atatürkün türk milleti için yaptıkları nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Masal tarafından 4 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk Türkiyeyi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

  1. Siyasal Devrimler:

  -Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

  -Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

  -Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  2. Toplumsal Devrimler

  - Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

  - Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

  - Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

  - Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

  - Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

  - Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  3. Hukuk Devrimi :

  - Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

  - Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

  - Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

  - Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

  - Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

  - Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

  - Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:

  - Aşârın kaldırılması

  - Çiftçinin özendirilmesi

  - Örnek çiftliklerin kurulması

  - Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması

  - I. ve II. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934′de TBMMnce Mustafa Kemale “Atatürk soyadı verildi.

  Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürkü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

  Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiyeyi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

  15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutkunu okudu.

  1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli Türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Foxa çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014
 2. Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve kültürel açıdan gelişmiş toplumların aktif bir üyesi olabilmesi için, modernize edilmesi çok önemli idi. Mustafa Kemal ülkesindeki yaşamı modernize etmiştir. Atatürk 1924 ile 1938 yılları arasında, insanlarının kurtuluşları ve hayatta kalabilmeleri için yaşamsal öneme sahip olan devrimleri hayata geçirmiştir.

  Öğrenimin Laikleştirilmesi


  19. Yüzyıl başlarına dek, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde çeşitli eğitim sistemleri uygulanmaktaydı. Atatürk İslami eğitim veren medrese sisteminin yeni toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini gördü. Bu nedenle, batı modellerine benzeyen yeni bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekliydi. Böylece, mevcut sistem değiştirilerek 1933 yılında bir üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.

  Kadınlara Sağlanan Medeni Haklar

  Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınına yeni haklar tanınmıştır. Böylece kabul edilmiş olan medeni kanun gereğince bundan böyle kadınlar da erkeklere tanınan haklara sahip olacaklar, resmi görevlere atanabilecekler, oy verme ve Millet Meclisine seçilebilme hakkına sahip olabileceklerdir. Tek eşlilik ilkesi ve kadınlara tanınan eşit haklar, Türk toplumuna bir canlılık kazandırmıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014