Avrupa Günü

'Önemli Gün ve Haftalar' forumunda YAREN tarafından 29 Mar 2010 tarihinde açılan konu


 1. Avrupa günü ile ilgili yazı


  Avrupa Günü 9 Mayıs.Sebebi 9 Mayıs 1950 yılında Avrupa Birliği fikrinin doğmuş olması.
  Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schumanın bildirgesiyle, bugünkü Avrupa Birliğinin düşüncesi temelleri atılmıştı. Avrupa Günü nedeniyle, AB üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


  AB fikrinin temelleri, 9 Mayıs 1950 yılında ortaya atılmıştı.

  Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schumanın adıyla anılan bildirgeyle, Avrupa Birliğinin temeli atıldı. 9 Mayıs 1950de saatler 18:00i gösterirken, Fransa Dışişleri Bakanlığında bir basın toplantısı düzenlendi. Schuman'ın okuduğu bildirgide, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, “Bir Avrupa federasyonunun ilk somut adımı olarak, kömür ve çelik üretimlerini birleştirmeye“ çağrıldı. Böylece ABye giden yolda ilk adımı atılmış oldu.

  1985'te yapılan AB liderleri Milano Zirvesi'nde ise, 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Ve her yıl 9 Mayısta, dünyanın çeşitli ülkelerinde Avrupa Birliğinin tarihçesi, misyonu, vizyonu ve politikalarını merkeze alan etkinlikler düzenlenleniyor.

  Avrupa Birliği, 2. Dünya Savaşında, büyük bir yıkıma uğramış olan Avrupa'da, barışın ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması ve ekonomik yeniden yapılanma ihtiyacından doğdu. Uluslarüstü bir kurum olan Birlik, kuruluşundan bu yana kalıcı barışın sağlanması, eşitlik, özgürlük, güvenlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde hareket ediyor. ABnin temel amaçları, özgürlük ve demokrasinin korunması, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü olarak özetlenebilir.
  Kaynak: dw-world.de​
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 15 Oca 2017
 2. AVRUPA KONSEYİ'NİN SAĞLADIĞI YARARLAR

  Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana üye ülkelere şu yararları sağlamıştır:
  · Avrupalılar birbirini daha yakından tanımaya başlamışlardır.
  · Avrupa insan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.
  · İnsan baklan önemli ölçüde güven altına alınmıştır.
  · Üye ülkeler arasında kültürel anlaşmalar yapılmıştır.
  Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ile Avrupa devletleri arasındasavaştehlikesi azaldı. Ülkeler arasında iyi ilişkiler dönemi başladı. Alınan bu sonuç bile Avrupa, kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların mutluluğuna bir katkıdır.

  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
  Avrupa Konseyi Üyeleri; 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladılar. Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yazılı hakların gerçekleşmesi için, Avrupa ülkelerinin ortak çalışmasını öngörüyor.
  Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin belli başlı maddeleri şunlardır:

  1- Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler, yurttaşlarına, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nde yazılı hakları tanır.
  2- Herkesin yaşama hakkı yasa ile güvence altındadır.
  3- İnsana işkence edilemez. İnsan onurunu kırıcı davranışlardabulun*mak yasaktır.
  4- Hiç kimse köle ve kul gibi çalıştırılamaz.
  5- Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.
  6- Yargılama açıktır. Kişi savunma hakkına sahiptir.
  7- Hiç kimse yasada yazılı olmayan bir suçtan dolayı cezalandırılamaz.
  8- Herkes aile yaşamına, konut dokunulmazlığına ve haberleşmeye saygılıdır.
  9- Her kişi düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
  10- Kişilerin düşündüğünü anlatma ve açıklama hakları vardır.
  11- Herkes güvenliği bozmayan toplantılara katılır. Sendika ve dernek kurabilir.
  12- Evlenme çağına gelen erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir.
  13- Bu sözleşmede belirlenen hakların kullanımı engellenemez.
  14- Sözleşmede sayılan haklar; cins, soy, renk, din, dil, inanç ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır.
  15- Savaş zamanında ve ulusun varlığı tehlikeye düştüğünde bu haklar kısıtlanabilir.
  Sıralanan bu hakların korunması amacıyla Avrupa insan Hakları Divanı kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara aykırı hareket edildiğinde Avrupa insan Hakları Divanına başvurulur.

  GÜZEL SÖZLER

  · Birlikten, beraberlikten güç doğar.
  · Baş başa vermeyince işler bitmez.
  · insan insana, ulus ulusa dayanır.
  · Ülkeler birlik ve beraberlikle kalkınabilir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 15 Oca 2017
Yükleniyor...