Atatürkün Hayatı Zaman Şeridi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 15 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün Hayatı Zaman Şeridi
  Atatürkün Hayatı Zaman Şeridi Resimleri

  1881: Selanikte doğdu.

  1893: Askeri Rüştiyeye girdi ve Kemal adını aldı.

  1895: Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi, Manastır Askeri İdadisine girdi.

  1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

  1902: Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.

  1905 Ocak 11: Harp Akademisini Yüzbaşı olarak bitirdi, Şama 5. Ordunun 30. Süvari Alayında staj yapmak için atandı.

  1906 Ekim: Şamda Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Şamda topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

  1908 Temmuz 23: Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmaları.

  1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

  1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbula Genelkurmaya naklen atandı.

  1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

  1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarpta Tobruk saldırısını yönetti.

  1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğine atandı.

  1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

  1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağında 19. Tümeni kurdu.

  1915 Şubat 25: Mustafa Kemalin Maydosa gidişi.

  1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnunda İtilaf Devletlerine karşı koydu.

  1915 Haziran 1: Mustafa Kemalin Albaylığa yükselişi.

  1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı.

  1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalardan düşmanı geri attı.

  1916 Nisan 1: Mustafa Kemalin Tuğgeneralliğe yükselişi.

  1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muşu düşman elinden kurtardı.

  1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

  1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbula döndü.

  1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halepin kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

  1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesinin imzalanması.

  1918 Ekim 31: Mustafa Kemalin Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanması.

  1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının kaldırılması ve Mustafa Kemalin İstanbula dönüşü.

  1919 Nisan 30: Mustafa Kemalin Erzurumda bulunan 9. Ordu Müfettişliğine atanması.

  1919 Mayıs 15: İzmire Yunanlıların asker çıkarması.

  1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbuldan ayrıldı.

  1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsuna çıktı.

  1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

  1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresine çağırdı.

  1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

  1919 Temmuz 23: Mustafa Kemalin başkanlığı altında Erzurum Kongresinin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

  1919 Eylül 4: Mustafa Kemalin başkanlığı altında Sivas Kongresinin toplanması ve 11 Eylülde sona ermesi.

  1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığına saçildi.

  1919 Ekim 22: Amasya Protokolünün imzalanması.

  1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurumdan milletvekili seçildi.

  1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliyeyle birlikte Ankaraya geldi.

  1920 Mart 20: İstanbulun İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemalin protestosu, Ankarada yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

  1920 Mart 18: İstanbulda Meclis-i Mebusanın son toplantısı.

  1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankarada üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

  1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.

  1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  1920 Mayıs 5: Mustafa Kemalin başkanlığında ilk Hükümetin toplantısı.

  1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

  1920 Mayıs 24: Mustafa Kemalin cezası Padişah tarafından onaylandı.

  1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşmasının imzalanması.

  1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.

  1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanununun esas maddelerinin kabulü.

  1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.

  1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisinde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubunun kurulması ve Mustafa Kemalin Grup Başkanlığına seçilmesi.

  1921 Ağustos 5: Mustafa Kemale Başkumandanlık görevinin verilmesi.

  1921 Eylül 19: Mustafa Kemale Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemalin Gazi ünvanını alması.

  1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemalin Kocatepeden Büyük Taarruzu yönetmesi.

  1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemalin Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşını kazanması.

  1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemalin: “Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri ! emrini vermesi.

  1922 Eylül 9: Türk Ordusunun İzmire girmesi.

  1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemalin İzmire gelişi.

  1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesinin imzalanması.

  1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemalin önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

  1922 Kasım 17: Vahdettinin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbuldan kaçması.

  1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemalin Latife Hanımla evlenmesi.

  1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşmasının imzalanması.

  1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemalin Halk Fırkasını kurması.

  1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemalin 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi.

  1923 Ekim 29: Cumhuriyetin ilan edilmesi.

  1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemalin ilk Cumhurbaşkanı olması.

  1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemalin Büyük Millet Meclisinde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

  1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şeriyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi.

  1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanununun kabul edilmesi.

  1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.

  1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemalin ilk defa Kastamonuda şapka giymesi.

  1925 Kasım 25: Şapka Kanununun Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi.

  1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

  1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

  1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanununun kabulü.

  1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemalin Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbula gitmesi.

  1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemalin Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayında tarihi Büyük Nutkunu söylemesi.

  1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemalin 2. Kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

  1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemalin Sarayburnunda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanununun Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi.

  1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumunun kurulması.

  1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemalin 3.kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

  1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumunun kurulması.

  1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemalin Cumhuriyetin 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

  1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemale Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

  1935 Mart 1: Atatürkün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

  1937 Mayıs 1: Atatürkün çiftliklerini Hazineye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesine bağışlaması.

  1938 Mart 31: Atatürkün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin ilk resmi duyurusu.

  1938 Eylül 15: Atatürkün vasiyetnamesini yazması.

  1938 Ekim 16: Atatürkün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

  1938 Kasım 10: Atatürkün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

  1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisinin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağının çekilmesi.

  1938 Kasım 12: Atatürkün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonunda toplanması.

  1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürkün kurduğu Cumhuriyeti koruyacaklarına ant içmeleri.

  1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

  1938 Kasım 15: Hükümet Atatürkün Ankarada ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

  1938 Kasım 16: İstanbullular Atatürkün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonundaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürkün Dolmabahçeden alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnuna, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmite kadar götürülen tabut, oradan Ankaraya yolcu edildi.

  1938 Kasım 20: Atatürkün sevgilinaşı Ankaraya ulaştı ve Ankarada Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  1938 Kasım 21: Atatürkün cenazesinin Etnoğrafya Müzesindeki Geçici Kabre konulması.

  1938 Kasım 25: Atatürkün vasiyetnamesinin açılması.

  1938 Aralık 26: Atatürkün “Ebedi Şef sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

  1953 Kasım 4: Atatürkün Geçici Kabrinin açılması.

  1953 Kasım 10: Atatürkün cenazesinin Anıt-Kabire nakledilmesi.

  1921 Ağustus 22: Mustafa Kemalin yönetiminde Sakarya Meydan Savaşının başlaması.

  1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşının kazanılması.

  [​IMG]

  [​IMG]
   
Yükleniyor...