Atatürk'ün Çağdaşlaşmaya Verdiği Önem Nedir

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 13 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün Çağdaşlaşmaya Verdiği

  Atatürk, içinde yaşadığı Osmanlı Devletini ve Avrupa nın yapısını gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmişti. I.Dünya savaşı sonucunda Osmanlı Devletini bölmek ve paylaşmak isteyen Avrupa nın gelişmiş ve emperyalist devletlerine karşı kurtuluş mücadelesine girişti. Kurtuluş Savaşı sonucunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1923 ) Türkiye ye bağımsızlığını ve coğrafyasını kazandırmıştı. Ancak bu coğrafyanın kalıcı olması ve yeni Türk devletinin, Osmanlı Devletinin düştüğü duruma düşmemesi için gerekli köklü yapısal değişiklik ve yenileşmeleri gerçekleştirmek gerekiyordu.

  Atatürk Döneminde Çağdaşlaşma Hareketleri: Kurtuluş savaşının kazanılmasıyla işin bitmediğini bilen ve bağımsızlığın korunup sürdürülebilmesi için çağdaşlaşmak gerektiğinin bilincinde olan Atatürk için mücadelenin başka yönü başlıyordu.Atatürk İstiklal-i Tam a ulaşmak istiyordu.

  Siyasal Yapıda: TBMM nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmuştu. Yüzlerce yıl yönetilmeye, yönlendirilmeye alıştırılmış Türk Halkı egemenlik hakkını elde etmiştir. Devlet rejimi olarak Cumhuriyet belirlenmiş, egemenlik kayıtsız-şartsız millete verilmiştir.Devlet yapısındaki dinsel etkiler giderilmeye çalışılmış, yapay olarak kullanılan Halifelike son verilmiştir.

  Demokraside: Çok Partili yaşama geçiş denemeleri yapılmıştır.

  Hukuksal Alanda: Devletin hukuksal yapısı laikleştirildi. Saltanat, Halifelik, Şeri ye Vekilliği vekilliği kaldırıldı. Tevhid-i Tefrisat Kanunu kabul edildi, Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Anayasa ya laiklik hükmü kondu. Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

  Eğitim ve Kültür Alanında : Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile eğitim ve öğretim kurumları devlet denetimine alındı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilme özelliğini kaybeden medreseler kapatıldı. Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Millileşme , çağdaşlaşma, okullaşma çabaları arttı. Türk Dili ve Türk Tarihinin geliştirilmesi için kurumlar oluşturuldu. Milli kültürü geliştirerek , yaygınlaştırma çabaları.

  Toplumsal Yaşamda: Tekke, Zaviye, Türbelerin kapatılması. Kıyafette değişiklik, Soyadı Kanununun kabulü. Takvim, saat, ölçülerde değişiklik.

  Ekonomik Alanda: Milli Ekonomi ilkesinin kabul edilerek, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının , güçlü devletlerin boyunduruğu altına girmeden değerlendirilmesi çabaları. Tarım, Sanayi, Madencilik, Bayındırlık,Ulaştırma, Sağlık ve Tıp alanında.

  Askeri Alanda: Türk ordusu ve Milli Savunmanın güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar.
  Atatürk, döneminde yapılan köklü değişiklik ve yenilik hareketlerini Biz büyük bir İnkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp, yeni bir çağa götürdük şeklinde açıklamaktadır.  alıntı

   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Oca 2013
Yükleniyor...