi Mustafa Kemalin bizzat kendisi vermiştir. Atatürk, Kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919dan itibaren “İrade-i Milliye adlı gazeteyi yayınlatmaya başlamıştır. Bu gazete Heyet-i Temsiliyenin Ankaraya gelişinden sonra Sivasta kalmış ve yayınını orada sürdürmüştür. Bu gazetede ulusal şahlanışın ülküsü dile getirilmiş ve Mustafa Kemal bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem deyimini kullanmıştır.

  Atatürkün kurduğu gazetelerin ikincisi ise Hakimiyet-i Milliyedir.Hakimiyet-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık hareketinin sözcüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır. Hakimiyet-i Milliyenin hemen hemen her sayısında Mustafa Kemalin bir genelgesi, beyannamesi olduğu gibi, bazı sayılarında bunların birkaç tanesi yer almaktadır. Gazetede, ayrıca ulusal bağımsızlık mücadelesini ve devrimleri destekleyen Anadolu basınından alıntılar büyük yer tutmaktadır.

  Atatürkçü eylemin iletişim kanallarını yeniden düzenleme çabalarının ikinci halkası, Anadolu Ajansıdır. Anadolu Ajansı, Büyük Atatürkün kamuoyuna ve kamuoyunu oluşturan ve yansıtan bütün haberleşme araçlarına verdiği önemin sonucu olarak, daha 1920 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulmuştur. Meclisin açılmasından bir ay sonra, 23 Mart 1920de basın ve haberalma işlerini yeni yönetimin eliyle düzenlemek amacıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Meclisin 1920 Haziranda onayladığı yasayla, Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük aracılığıyla yürütme gücüne bağlanmıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Oca 2017
Yükleniyor...