Atilla Destanı Özet

'Ders notları' forumunda Gazel tarafından 9 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atilla Destanı

  Atilla I Kimse titretemedi Hunlar kadar Romayı Roma ki Akdenizi bir iç göl yapmış Üç kıtaya hâkim İleri karakolları Tunadan Ren ve Fırata Oradan Sahra ve Lud Havzasına ulaşan Bir dünya emperyali Hiçbir kuvvet korkutamadı Hunlar kadar Romayı Hunlarla ittifakı reddeden Gotlar Trakya- İtalyaya Vizigotlar Güney Fransaya Vandallar Kuzeybatı Afrikaya sürüldü Zenci köle ticaretini Romanın Ekonomik öğesi yaparak Romaya boyun büktüler Uranus oğullarını Olymposa gömmeyi başaran İsa Bu yabanıl kavimleri de Kanatlarının altına almayı başaralı İki yüz yıl olmuştu

  Pagan Greko- Latin uygarlığı Hıristiyanlaşalı Ve İsa asılıp Konsül Hıristiyanlığı resmi din ilan edeli beri Roma İsayı asıp Sosyal ve kültürel ihtişamını koruyacağını düşünmüştü Oysa İsanın gölgesiyle acze düşmüştü Hunlarla Cermenler aynı amaçla birleşince Atillanın amcası Ruga Kuzey Avrupada bir tehdit odağı olmuştu Başbuğ Ruga Orta Asyadan getirdiği Töre ve törenlere sadık kalıp Kendi kültüründen geri bir kültüre sahip Cermenleri etkisi altına aldı Hunların giyim kuşamları Pusat ve donanımları At ve araba koşumları Romalılardan ileri düzeydeydi Örgüt yapıları da öyle Hunların dinsel inançlarından da etkilenip Şaman tapınma törenleri Yekten Cermen kültürünün temeli oluşturdu Hunların etki ve itkisiyle İlkel Cermen toplulukları Greko- Latinlere kafa tutar hale geldi Ruga Hunları ve Cermenleri aynı bayrak altında toplayıp Görevi tamamlanınca göğe uçtu Atillanın eli amcasının kanına bulaştı. II Atillanın babası Muncuk sağ olmasa da Cermen anası Yula Abisi Bledaya ve Atillayı Analık görevini yapıp Hun törelerinde İyi bir bahadır olarak yetiştirdi Bleda çok genç ve gözü pekti Batı Romaya akınlar düzenledi Hun ve Cermen silahlı Güçlerini yeniledi Ardından geniş bir coğrafya üzerinde Hiçbir muhalif odak bırakmadı Uyruğundaki halkalara Dirlik ve düzenlik güvencesi verdi Hun ve Cermen ittifakı Öç ve yağma üzerine kurdu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğun alternatifi oldu Greko-Latin uygarlığı step uygarlığının atları altında ezildi Atillanın karısı Albız boş durmadı Atillanın içine şer tohumları ekildi “İki kılıç bir kına sığmaz ! Diye fısıldadı Atilla aldırmadı “Dünya iki başbuğa dardır Diye mırıldandı Atilla umursamadı “Senin akıbetini Bleda tayin edecek! Diye bağırdı “Bleda mı? Olmazdı Olamazdı Niçin olamasındı Olur, olurdu elbet Atillanın kardeş sevgisiyle yanan kalbi Birden öfkeyle kabardı Hınçla bilendi Sağ kolu Arpadı yanına çağırdı Bledanın kesilmiş saçı iki hafta sonra Atillanın tolgasına sorguç oldu Diriyken esirgediği kutluğ (1) değeri başının üstünde tuttu Kendisine katil gözüyle bakanlara “Yeter! Diyordu Çığlık gibi yırtıcı sesiyle “Saygısızlık etmeyin Belada benim öz karındaşım Ağabeyimdi Alplik nedir o öğretti bana Kendisini öldürtmem gerektiğini de Sonra sırtını bir ağaca dayayıp Uzak bir Sungura (2) bakıyormuşçasına Gözlerini kısıp ihanetini ve sebeplerini anlatıyordu Ve sonucu şöyle bağlıyordu “Ağabeyim Bledanın malum akıbeti Mevcut koşulların ve doğa yasalarının bir gereğiydi Gerçekte o ölmedi ruhen benim içimde Gücünü bana bahşetti Ondan önce saftım Gözüm açıldı Bledanın uçmağa varışından itibaren Uslamlama gücüm arttı III Tolgasıyla kılıcıyla Çıkık elmacık kemikleri Sakal bırakmış yüzü Kısa boyuyla Bir at çobanına benziyordu Ne Bayındır Han kadar ihtişamlı Ne Oğuz Kağan gibi bilge Yarı Cermen yarı Hun Sürekli tetikte sürekli dikkatli Bir at çobanı Kısık çekik gözleri bir step ejderi gibi Kızıl diliyle tıslayarak gülüyordu “Ben Roma İmparatorluğunun baş belasıyım Mağdur ve mazlum halkların öç mızrağı Tepeden tırnağa insanı titreten bir sesi vardı
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014

 2. Burhan-haldun dağının alnacında ulayarak Yedi düele seyrü sefer eden Cengiz Handan el aldı Seyr ü sefer eyleyip Köle ticaretinden büyük gelir sağlayan Burgondları kılıçtan geçirdi Viking ve Saksonları hükümranlık alanlarından kovdu Kuzey Avrupayı tümden ele geçirdi Kendini kağan ilan edip Şaman kâhinlerinin elinden taç giydi Atilla kağan olur olmaz Step törelerini kesintisiz yürürlüğe koydu Uyruğundaki halkların Dinler mozaiğine saygılı davrandı Balkanlara Hunlardan önce gelen Hıristiyanlaşan Türk kabilelerine Romalılarla Hunlar arasında ezilmesinler diye Özel önlemler aldı Tebaasındaki karındaşlarına Talan ve yağma ganimetlerini eşit paylaştırdı Ne var ki kağanlığına bağlı Kâhinler Kurulu Yeterli bilgi ve bilgeliğe sahip değildi Step törelerinin temelindeki adalet anlayışı Onlar elinde dehşet kan ve gözyaşına döndü En büyük müttefiki Cermenler akıl almaz Tüyler ürpertici cezalar aldı Tarihe acımasız bir hükümdar olarak geçti Oysa aşk ve adalet anlayışını Bu ilkel insanlara aşıladığını sanıyor Kendi suretine bürünmüş korkunun Kol gezdiğini fark etmiyordu O büyük ideallerin ve Tanrısal aşkların adamıydı Tek amacı yeryüzünü bir Hun cenneti yapmaktı Bu kutluk ideali uğruna kelleyi koltuğa almış Gerçek bir step bilgesiydi IV Atilla bu idealle durmuyor Yeni seyr ü seferler düzenliyordu Doğu Romalılar “Atilla Konstantinopolise geliyor ! Diye Trakya bölgesini olduğu gibi step atlılarına terk ettiler Ve Marmara bölgesine çekildiler Atilla Konstantinopolise girmedi Meriç Havzasında durdu Marianopolisle Serdice dâhil Yetmişten fazla kent zapt edildi Şimdilik bu yeter dedi Zamanın sarkacı gidip gelirken Öç duygusu Doğu Romalıların İmparator naibi Krysaphiosun Atillaya kininiyle birleşince Krysaphios kağanın başını Onun sağ kolu Edekondan istedi Ona bir servet teklif etti Edekon Krysaphiosun teklifini kabul etti Ve hemen yola koyuldu Atillayı katletmek şöyle dursun Krysaphiosun girişimini Atillaya bizzat kendi anlattı Atilla Krysaphiosun başını istedi Krysaphios Hunları hiç tanımamasının Bedelini canıyla ödedi Çünkü elçi Edekonun indinde Atilla Gök Tanrının bir suretiydi İstese de ona ihanet edemezdi Kaldı ki Atillanın erkanı Atilladan daha iyi koşullarda yaşamaktaydı Atilla ihtişamını tebasından esirgemezdi de Rahip Jordanes ve tarihçi Priskos Bu tuhaf gerçekliğin tanıklarıydı Trakyanın ilhakından ve suikast olayından Sonra Atilla kuzeye çekildi Doğu Roma – Batı Roma birleşip Atillaya saldırdı Atilla antlaşmalar yapıp bekle gör politikası uyguladı Ta ki Hororianın sesi ta Tuna kıyılarında yankılanınca Kendisine 25 yıl önce gönderilmiş Yüzüğe dudak büken Atilla Hororianı kurtarmak için ant içti İmparator Constantiusun kızı ve varisi Hororianu İmparator ölünce İmparatoriçe Plancdia Hapse attırıp Oğlu Valentinianusu imparator yapmıştı Atilla Hororianın zindana kapatılmaması Ve karısı olması için Batı Roma ya dünürcüler gönderip İmparatorluğun yarısını drohoma olarak istedi İmparatorluk reddedince bu isteğini Orleansda Roma ve ittifakı Got ordularıyla Batı Hun silahşorları göğüs göğse çarpıştı Kan su gibi aktı Gök Tanrının Kutluğ Alpleri Şaman bahadırlarının ümit ve cesaretle yoğrulmuş step atlıları Batı Roma ordusunu dağıttı Kuzey Galya küçük krallıklar halinde parçalandı Britanya Saksonlara Güney Galya ve İspanya Vizgotlara Jura ve Alp bölgesine Burgonlar yerleşti Step atlıları vadilerden ağır ağır Po ovasına aktılar Po ovasında salgın kasırga gibi Atillanın ordusuna çullanınca O görkemli Hun ordusu hızla eridi Apeninler toynak sesleri yerine Hasta askerlerin öksürüğüyle yankılandı Atilla Hıristiyanların Tanrısının hışmına uğradığını Düşünüp geri döndü İçindeki ateş bir türlü sönmüyordu Hororianın da Romanın da Gök tanrı belasını versindi Tekrar evlenmeye karar verdi Kendisine İlek, Dengizik ve İrmek adlı üç oğul veren Albız yoktu artık İldiko adlı bir peri kızını sevdi İldiko kimdi nereliydi kimse bilmiyordu Yedi gün şenlik ateşleri yakıldı Davullar vuruldu yedinci gün
  Atilla gerdeğe gencelip girdi Ecel onu nice savaştan yara almada Kurtulmuş stepleri bozkır kurdu İldikonun göğ gözlerinde boğuldu yok oldu Atilla ölmüş Atilla öldürülmüştü Şaman kâhinleri bu kutluğ ve bilge hanı Gömecek yer bulamadılar Tuna nehrinin kollarından birinin yatağını değiştirip Üç günlük yuğ (3) töreninden sonra Kızıl otağın önünden Beğümler (4) saçlarını yoldu Alpler sakalların yolup Beyler (5) hançerleriyle yüzlerini çizip Kızıl ateşlerin önünde sinsin oynadılar Bu nehir yatağına gömdüler ulu hakanları Definle görevli Yund kabilesi (6)Töreleri gereği Batı Hun toprakların terk edip Atlarını bir daha dönmek üzere Anadoluya doğru sürdüler Atilla göğe uçup gitti Ulu bir sungurun kanadına takılıp

  (1) Kutluk: Tanrısal ve yüce değer ve bilgi
  (2)Sungur: Şahinden küçük bir yırtıcı bir kuş
  (3)Yuğ: Ölüm ardında yapılan tören
  (4)Begümler: prensesler
  (5)Beyler: Prensler
  (6)Yund Kabilesi: Ölüm
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Haz 2014
Yükleniyor...