AutoCAD Komutları

'Teknoloji' forumunda cCasT tarafından 26 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. AutoCAD
  AutoCAD Komutları


  Resimler, değişik özellikte çizgilerin oluşturduğu şekiller kullanarak inşa edilir. Bu geometrik şekillerin her birine çizim öğesi denir.

  Her çizim öğesi, çizimde referans kabul edilen geometrik özellikleri dikkate alınarak ve komut-mesaj satırında görüntülenecek mesajlara göre belirli bir işlem sırası takip edilerek çizilir.

  SETTINGS (Ayar) Komutları:
  Appertur: Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.
  Blips: Belirtilen koordinata işaret koyar.
  Dragmode: Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.
  Elev: Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.
  Grid: Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.
  Handles: Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.
  Linetype: Çizgi tipini seçer veya oluşturur.
  Limits: Çizim alanı limitlerini belirler.
  Ltscale: Çizgi tipi katsayısını belirler.
  Ortho: Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.
  Osnap: Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.
  Qtext: Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.
  Setvar: Sistem değişkenlerini kontrol eder.
  Snap: Sekme aralıklarını belirler.
  Style: Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.
  Tablet: Tableti (Digitizer) kontrol eder.
  Ucs: Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.
  Ucsicon: UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).
  Units: Kullanılacak ölçü sistemini belirler.
  Vports: Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.

  DRAW (Çizim) Komutları:
  Arc: Yay çizer.
  Bhatch: Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.
  Circle: Çember çizer.
  Donut: İçi dolu halka çizer.
  Dtext: Dinamik yazı yazar.
  Ellipse: Elips çizer.
  Hatch: Alanları belirlenen desende tarar.
  Line: Düz çizgi çizer.
  Pline: Birleşik çizgi çizer.
  Point: Nokta çizer.
  Polygon: Çokgen çizer.
  Sketch: Serbest elle çizim yapmayı sağlar.
  Solid: İçi dolu düzlem şekil çizer.
  Text: Yazı yazar.
  Trace: Kalınlık verilebilen çizgi çizer.

  EDIT (Düzenleme) Komutları:
  Array: Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.
  Attedit: Attributlari (Nitelikler) düzenler.
  Break: Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.
  Chamfer: Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.
  Change: Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.
  Chprop: Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.
  Copy: Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.
  Ddatte: Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.
  Ddedit: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.
  Ddmodify: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler
  Divide: Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.
  Erase: Çizim öğelerini siler.
  Explode: Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.
  Extend: Çizim öğelerini birbirine uzatır.
  Fillet: Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.
  Measure: Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.
  Mirror: Çizim öğelerinin simetrisini alır.
  Move: Çizim öğelerini istenilen yere taşır.
  Offset: Çizim öğelerini veya şekli öteler.
  Pedit: Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.
  Rotate: Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.
  Scale: Çizim öğelerini büyütüp küçültür.
  Select: Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).
  Stretch: Çizim öğelerini sündürür.
  Trim: Çizim öğelerini budar.
  Undo: Yapılan işlemi geri alır.

  BLOK (Bloklama) Komutları:
  Block: Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.
  Insert: Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.
  Minsert: Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .
  Wblock: Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur.

  DETAYLI KOMUT TANIMLARI:

  Line (Düz Çizgi):
  Line komutu çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.

  Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.

  Erase (Silme):
  Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.

  Trim (Budama):
  Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler.

  Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak "Erase" komutuyla silinebilir.

  Budama işlemi mouse'un sağ butonuna veya "Enter" tuşuna basılarak sonlandırılır.

  Circle (Çember):
  Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.

  Polygon (Çokgen):
  Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.

  Ellipse(Elips):
  Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.

  Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD'de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.

  Sketch (Serbest El Çizimi):
  Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.

  Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.

  Break (Kırma):
  Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir

  Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.

  Scale (Ölçekleme):
  Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.

  Arc (Daire Parçası, Yay):
  Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.

  İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.

  Pline (Birleşik çizgi):
  Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.

  AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.

  Dline (Double Line, Çift Çizgi):
  Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer.

  Autocad Komut Özetleri AUTOCAD KOMUT ÖZETLERİ
  DOUNITS : SAYAÇ AYARLARININ YAPILMASINI SAĞLAR
  GRID : KLAVUZ NOKTALARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR
  SNAP : KLAVUZ NOKTALARA YAPIŞMAYI SAĞLAR
  LIMITS : ÇİZİM BOYUTLARININ AYARLANMASINI SAĞLAR
  OPEN : VAROLAN DOSYANIN AÇILMASINI SAĞLAR
  SAVE : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
  SAVE AS : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
  QSAVE : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
  SAVETIME : ÇİZİLEN ÇİZİMİN VERİLEN SÜREDE OTOMATİK OLARAK KAYT EDİLMESİNİ SAĞLAR
  LINE : TEK ÇİZGİ ÇİZER
  PLINE : ÇİZGİ GRUBU ÇİZER
  CIRCLE : DAİRE ÇİZER
  RECTANG : KARE,DİKDÖRTGEN ÇİZER
  POLYGON : ÇOKGEN ÇİZER
  ARC : YAY ÇİZER
  DLINE : ÇİFT ÇİZGİ ÇİZER
  DONUT : KALINLIK VERİLEBİLEN DAİRE ÇİZER
  ERASE : OBJE SİLER
  TRIM : OBJE BUDAMA YAPAR
  BREAK : OBJENİN VERİLEN NOKTALARININ BUDANMASINI SAĞLAR
  OFFSE : VERİLEN UZAKLIKTA VE YÖNDE OBJENİN ÇOKLANMASINI SAĞLAR
  ARRY : OBJENİN DİZİ AÇISAL ÇOKLANMASINI SAĞLAR
  MIRROR : OBJENİN AYNADAN SİMETRİĞİNİN ALINMASINI SAĞLAR
  SCALE : OBJENİN VERİLEN ÖLÇEKTE BÜYÜTME/KÜÇÜLTMESİNİ SAĞLAR
  EXTEND : OBJE BOYUNUN TAMAMLANMASINI SAĞLAR
  EXPLODE : OBJEYİ BİLEŞENLERİNE AYIRIR
  DIVIDE : OBJEYİ BELİRTİLEN SAYIDA BÖLMEYİ SAĞLAR
  MEASURE :
  COPY : OBJENİN KOPYALANMASINI SAĞLAR
  MOVE : OBJENİN TAŞINMASINI SAĞLAR
  FILLET : BELİRTİLEN RADYUSTA PAH KIRILMASINI SAĞLAR
  CHAMFER : BELİRTİLEN ÖLÇÜDE KÖŞE KIRILMASINI SAĞLAR
  BHATCH : TARAMA KIRILMASINI SAĞLAR
  LINETYPE : ÇİZGİ TİPİNİN SEÇİLMESİNİ SAĞLAR
  LISCALE : KESİK ÇİZGİLERE ÖLÇÜ VERİLMESİNİ SAĞLAR
  DTEXT : YAZI YAZILMASINI SAĞLAR
  STYLE : YAZI TİPİNİ SEÇİLMESİNİ SAĞLAR
  DDEDIT : YAZILAN YAZININ ÖZEL. SBT. KALMAK ŞARTIYLA DEĞİŞ. SAĞLAR
  PEDİT : ÇİZGİ KALINLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
  CHANGE : OBJE KATMANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
  BLOCK : ÇİZİMDE BELİRTİLEN BÖLGEYİ BELİRLİ İSİMDE BLOKLAR
  ELLİPSE : ELİPS ÇİZİMİNİ SAĞLAR
  LAYER : KATMAN OLUŞTURUR DEĞİŞTİRİR RENK VERİR
  INSERT : BLOKLANAN OBJENİN BAŞKA DOSYAYA YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
  ORTHO : DİK ÇİZİM YAPILMASINI SAĞLAR
  OSNAP : ÇİZGİ BAĞLAMADA KLAVUZLUK YAPAR
  CENTER : DAİRENİN YAYIN MERKEZİNİN BULUNMASINI SAĞLAR
  MIDPOINT : ÇİZGİ ORTA NOKTASININ BULUNMASINI SAĞLAR
  ENDPOINT : ÇİZGİ UÇ NOKTALARININ BULUNMASINI SAĞLAR
  INTERSECTION : KESİŞİM NOKTASINA BAĞLAMA YAPAR
  PER : ÇİZGİNİN DİK OLARAK NİHAYETLENMESİNİ SAĞLAR
  QUADRANT : DAİRE EKSEN UÇLARINA BAĞLAMA YAPAR
  TANGENT : DAİRE, YAY TEĞET BAĞLAMA YAPAR
  NEAREST : EN YAKIN YERE BAĞLAMA YAPAR
  REGEN : GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ DÜZELTİR
  REDRAW : ÇİZİM ALNIN YENİLER(TEMİZLER)
  QTEXT : YAZI KARAKTERLERİNİ ŞEKİL OLARAK ALGILANMASINI SAĞLAR
  UNDO : ADIM ADIM KOMUTLARI GERİ ALIR
  REDO : SON YAPILAN UNDO YU GERİ ALIR
  ROTATE : OBJENİN DÖNDÜRÜLMESİNİ SAĞLAR
  STRETCH : OBJENİN ELASTİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
  UCSICON : KOORDİNAT GÖSTERGESİNİN GÖRÜLÜP GÖRÜLMEMESİNİ SAĞLAR
  ZOOM : DETAY ÇALIŞMASI SAĞLAR
  VIEW : GÖRÜNTÜ PENCERESİ OLUŞTURUR
  WINDOW : YAZICIDAN BELİRLİ PENCEREDEKİ ÇİZİMİ YAPMASI İÇİN PENC. BELİRLER
  DIM : ÖLÇÜLENDİRMEYİ BAŞLAMAYI SAĞLAR
  HOR : YATAY ÖLÇÜLENDİRME SAĞLAR
  VER : DİKEY ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
  DIA : ÇAP ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
  RAD : YARIÇAP ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
  ALIGN : YATAY ÇİZGİNİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİNİ YAPAR
  ANGULAR : AÇI OLARAK ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
  PLOT : YAZICIDAN ÇİZİM ALINMASINI SAĞLAR
  DIMCEN : YAY YADA DAİRE ÖLÇÜLENDİRMESİ YAPARKEN EKSEN ÇİZİLMESİNİ SAĞLAR
  DIMCEN (+) EKSEN YOK
  DIMCEN (-) EKSEN VAR
  DIMCEN (0) MERKEZDE + VAR

  Modify (Düzenleme) Menüsü

  * Erase (Seçilen nesneleri siler.), Nesne seçme yöntemleri
  * Undo (Yapılan işlemleri geri alır.)
  * Redo (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
  * Trim (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
  * Extend (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
  * Break (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
  * Rotate (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
  * Scale (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
  * Move (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
  * Copy (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
  * Offset (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
  * Chamfer (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
  * Fillet (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
  * Array (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
  * Mirror (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
  * Stretch (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sündürerek uzatıp-kısaltır.)
  * Explode (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
  * Divide (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
  * Measure (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
  * Lengthen (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
  * Properties (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)
   
Yükleniyor...