Badminton Hakemleri

'Spor Gündemi' forumunda Merve tarafından 1 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Badminton Hakemleri

  Badminton Oyunu Hakemleri

  Aday hakem: Aday hakemlerin denemeleri bağlı bulundukları il müdürlüklerinde yapılır. Aday hakemlik süresi en az bir yıldır. Bu sürenin başlama tarihi ilgilinin il müdürlüğüne yazılı olarak adaylığının bildirildiği tarihtir. Üç yıl içerisinde terfi edemeyen adayların hakemliği sona erer.

  İl hakemi: Aday hakemlerin il hakemliğine terfi edebilmeleri için; adaylık süresi içinde her kategoride (tek erkek, tek bayan, çift erkekler, çift bayanlar, karışık çiftler) en az beş defa başhakemlik yapıldığına dair Turnuva Başhakemlerinin müsabaka sayıları ile ilgili raporları dikkate alınarak il hakem kurulunca belirlenen adaylara ilişkin teklifler, Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. Merkez Hakem Kurulu gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra durumu uygun olan hakemleri il hakemliği derecesine yükseltir.

  Ulusal hakem: İl hakemi olarak en az üç yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede Federasyonca düzenlenen müsabakalarda her kategoride en az on defa baş hakem olarak görev alan hakemler, ulusal hakemlik için Merkez Hakem Kurulunca düzenlenecek olan sınava çağrılırlar. Bu hakemlerin, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların sonunda ortalama 100 puan üzerinden 80 puan almaları gerekir. Sınavla ilgili gerekli açıklama ve kurallar sınav öncesi sınav talimatı ile belirlenir. Sınava iki kez çağrıldığı halde mazeretsiz katılmayan veya sınavda başarısız olan hakemler iki yıl sınava katılamazlar.

  Uluslararası hakem: Uluslararası hakem adayları, ulusal hakem olarak en az üç yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede en az yirmi kez Federasyonca düzenlenen müsabakalarda görev alan ve başarılı olan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile belirlenip, IBF'e bildirilir.

  Adayların, seçtikleri İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden yeterli başarıyı göstermeleri (Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almaları), bu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurumlar tarafından (özel dershaneler hariç) kamu personeli dil sınavı ve üniversite dil sınavı seviyesinde yapılan sınavlarda başarılı olmaları ve söz konusu sınavların sonuçlarının geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gereklidir.

  Turnuva başhakemi: Merkez Hakem Kurulunca kurul üyeleri veya uluslararası ve ulusal hakemler arasından belirlenir. Zorunlu hallerde bu görev il hakemlerine de verilebilir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri uluslararası müsabakalar hariç müsabaka yönetemezler.

  Öğretici hakem: ulusal veya uluslararası hakem olarak görev alan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 30 Nis 2013
Yükleniyor...